Hiç kimse dağlar da yaşantı olmadığını söyleyemez. Hiç kimse dağların eteklerin de kurulu evler olduğunu inkar edemez. İnkar edenlerin ne kadar Yobaz olacağını artık siz düşünün.

Ayet bükücülere gelince, işlerine gelince Kur’an ın bütününe bakılması gerektiğinden bahsederler ama iş çıkarlarına dokunacakları noktaya gelir ya da Cahil oldukları ortaya çıkabilir diye ya Yalan bir şekilde yüzeysel cevap verirler ya da zaten bilmedikleri için yüzeysel atıp-tutarlar.

Böylece söz konusu Kur ‘an olunca gerek doğru bilgiyi Yalanlamaya çalışan Yalancılar olsun gerekse Ayetlerin anlamlarını yuvarlayan Ayet bükücüler olsun her iki grup da cevaplarını bu yazılar ile çok rahat almaktalar.

Yaşam oluşmuş ve İnsanların faaliyetleri

Hicr 82

Vekânû yenhitûne mine-lcibâli buyûten âminîn(e)

Ve dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.

Şuara 149

Vetenhitûne mine-lcibâli buyûten fârihîn(e)

Ve oymadınız mı dağlardan ustaca evler?

Kıyamet ile ilgili olacaklar

Tür 3

Ve-iżâ-lcibâlu suyyirat

Ve dağlar gezintiye çıkarıldığında

Kehf 47

Veyevme nuseyyiru-lcibâle veterâ-l-arda bârizeten vehaşernâhum felem nuġâdir minhum ehadâ(n)

O gün dağları yürütürüz ve yeri çırçıplak bir halde görürsün. Hepsini toplarız ve tekini (çift olan bitkiler) bırakmayız.

Tur 9-10

Yevme temûru-ssemâu mevrâ(n)

O gün çalkantıyla gökyüzü çalkalanır. (Çalkalanmak fiili içi su dolu olan kapalı bir kap gibi nesneler içindir.)

Vetesîru-lcibâlu seyrâ(n)

Ve gezintiye çıkarcasına Dağlar, gezecek.

Hakka 14

Ve humileti-l-ardu velcibâlu fedukketâ dekketen vâhide(ten)

Ve kendilerine yüklenen görevin sonunda yeryüzü ve dağlar bir tokuşma ile tokuştulacak.

Dağların Yaratılış amacı

Lokman 10

Ḣaleka-ssemâvâti biġayri ‘amedin teravnehâ(s)veelkâ fî-l-ardi ravâsiye en temîde bikum vebeśśe fîhâ min kulli dâbbe(tin)(c) veenzelnâ mine-ssemâ-i mâen feenbetnâ fîhâ min kulli zevcin kerîm(in)

Gökleri görülebilecek direkler olmadan yarattı. Ve yere sizi Sarsar diye Sağlam Dağlar attı. Ve oraya yerin altından çeşitli canlılar yaydı. Ve gökten su indirdik o canlıları çiftleri ile birlikte bitirdik.

Gaşiye 19

Ve-ilâ-lcibâli keyfe nusibet

Dağlara bakmazlar mı, nasıl dikilmiş?

Nebe 6-7

Elem nec’ali-l-arda mihâdâ(n)

Biz yeryüzünü bir beşik

Velcibâle evtâdâ(n)

Ve dağları bir kazık olarak çaktık.

Enbiya 31

Vece’alnâ fî-l-ardi ravâsiye en temîde bihim vece’alnâ fîhâ ficâcen subulen le’allehum yehtedûn(e)

Onları sarsar diye yeryüzünde yüksek sağlam dağlar yarattık. Orada geniş yollar açtık, umulur ki yollarını bulurlar.

Nahl 15

Veelkâ fî-l-ardi ravâsiye en temîde bikum veenhâran vesubulen le’allekum tehtedûn(e)

Sizi sarsar diye yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi; ayrıca ırmaklar ve yollar koydu. Umulur ki doğru yolu bulursunuz.

Bakara 22

Elleżî ce’ale lekumu-l-arda firâşen ve-ssemâe binâen veenzele mine-ssemâ-i mâen feaḣrace bihi mine-śśemerâti rizkan lekum(s) felâ tec’alû li(A)llâhi endâden veentum ta’lemûn(e)

O ki sizin için yeri döşek gibi seren ve göğü bina eden ve Gökten su indiren, onunla oluşan ürünlerden size Rızık çıkarır. Öyleyse bile bile, Allah’a eş koşmayın.

Dağlar ile ilgili bilgi

Neml 88

Veterâ-lcibâle tahsebuhâ câmideten vehiye temurru merra-ssehâb(i)(c) sun’a(A)llâhi-lleżî etkane kulle şey-/(in)(c) innehu ḣabîrun bimâ tef’alûn(e)

Dağları cansız görürsün halbuki onlar bulutların hareketi gibi hareket eder. (Davranışı gibi davranır) Bu herşeyi sapasağlam yapan Allahın işidir. Şüphesizdir O her şeyden haberi olandır(iç yüzünü bilir).

Bu ayeti sonuna kadar okuduğumuz da
Yüce Allah bu ayetinde kendisinin Her şeyden en ince detayına kadar haberi olan ve yine gerektiği kadarı ile en ince ayrıntısına veya iç yüzünü bildirecek kadar haber verenin de kendisi olduğundan bahsetmiş ve Cümlenin benzetme kısmına bu bilgiyi göz önün de bulundurarak baktığımız da Dağların hareketinin Bulutlar gibi olmasını ancak Bulutların içinde ki etkileşim ile dışarıya yağış hali olarak verdiğini, Dağların da içinde ki etkileşim ile dışarıya Lav hali verdiğini anlatmıştır.
Çünkü Dağların gerek oluşum amaçlarının sarsılmayalım diye sapasağlam kazıklar gibi diktiğini gerekse oluştuktan sonra barınacak sağlam yerler olduğunu bunu da dağların içlerine ev yapanları örnek verdiğini bilmekteyiz.
Böylece bu ayet de Dağların 2 özelliği verilmiş birinde cansız olmadıkları vurgulanmış diğerin de de bir benzetme ile Dağların hareketliliğinin bulutlar gibi içinde ki bir etkileşim ile dışarıya verdiği yağışlar gibi püskürttüğü Lavları örneklendirmiştir.

Yoksa Kuran da hiç bir ayette dağlar hareket etmez. Yalnızca Kıyamet zamanında ki olaylar da hareketlilik kazanacağını bildirmektedir.

Böylece Kur’an dağların olduğu yerde sarsıntıların çok olduğunu söyleyen Yalancıların da cevabını vermiş dağların içlerin de mağaralar yaparak yaşayanların varlığını kabul etmeme gibi durumları yoktur.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here