Kur’an Kimsenin Patentli  Bir Malı Değildir  (1)

İlim ehli olmayanları kınamak değildir maksadım.  Allah ilmi isteyene ve dilediğine verir. Lakin ilimizce  Şerri delillere, Sahabe, Tabiin ve Mezhep İmamlarına laf attınız mı işte orada işiniz biter. Ve sesiz kalmamız mümkün değildir.

Ey gafiller siz bırakın  İmamı Azam, İmam Şafi, Gazali gibi muazzam alimleri eleştirip fikir beyan etmeyi, onların yanında hava gazı mesabesinde bile değilsiniz. Sizi gidi cahil cühela oryantalist ergenix sürüleri sizi vadiyi boş buldunuz he öylemi. Siz onların görmediği bilemediği yada kavrayamadıkları  neyi tespit ettiniz de başımıza allame kesildiniz.

İcmai ve kıyası yani “Edille-i  Şer’iyye“  metodunu  inkar ve red ettiğiniz halde, nasıl oluyor da onlar hakkında iftiralarda bulunurken bu metodu kullanarak haklarında kıyas ve icma edersiniz ?!  Ayrıca mezhep imamları ve müctehidler ümmetin hangi sorununu çözümsüz bırakmış da siz tamamladınız . Yaşadıkları devirde vuku bulan ve onlar tarafından cevaplanamayan tek bir mesele gösterebilir misiniz?. Oryantalistleri takip edip işkembeden atacağınıza gidin İlmi kaynaklardan fıkıh okuyun. Okuyun amma okuduğunuzu anlayacak bir temeliniz kapasiteniz de yok belli, öyleyse bir ilim ehline sorun bu ayıp değil.

“Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.” Enbiya/7

“Bilmiyorsanız zikir ehline sorun.” Nahl/43

“İşte misaller! Biz bunları insanlara veriyoruz. Onlara âlimler­den başkası akıl erdiremez.” Ankebut/43

Meal çeviriler (Kurtubi)

Diğer taraftan batı medeniyeti karşısındaki yenilginin sorumlusu  Müçtehid imamlar ve takipçileri değildir. Şu iyi bilinmelidir ki, İslamın ilmen siyaseten ve imanen en güçlü olduğu yıllar,  bu imamları taklit eden fakihlerin, şeyhul-İslam olduğu zamanlardır. Batı karşısındaki yenilginin gerçek nedeni müçtehid imamları taklit etmek değil, onların içtihatlarını gereği gibi anlayıp yaşamamak, fıkhı sosyal  hayattan koparıp dünyevileşmektir.

Beşeri sistemlerin emniyet sipopluğunu yapan belamların hissedilemeyen hafif manevraları sayesinde epey bir U dönüşü yapılmış taklit devri alimlerin eserleri itibarsızlaştırılmıştır, gereksiz malumat, israiliyat, hurafe ve bidat.. gibi menfi anlam taşıyan kavramlarla yargısız infaz yapılmıştır.  Hatta bu arada mukallit fakihlerin bir kısmını müçtehit olarak kabul eden, fakat bu müçtehidlerin bir başka müçtehidi taklit etmelerine bir anlam veremeyen sözde Selefilere de hatırlatmak isteriz ki,  Fetvalarıyla meşhur olan müçtehid  sahabiler dahi  (Hz.Ömer,  İbn Mesud ,  Ebu Musa el Eşari, Zeyd b.Sabit, Hz Ali)   birçok meselede  kendi içtihadını ve görüşünü terk ederek  birbirlerini taklit etmiş ve buna Allah Resulü de dahil kimse itiraz etmemiştir. Akletmiyormusunuz.!

