Mısır Tarihi M.Ö. 4000 yıllara dayanan bir medeniyettir. Makalemizde bir çok sapkın ve gereksiz paganist bilgiyi burada almayacağız. Sizler için gayet sadeleştirilmiş ve özet halinde sunacağız.

Mısır tarihinde farklı dönemler vardır. Temelde çok tanrılı yani paganist inancı hakimdir. Bu dönemler içerisinde 3 merkez ve 3 tapınak mit-ekolü bulunmaktadır 
Bunlar Memphis, Heliopolis ve Thebes. 
Heliopoliste Yaratıca Atum-Ra Thebeste ise yaratıcı Amon-Ra dır.

Mısırlılar dünyanın şeklini düz toprak, yerin üzerini gökkubbe şeklinde tasvir etmişlerdir. Ancak tasvirlerini gökyüzünü kadın yeryüzünü ise erkek olarak nitelendirmişlerdir. Aynı şekilde yaratılışı erkek ve kadının birleşmesinden yeni doğumlar (oluşum) olarak anlatmışlardır. Buna göre göklerin ve yerin ayrışmasından önceki hali yine kadın ve erkek birleşmesi gibi görmüşlerdir. (Hava-Şhu-erkek ve Ateş-Tefnut-kadın Gökyüzü-Nut-Kadın ve Yer-Geb-Erkek)

Mısırda da yaratılış vahiyden esinlenmiş ancak Yüce Allah’ın uluhiyyet, rububiyyet ve diğer sıfatları kendi uydurdukları tanrılarına atfedilmiş ve Allah’a ortak koşulmuştur.

Mısır yaratılış mitlerine göre;
1-Başlangıçta ilk okyanus Nun vardır. 
Nun yaradılış öncesinde var olan ve bütün yaşamın kendisinden ortaya çıktığı başlangıçtaki okyanustur. 
2-Atum-Amon-Ra, kaos suları olan Nun’un, toprak yığınına dönüşmesiyle oluşmuştur.
Eski Mısır dilinde “bitirmek”, “tamamlamak” olan Atum, dünyanın yaratıcısı, tamamlayıcısı, oluşturucusudur. 
Atum-Amon-Ra, bu sularda beliren ilk tepenin üstünde yükselir. 
Atum-Amon-Ra Nun‘un geri çekilmesini sağlamış ve yaratacağı her şeyi planlamıştır. 

Ancient Egyptian deities Shu separating Sibu and Nuit.

3-Atum-Amon-Ra, atmosferi (Shu) ve ateşi (Tefnut) birarada oluşturmuştur.
4-Daha sonra (Şhu ve Tefnut’tan) Gök (Nut) ve Yer (Geb) yaratılır.
5-Hava (şhu) ile gök (Nut) ve yeri (geb) birbirinden ayrılır. Gök yukarı doğru genişler. 
6-Ardından Güneş(osiris) Ay(İsis) Nefes(Set) Doğa yani tabiat(Nefistis) yaratılışı gelir.

Atum-Amon-Ra yolculuğuna Kayığı’nda her sabah Khepri (skarabe) olarak başlamakta, öğle vakti güneş diski Râ olarak görünmekte ve batmak üzereyken Atum olarak karşınıza çıkmaktadır. Yeraltına indiğinde kayığını değiştirmekte, çeşitli tehlikelerle karşılaşmakta ve her gün doğudan yeniden doğmaktadır. Bu tehlikelerden biri, kayığı devirmek isteyen yılan Apofis’tir.(Şeytan)

Notlar:
Şhu: Nefes, soluk, hava ve atmosferin kişileştirilmiş hali.
Tefnut: Ateş ve sıcaklığın kişileştirilmiş hali.
Geb: Yeryüzünün kişileştirilmiş hali.
Nut: Gökyüzünün kişileştirilmiş hali. Üzeri yıldızlarla kaplı kadın bedeni şeklinde betimlenir.

Osman ATIF

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here