Taberi, İbn Abbas radıyallahu anhuma’dan rivayet ediyor: “Kabe, dünya yaratılmadan iki bin sene önce su üzerinde dört direk üzerine kuruldu. 
Sonra yeryüzü kabenin altından yayıldı”

Suyuti Durru’l-Mensur’da diyor ki: Hakim, sahih kaydıyla İbn Abbas radıyallahu anhuma’nın şöyle dediğini rivayet ediyor: “Allah mahlukatı yaratmayı dileyince rüzgarı gönderdi ve su dağılıp kuru yer ortaya çıktı. Burası Kabe’nin altıdır. Sonra Allah’ın dilediği uzunluk ve genişliğe ulaşıncaya kadar dünyayı uzattı. Böylece yeryüzü sarsıldı. Buyurdu ki: “Bu benim elimdedir” Allah sağlam dağları direk olarak yerleştirdi. Ebu Kubeys yeryüzüne konan ilk dağ oldu.”

Fotoğraf açıklaması yok.

Kabeyi ilk inşa eden Hz. Ademdir. Daha sonra Hz.İbrahim yeniden inşa etmiştir.

Kabeyi kabe yapan üzerinde ki kübik yapı veya içerisinde bulunanlar değil, bulunduğu yerin kilometrelece altında dönen girdaptan kaynaklanan, binlerce amperlik elektrik akımının oluşturduğu manyetik rezonanstan kaynaklanan enerji alanıdır. insanlarda yedi çakra vardır ve bu çakraları aktif etmenin bir çok yolu vardır, bunlardan en güçlüsü, bu alandan yayılan manyetik dalgadır. Nerede olursa olsun insanlar kabe yönüne dönerek namaz kılarlar çünkü bu alandan faydalanmak ve çakralar ile ilahi kudretin varlığına ulaşmanın en kuvvetli yoludur.

Fotoğraf açıklaması yok.

Bediüzzaman Saidi Nursi ( Muhakemat, Birinci Makale, Birinci Mesele) Kabe hakkında Kâbe’den Arş’a uzanan nuranî bir sütun ve manevî bir direk vardır. Bu nurdan sütun, ferş denen arzımızı cennetin de üstünde kalan ve âlemin çatısı hükmündeki “Arş”a bağlar. Kâbe’de hissedilen ve solunan apayrı bir maneviyat ve ruhî atmosferin Arş’a uzanan bu nuranî sütunla ilgisi vardır. Dünya’mızı en üst semaya bağlayan “göbek bağı” diyebileceğimiz nurdan bağın taşıdığı sırlar henüz meçhulümüz. Sürekli kutba yönelen mıknatıs misali, insan kalbi de bu ilahî nurun devamlı çekim etkisi altında bir bağlantı bulunmaktadır.

Görüntünün olası içeriği: yazı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here