 Devam edelim ne diyorlar;

“Peygamber zamanında mezhep mi vardı sanki”   ”Canım ne gerek var bir mezhebe uymaya..”  Eski alimlere uymaya ne gerek var, biz de ALİMİZ!!,  elimizde hadis var, Kur’an var, biz anladığımız gibi hüküm verir, ona göre amel ederiz” diyen ey.. cahiller! demek sizler kendinizi alimlerden üstün görüyorsunuz hee..  Var mı, Sahabeden günümüze aktarılan İslam geleneğinde böyle sizin gibi kara cahiller acaba, Sizler oryantalist akıl hocalarınızın elinde mutluluk topu olmuşsunuz da haberiniz yok. Felsefi roma alt tabanlı teolojik beşeri bir din eğitimi alarak kalkmış Kuran’ı-Kerim-i modern anlayışlara göre yorumlayıp, hadislerden sadece işinize geleni kabul eden yeni bir tarikatın müritleri olmuşsunuz da haberiniz yok..

“Mezhepler” Kuran ve sünnet le çatışıyor anlayışınız, İslam literatürü baz alındığında ilmi yetersizliğiniz açıkça belli oluyor. Bu halinizden İslamı içten çökertmeye çalışan şeytana hizmet ettiğiniz aşikârdır. İran, Mısır, Hindistan gibi İslam dünyası olarak lanse edilen çeşitli bölgeler de bidat ehli papan dini mensupları bulunduğumuz coğrafyada kolayca kendilerine yandaş bulabilmektedirler. Sapık itikatlarını gizleyerek, İslam adı altında basın yayın ve internet sitelerinde yazılar yazmakta ve konferanslar vermektedirler.

Kimisi selefilik adına sözde İslam’ın ilk dönemlerine ve kaynaklarına doğrudan ve yorumsuz olarak bağlı kalınmasını isterken, kimileri de büyük islam alimlerine muhalefet ederek, modern batılı ve gelenekçi anlayışı, en çokta kendi görüşünü öne çıkarır bir tarzda hareket etmektedirler. Aslen bu tip olaylar islam tarihi boyunca çokça yaşamış ve sahnelenmiştir. Fakat bu tip yıkıcı teşebbüsler ehli sünnet alimleri tarafından bastırılmıştır.

Ancak, son yüzyıllarda ise durum öyle bir hal almıştır ki, çeşitli planların devreye girmesiyle Medreseler tekke ve zaviyeler gibi ilim medreselerin kaldırılıp yerine mesnetsiz eğitim kurumlarının meşrulaştırılıp çoğaltılması ile cahil ilimsiz bir neslin yetiştirilmesi gerçekleşti. Gerçek Alimlerin azalması sebebi ile de “din” çoluk çocuğun elinde bir oyuncak haline getirildi. Toplumun nefsine hoş gelecek fetvalar veren belamlar yetiştirilip meşrulaştırılmak suretiyle toplum bu hale getirildi.

—- Okumaktan vaz geçmemeniz için elimden geldiğince konuyu kısa ve öz tutmaya çalıştım, bir sonraki yazıda konuya ilişkin şeri delilleri aktararak devam edeceğim inşAllah.—– Yazdıklarımın aksine şerii bir delilin var olduğunu düşünenler yorum bölümüne yazarak katkıda bulunabilirler. Gerekiyorsa düzeltme yaparım.  İlmi bir dayanağı olmayan yorumlara cevap verilmeyecektir. Allaha emanet olun.

