Yüce Allah Kerim kitabımız Kuran da Yarıdılışı ayrıntısı ile anlatmış olup, gerek insanın hangi maddelerden yapılıp hangi özelliklerin eklendiğini bizlere bildirmiş gerekse Dünyayı nasıl yarattığını ve nasıl şekil verdiğini ne amaçla yarattığına kadar yine bizlere bildirmiştir.
Lâkin bu bilgileri, Bilim denilen yani deneylere ve gözlemlere dayalı olduğu söylenen sürecin ardından bulunduğu iddaa edilen sonuçlar ile asla bir tutmamalıdır.
Biz gerçekleri Kurandan öğrenir ve “acaba bu nasıl olabilir” diye Kuranı ilham alarak düşünürüz.

Çünkü Yaratacının dünyasında Yaratıcı bizlere bildirmezse biz hiç bir şey bilemeyiz.
Kerim kitabımız da bilginin Allah tarafından İlim ile verildiğini öğrenmekteyiz.
Alak suresinde Yüce Yaradan kalemle yazmayı ve insanın bilmediği bir çok şeyi öğretini bizlere bildirmektedir.
Bu veriler ışığın da, Allahın, ilim ile donatıp yetkilendirdiği Resuller gönderilmedikçe insanların hiç bir şekilde buluş yapamayacağı gerçeğini anlamış bulunuyoruz. Burada bir kere daha Bilim adı altında bizlere sunulan, taş devri, cilalı taş devri gibi hiç bir dayanağı ve kanıtı olmayan bilgilerin sunulmasını; hem insanların standart birer köle yetişmesi mantığına uydurmayı sağlayan hem de hazırladıkları sunum ya da kitapları Dünya Ülkelerinin okullarında okutulmasını sağlayıp ticari olarak da büyük gelirler elde etmeyi amaçlamışlar ve de başarmışlardır.
Bu insanlığı sömüren sisteme Küresel mekanizma denmektedir.
Yani yalnızca Yalanların döndüğü Dünya, dönen bir Küre Dünya olabilirdi.
Yaratıcısına bağlı olarak geçen hayatlar ise Yalansız, sade, net, güvenilir ve düz olmak zorunda olacaktı.

Burda tanımlamalar yaparak terimleri birbirinden ayıralım.

Bilim: Bazı deney ve gözlemlere dayalı olarak ortaya çıkan sonuçlardır. Peki deney ve gözlemlere dayalı olarak ortaya çıkarılmış hangi sonuçlar vardır?

Teknoloji: Bir grup insanın ya da bir toplumun geçim kaynağı için ya da başka ülkeler de sömürü kurabilmek için genellikle 3 vardiya halinde insanları çalıştırdığı, kontrolü sağlayıp üstünlüğü kurmak koşulu ile Saniyelerde üretilen cihaz ve teçhizatlara TEKNOLOJİ denir.
İlk teknoloji Kuran da da belirtildiği üzere demir ‘in indirilip Kılıç yapılmasıydı.
Sonra mızrak ve okçuluk gelişti. Gözlem kuleleri yapıldı. Sonrasında Top atan gemiler ve barutlu silahlar en sonunda da uçak, roket dürbünlü gözlem evleri, takip edilemeyen haberleşme cihazları, Gelişmiş Gözlem Evleri ve füzeler vs. gibi gelişen bir süreç izlemiştir.

Dünyada ilk roket Osmanlı zamanında projelendirilmiştir.
Dünya da ilk olarak, başkaları tarafından dinleme yapılamayacak Telefon Türkiye de üretilmiştir.
Gerek Osmanlı belgelerinin yurt dışına hurda kağıt olarak satılması ile milyonlarca ilmi belge kaybolmuş gerekse medya çağında çeşitli manipülasyonlar ile engellenmiştir.

yerli cep telefonumuz ile ilgili görsel sonucu

İlime dayalı bilgiler ile bilime dayalı bilgileri birbirleri arasında tanımlayacak olursak;

İlim: İnsanlara Allah tarafından verildiği bilinen bilgilerin, Allah yolunda incitmeden ve helal olacak şekilde acaba Allah ne der şeklinde düşünülerek Allahdan korkarak yapılan çalışmalara İLİM denir.
Bilim: İnsanlar hiç bir şey bilmedikleri için her türlü canlı üzerinde hiç düşünmeden veya acımadan deneyler yapan, Allahı yok sayan, araştırmacılarının %99 ü inançsız olan, vakaları kurgulayan çalışmaya Bilim denir.
Bilim bu kurguyu yapabilmek için Haram yollar izlerken,
İlim Allah rızasını kazanabilmek için Helâl yollar izler.


İlim ile Bilim arasında ki farklar:

1– İlim, Allahın verdiği bilgilerdir.

1– Bilim, bilmek için, insanların başka canlılar üzerinde ki acımasızca cevaplar aramaya çalışandır.

2– İlim de yalan dolan olmaz.

2– Bilim, gözlem ve deneyleme yapamadığı her konuyu kurgular. Teori sunar. İnsanlara Yalan söyler ve onları Yaratıcısından uzaklaştıran, uyuşuk bir hayal dünyasına
sevk eder.

3– İlim, Şifacıdır. Para talep edemez. (Bio enerji ile iyileştirme yetkisi verilenler, Bilimin psikolojik sorun diye geçemediği ve hiç bir çözüm üretemediği için Antidepresan hapları ile ticaret ve pazarlama yapmasının karşılığı Cin çıkarmaktır. Ve bununla ilgili kuvvetli ilim sahipleri mevcuttur. Gibi)

3– Bilim, para kazanmak için oyalayıcıdır. (İlaç sektörü, psikolojik danışmanlıklar, eğlenmeye ve düşünmemeye veya tatil yapılması gerektiğine sevk eden yardımcılar yetiştirir.)

4– İlim, kötü yönde kullanılamaz. (Allah korkusundan)

4– Bilim, kötü yönde kullanılmaktan çekinmez.

5– İlim, Yaradılış ve Dünyamız hakkında doğru bilgiler verir.

5– Bilim, Yalnızca teori sunar ve hiç bir şeyi açıklayamaz.

6– İlimde o iş ayrı Allah ayrı diye bir kavram yoktur. Her işe besmele ile (Allahın adı ile) başlanır.

6– Bilim, Allah’ı tanımaz. Soranlara da bilim sekülerdir (secular)(Laik)(Kişiye özgün)diyerek din işlerini de birbirinden ayırdıklarını ifade eder.

7– Kutsal kitaplar bilim ile uyuşmazlar. Kutsal kitaplar da bilgi; Dünyanın yaratıcısı tarafından verilir.

7– Bilim, hiç bir dogma ve hiç bir dini kabul etmez. İlham almaz. İlhamlarını tecrübeye dayalı elde edebileceklerini Zan ederler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here