YÖN KAVRAMI;

Kâinatın uçsuz bucaksız zemini olan yeryüzünün genişliği ve sınırlarının nereye kadar ulaştığı insan aklının ötesindedir. Bu nedenle sonsuz bir düzlemde yön tayini yapılabilmesi için bir merkezin belirlenmesi ve bu merkez baz alınarak ..önü, arkası, sağı, solu yada yukarısı aşağısı diyebiliriz. Yaşadığımız dünyada yön tayini olarak güneşin dairesel dönüş hareketi temel alınmıştır.

-Güneşin 360 derece dairesel olarak döndüğü çemberin iç orta merkezine Kuzey, çemberin dışında kalan tüm bölgelere ise Güney denilmiştir. Dolayısı ile bu çemberin herhangi bir noktasında bulunan her kimse için güney ve kuzey yönleri daima farklı olacaktır. Fakat doğular ve batılar birdir.

-Ekvator çemberinin içindeki kişi güneye bakıyorsa güneş daima soldan doğar. Çemberin dışına çıkan kişi içinde böyledir, yalnız güneşi görebilmesi için arkasına yani kuzeye dönmek zorundadır. Böylece güneş sağından doğmuş olur. Yıldızlar içinde durum böyledir.

“O, hem iki doğunun Rabbidir, hem de İki batının Rabbidir.” Rahman/17

“Hayır! Allah’ın nizamı onların sandığı gibi değildir! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, mutla­ka Biz güç yetirenleriz” Mearic/40

Ayette zaten bu konuya işaret ederek sadece doğular ve batılar olarak tarif edilmiştir. Sonuç olarak evrende Kuzey ve Güney kavramı yoktur…

Kısa bir açıklama;

Yeryüzünün sınırları insan akli ufkunun alamayacağı bir büyüklükte, geniş, uzun ve yedi katta yer den oluşmuştur, Tıpkı yedi kat gökyüzü gibi. Dünya ise, bu Yeryüzü zemininin merkezinde olup, üzerinde Ay, Güneş ve Yıldızlardan oluşan birinci Gök kubbenin altındadır, Yeryüzünün büyüklüğü yanında küçücük bir zeminde yaşamaktayız. Yeryüzünün merkezi Kabe, Dünyanın merkezi güneşi baz aldığımızda ise kuzey kutbudur.

Diğer taraftan, Yeryüzü ve Gökyüzü nün sonsuz olacağı da düşünülemez. Yer ve Gökler bir bütün olarak düşünüldüğünde, bir soğanın ortadan kesilmiş hali gibidir. Soğanın üst bölümü katmanları ile birlikte Gökler Ortası yaşadığımız düzlem YERYÜZÜ, ve katmanları ile birlikte altımızda olan YER.

Dolayısı ile tüm İslam âlimleri yeryüzünü düz olarak tarif etmişlerdir. Fakat kâinatın genel şekli konusunda ise bazıları üçgen ya da elips te olabilir demiştir.  Fakat büyük bir çoğunluk küre olduğu yönünde ittifak etmişlerdir. Bazı sapık kimseler ise, bu âlimlerin kâinatın küre olduğu yönündeki açıklamalarından yola çıkarak, “işte bakın alimler dünyayı küre olarak tarif etmiş” demişlerdir.  Oysa âlimler dünyanın şeklini konusunda değil, kâinatın şeklinin konu etmişlerdir.

Abdurrahman Toraman

10 Ağustos 2019

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here