14 Temmuz 2019

2 YORUMLAR

 1. Bunlar ne biçim yazılar arkadaş. İslam’da yasak olmasına rağmen mezhepleri savunmuşsun.
  Yetmemiş bide şu sözde alimleri, yani İslam’ın bu gün bu halde olmasına sebep olan olan herifleri savunmuşşun.
  Bide yok kafir öldürülmeli yok, dinden dönen öldürülmeli gibi İslam’da yeri olmayan şu övdüğün heriflerin uydurması saçma-salak şeyleri de savunmuşşun. Sen basbayağı, Allah “din adamlarını Rab’ler edinmeyin” demesine rağmen, bu herifleri “Rab’ler” edinmişşin.
  Hasta mısın arkadaş ? Bide bu herifleri ve saçmalıklarını reddedenleri suçlamış hakaret etmişşin.
  Sen kimsin ki bu herifleri ve saçmalıklarını reddedenleri şeytana hizmet etmekle, cahillikle,selefilikle suçluyorsun. Beynini(!), emanet ettiğin şu herifler yüzünden İslam bugün bu halde. İslam en iyi zamanlarını da bu herifleri taklit eden fakihlerin, şeyhul-İslam olduğu zamanlarda YAŞAMAMIŞTIR. İslam altın çağını mezhepler ve tasavvuf illeti yayılmamışken YAŞAMIŞTIR.
  Mezhepler ve tasavvuf yayılınca İslam’ın altın çağı bitmiştir. Aileler potansiyeli olan çocuklarını o zamanlar üniversite gibi olan medreselere değil , dergahlara-tarikatlara göndermişlerdir. Senin sözde alimlerin yüzünden onlarca nesil heba olmuştur.
  İlimden, şeri ilimlerden bahsetmişsin, hiç ağzınızdan düşmez zaten böyle şeyler. Herkes cahil, aptal, salak, geri zekalı, mal, şeytan, amerikan uşağı ama bir tek sizler akıllı ve ilim sahibisiniz. İslam’da olmayan onca şeyi Dine siz sokun biz bidatçı olalım ne güzel değil mi ?
  Hanefi , Şafi, Gazali(Maliki, Hanbeli nerde kızmasınlar sonra sana ?) bunların kimden ne üstünlüğü varmış. Kime göre neye göre alim(!) bu herifler. Siz ve sizin gibi birsürü biatçı embesil bu herifleri alim(!) ilan etti diyemi ? Büyüklerinden, atalarından böyle öğrendin diye mi ? Hem Kur’an’ın neresinde yazıyor, dinden dönenin öldürülmesi gerektiği, kafir olanın öldürmesi gerektiği ? Kafanıza göre şeriat kuralları koymak kolay. Hatta kafasına göre şeriat kuralı koyanların peşinden gitmek daha kolay. Dininizi gidin Kur’an’dan öğrenin, başkalarından değil.

  Bu arada o Ayetlerin önceside var. Zikir Ehli=Ehl-i Kitap (kendilerine önceden kitap verilenler Yahudi ve Hristiyanlar)

  “Biz, senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkek(peygamber)ler gönderdik. Bilmiyorsanız kitap ehli olanlara sorun.”(Enbiya 7)

  “Senden önce de Kendilerine vahiy ilettiğimiz adamlardan başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız kitap ehline sorun.”(Nahl 43)

  Daha başka meallere de bakarsan(ki şuradan kıyas yapablirsin; “kuranmeali.com”)göreceksinki çoğu mealcinin orada kastedilenlerin, Ehl-i Kitap(kendilerine Tevrat ve İncil verilenler) olduğunu söylediğini görürsün(Hatta istersen tefsirlerine de bak)

  Bak buda benden sana;
  “Bütün bunların ardından (ey Nebi), sana indirdiğimiz mesajın gerçekliğinden şüphen varsa, daha önce indirilen kitapları okuyan kimselere sor! Doğrusu, Rabbinden sana hakikatin ta kendisi gelmiştir: Artık asla kuşku duyanlardan olma!”(Yunus, 94)

  Diğer Ayette ise(Ankebut, 43) Allah aklını kullananlardan, okuyan, araştıran, sorgulayanlardan(Ki bunları yaparsan bilen biri olursun. Kabul etmesen de.)bahsediyor.

  Kafana göre Ayet cımbızlayıp işine geldiği gibi anlama. Aklını, ona-buna emanet etme.
  Kafanıza göre birilerini alim(!) belleyip peşinden koşmayın.
  Kur’an’ı yetersiz görmek, Allah’a ihanettir,nankörlüktür. Allah’ı noksan görmektir(haşa).

  Kabul etsen de etmesen de, çatlasan da patlasan da;
  ALLAH BANA YETER ! , KUR’AN BANA YETER !
  Sizin alim(!) sandıklarınızla işim olmaz. Dinin tek kaynağı “Kur’an’dır”.
  Din Allah’ındır. Hanefilerin, Şafilerin, Gazalilerin değil.

  Daha yazacak çok şey varda neyse. Hadi selametle…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here