Yecüc ve Mecüc Ortadoğu’da iş başında…!
İsrail, Yecüc ve Mecüc savaşına hazırlanıyor!

11 Eylül saldırılarının akabinde, verdikleri savaşı “Haçlı Seferi” olarak tanımlayan ABD eski başkanı George Bush’un söylemlerinde dini atıflar dikkat çekmekteydi. O örneklerden biri de George Bush’un Fransa eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac’a yaptığı Yecüc ve Mecüc çağrısı…

11 Eylül saldırılarının akabinde verdikleri savaşı “Haçlı Seferi” (Crusade) olarak tanımlayan, ABD’nin ilan ettiği “Terörizme karşı Savaş”ın simge ismi ABD eski başkanı George Bush (20.1.2001-20.1.2009) sık sık dini atıflarda bulunmakta ve verdiği savaşın inancı gereği olduğunu vurgulamaktaydı.

Irak savaşı öncesi Batılı siyasetçileri ikna turlarına başlayarak onlarla yüzyüze ve telefonla görüşmeler yapan George Bush zamanın İngiltere başbakanı Tony Blair’i (1997-2007) savaşa ikna etmesinin ardından zamanın Fransa cumhurbaşkanı Jacques Chirac’a (1995-2007) telefonda……

“Jacques, sen ve ben aynı inanca sahibiz. Sen Katoliksin, ben Metodist ama her iki mezhepten Hıristiyanlar da İncil’in öğretilerine bağlıdır. Tanrımız aynı” der.

Chirac, nereye varmak istediğini anlamadığını söyleyince Bush, ….“Gog ve Magog (Yecüc ve Mecüc) Ortadoğu’da iş başında İncil’deki kehanetler tamamlandı. Bu karşılaşmayı Tanrı istiyor. Tanrı bunu kullanarak yeni bir çağ başlamadan önce düşmanlarını silmek istiyor”….. diye açıklamada bulunur.

Avrupa’da “Sekülerizmin kalesi” olarak bilinen Fransa’nın lideri Chirac telefonu kapatmasının ardından danışmanlarını toplar ve “‘Gog ve Magog dedi. Neden bahsettiğini bilen var mı” diye sordu. Kimsenin bir fikri yoktur. Chirac “Ne olduğunu öğrenin” emri verir.

Filistin Enformasyon Bakanı Nebil Şaat da BBC’de yayımlanan “Zor Barış: Araplar ve İsrail” belgeselinde, Haziran 2003’te George Bush ve Mahmud Abbas arasında gerçekleşen görüşmede George Bush’un “Tanrı, ‘George, Afganistan’a git ve teröristlerle savaş’ dedi, yaptım. Ardından, ‘George, Irak’a git ve zorbalığı bitir’ dedi, onu da yaptım” ifadelerini kullandığını belirtmişti….

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/188034

(( MK Feiglin: Gillon Evde Oturmalı ve Kapatmalı
Konuşmacı Yardımcısı Feiglin, Carmi Gillon’un Netanyahu eleştirisine yanıt veriyor: “‘Evde oturmalı, susmalı ve bizi değerlendirmeyi bırakmalı.” ))
————————————————-
————————————————-

Yecüc ve Mecüc ifâdesi ve kavramı bütün dinleri şâmildir. Çünkü semâvî dinlerin kaynağı birdir. Asılları gitse bile tereşşuhâta, sızıntıları kalmıştır. Farklı kalıplarda ifâde edilse de Yecüc ve Mecüc ifâdesi ikili bir terkip hâlinde yer alır. Kitâb-ı Mukaddes satırlarında Gog Magog olarak karşımıza çıkan Yecüc ve Mecüc René Guénon’un “The Reign of Quantity and The Sign of Times” kitabında ortaya koyduğu şekliyle Hindu dînî metinlerinde iki şeytan kardeş olarak tanımlanır. Hindu dîni kutsal metinlerinde bu iki şeytan kardeş, Koka ve Vikoka olarak tasvîr edilirler. Elbette İmam Rabbâni’nin ifâdesiyle Hindistan’a birçok peygamber zuhûr etmiş veya ayak basmıştır. Bunların miraslarından geriye kalanlar suyunun suyu mesâbesinde olsa da bir gerçeğe tekâbül etmekte ve parmak basmaktadır. Lâkin asabiyet gözlüğüyle bu gerçekler farklı taraflarda görülebilirler. Aynen Yahudilerin yaptığı gibi.

İsrail bugün birçok âlime göre Deccal koalisyonunu temsil ediyor. Ama kendini Mesih kampında zannediyor. Deccal koalisyonunun diğer ayağında ise kimi Batılı ülkeler yer almaktadır. Batılı ülkelerin Müslüman uyduları da bu Deccal koalisyonunun ortakları arasında sayılabilir. (?)

Deccal koalisyonunun çekirdeğinde bugün İsrail ile kimi Batılı ülkeler yer almaktadır. Bununla birlikte gerek Reagan gerekse Bush; Mesih, Deccal gibi meselelere eğildikleri gibi aynı zamanda Yecüc ve Mecüc meselesiyle de yakından alâkadar olmuşlar ve fütürist (istikbalden haber veren, âşinâ bilgayb) bir yaklaşımla İslâm dünyâsına düşmanlıklarını bu gelecek haberlerine bağlamış, bu haberler üzerine binâ etmişlerdir.

İnşâî alana bakmadan ihbârî olanla gelecekten haber veren dînî metinlerin peşine düşerek..! bunu Müslümanların üzerine yansıtmışlar ve bunun üzerinden dînî düşmanlıklar üretmişlerdir.
Adâlet ve mezâlim meselesine bakmadan, bunları gözetmeden Bush örneğinde olduğu gibi kendilerini Tanrı’nın tarafında saymışlardır. Reagan Soğuk savaş döneminde SSCB ile bâzı İslâm ülkelerini Yecüc ve Mecüc koalisyonu olarak nitelendirmiştir. Yecüc ve Mecüc kampına yerleştirmiştir. Reagan Kaddafi Libya’sını SSCB’nin ortağı olarak telakkî etmiş ve bunu Yecüc Mecüc koalisyonu olarak tasvîr etmiştir. Kaddafi’nin Afrika’da krallar kralı olma heves ve sevdâsından yola çıkarak onun üzerine büyük ve fantastik tezler yüklemiştir. Bunun üzerine düşmanlık geliştirmiş ve 1986 yılında Kaddafi’yi ‘çılgın köpek’ olarak ilân etmiş ve aynı yıl ona yönelik olarak bir hava bombardımanı ve operasyonu gerçekleştirmiştir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here