GÜNEŞ TUTULMASI-Osman ATIF

  0
  264

  GÜNEŞ TUTULMASINI YENİDEN DÜŞÜNELİM
  HZ. MUHAMMED (SAV) NE BUYURUYOR:
  Ebu Cafer Muhammed bin Cerir et-Taberi şöyle demiştir: 
  ……..İbn Abbas dedi ki: Allah (cc) Resulünden güneş ve ay hakkında sordular. O, soranlara şu .cevabı verdi:” ……
  Allah (cc), güneş ile ayı denemek istediği vakit, kullar Allah (cc)ın belgelerinden bazısını görürler. Allah (cc), bu belgesini göstermek istediğinde, güneş sayaratından yuvarlanarak denizin derinlikleri içine düşer, bu deniz felektir. 

  Allah (cc), bu belgesini büyütmek ve kullarını korkutmak istediği vakit, güneş tamamiyle sayaratdan yuvarlanır, sayaratın üzerinde güneşin bir parçası bile kalmaz, bu vakit gün kararır, yıldızlar gözükür. Bu, güneşin tamamiyle tutulma halidir. 

  Allah (cc) bundan daha küçük belgesini göstermek isterse, güneşin yarısı, yahut üçte biri veya üçte ikisi suya düşer, 
  diğer parçaları sayaratın üzerinde kalır. 
  Bu, güneşin küçük ölçüde tutulma halidir. 
  Allah (cc), bu yolla güneşi (veyahut ayı) dener, kullarını korkutarak günahIarını affetmesi için yalvarmaya çağırır. 
  Bu hallerden hangisi vukua gelirse gelsin, sayaratı çekmeye memur olan melekler ikiye bölünürler, bir kısmı güneşi sayarata, diğer bir kısmı da sayaratı güneşe doğru çekerler, 
  …………………………………………………………………………………..
  Siz güneş ile ayın kendilerini örten bu denizin derinliklerini içinden azar azar olarak çıktığını görüyorsunuz, güneş (veyahut ay) tamamiyle denizin dalgaları içinden çıkardıktan sonra, memur olan bütün melekler bir araya toplanarak güneşi (veyahut ayı) sayaratın üzerine koyarlar, 
  Yüce Allah’ı bütün eksikliklerden tenzih ederek, onu takdis ve ona ibadet ettikleri halde sayaratı çekerek batıya getirirler…….
  Taberi – Milletler ve Hükümdarlar Tarihi MEB Yayınları

  Yapılan gözlemler neticesinde hadisle birlikte konu ele alındğında karşımıza çıkan sonuçlar şunlardır:
  1-Güneşin yapısal özelliğine bakacak olursak iskelet veya fiziki bir yapısı vardır. Işık yada parlaklık bunun üzerini kaplamıştır.

  2-Güneş tutulmasında güneşle dünya arasına Ay girmemektedir. 


  3-Güneşle dünya arasına Hind kozmoloji gölge cisimleri Rahu Ketu girmemektedir.


  4-Güneş su yada benzeri bir sıvı olan deniz içerisinde yüzmektedir yani akıp gitmektedir.


  5-Güneş tutulma esnasında farklılaşmakta ve ışığı arkaya doğru çekilmektedir…

  6-Aslında bu olay kıyamet alametinin bir göstergesidir. Güneş küresel değil disk şeklindedir. Çünkü güneş dürülebilecek bir şekildedir.

  CEVAP VER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here