Dünya’nın KÜRE ve kendi ekseni etrafında hareket ettiğini savunan Ömer Hayyam bu teorisini ispatlamak için bir dizi tezgah düzenler.
Bir mezarlığın yanında “Yıldız Evi” dediği araştırma evini kurar. Bu teorisini de orada yıldızlara bakarak bulmuştur. O yıllarda bu teorisini açıklamak için. Nişabur medresesinin en bilgili hocası olan aynı zamanda yakın dostu olan İmam-ı Gazali yi Yıldız Evi’ne davet eder.

Ömer Hayyam bu davet için daha öncesinde gerekli hazırlıkları yaptı. Duvarda Zodyak perdesi ve o duvarın önünde yuvarlak bir alan oluşturdu.

İmam-ı Gazali Yıldız Evi’ni ziyarete geldiğinde Ömer Hayyam ondan evin merkezinde bulunan yuvarlak alanda durmasını istedi.

İmam-ı Gazali de duvarında Zodyak perde bulunan bu alana geldi ve önündeki perdeye baktı. Bu esnada perde ve altındaki alan birden bire hareket etmeye başladı. İmam-ı Gazali bu devinim karşısında hayretini gizleyemedi. Her şey normale dönüp hareketlilik sona erdiğinde Ömer Hayyam ve talebeleri İmam-ı Gazali nin yanına geldiler. Ömer Hayyam, İmam-ı Gazali hazretlerine kendisinin mi yoksa perdenin mi hareket halinde olduğunu sordu.

İmam-ı Gazali , perdenin hareketli olup, kendisinin de döndüğünü söyledi.

Bunun üzerine Ömer Hayyam yaptığı dalavereyi açıklayıp, kule altındaki mekanizmanın kuleyi hareket ettirdiğini ve bu yüzden İmam-ı Gazali kendi etrafında döndüğünü sandığını izah ettmeye çalıştı.

Bu kadar uzakta olan yıldızların Dünya’mız etrafında dönmesinin imkansız olduğunu Diğer bir yanda ise Güneş evrenimizin lambası olduğu nu ifade eden düşüncelerini aktardı.


İmam-ı Gazali Ömer Hayyam’ın bu düşüncesinin Allah’a küfür olduğunu, inançlarımıza ters düştüğü nü ifade etti,
Ömer Hayyam’ın dinsiz olduğu bütün Nişabur’a yayılmıştır. Sarayın müneccimi olarak bağlanan maaşı kesilmiştir. Herkesin alay ve hakaretlerine uğrayan Hayyam’ın son olarak “Yıldız Evi” de yakılmıştır.


Ömer Hayyam’ın rubai denilen çağdaş şiirden…
“Irmaklarından şaraplar akacak diyorsun
Cennet-i âla meyhane midir?
Her mü’mine iki huri diyorsun
Cennet-i âla kerhane midir?”

KAYNAK:
– http://www.ekrembugraekinci.com/makale.asp?id=412
– Prof. Dr. Mahmut Kaya – hazargrubu.org/ Programın özeti, notlar üzerinden hazırlanmıştır – Hazırlayan: Fatma Topçu
– www.dinimizislam.com/ımam-ımuhammedgazali
Selim’den Günlükler…Ömer Hayyam ile Gazali Muhabbeti
– Murat Kandemir, 14 Nisan 2014/ömer hayam – imamı gazali
Mehmet Oruç – DİNLERARASI DİYALOG TUZAĞI ve Dinde reform

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here