Gökler ve Yer hakkında biz insanoğlunun bilimsel olarak bilgi elde etmemiz ancak vahyin ışığında olabilir. 
Çünkü gökler ve yer aslında bizzat görmediğimiz için gaybdir. 
Bizler gaybı Kuran ve Sünnet ışığında ele alacağız. 
Yaptığımız çalışma Mutlak Doğru değil bizim kendi yorumumuzdur.

1-SEMA VE YER YEDİ KATTIR

Allah, YEDİ GÖĞÜ ve YERden de onların BENZERİNİ yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah’ın herşeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle herşeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.
TALAK 12

O, biri diğeriyle ‘TAM BİR UYUM’ (mutabakat) içinde YEDİ GÖK yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir ‘çelişki ve uygunsuzluk’ (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun?
MÜLK 3

2-SEMALARIN ŞEKLİ

Nitekim (ikisi arasındaki uzaklık) iki YAY kadar (oldu) veya daha yakınlaştı.
NECM 9

3-YERLERİN ŞEKLİ

Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi.(DEHAHE)
(Deve Kuşu Yumurtası Yuvasının düzlenmiş hali)
NAZİAT 30

4-SEMALARIN TOPLAM YÜKSEKLİĞİ = 1000 YIL 
BİR GÜN = BİN YIL
YARIM GÜN = 500 YIL

Gökten yere her işi O evirip düzene koyar. Sonra (işler,) sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde yine O’na yükselir. 
SECDE 5

5-HER SEMA ARASI YÜKSEKLİK = 71, 72, 73 YIL

Abbas İbnu Abdilmuttalib rivayet ediyor: 
Batha nam mevkide, aralarında Resulullah (sav)’ın da bulunduğu bir grup insanla oturuyordum. Derken bir bulut geçti. Herkes ona baktı. 
Resulullah (sav): “Bunun ismi nedir bileniniz var mı ?” diye sordu. 
“Evet bu buluttur!” dediler. Resulullah (sav): “Buna müzn de denir” dedi. Oradakiler: “Evet müzn de denir” dediler. 
Bunun üzerine Resulullah (sav): “an’an da denir” buyurdu. 
Ashab da: “Evet anan da denir” dediler. 
Sonra Hz. Peygamber (sav): “Biliyor musunuz, sema ile arz arasındaki uzaklık ne kadardır?” diye sordu. “Hayır, vallahi bilmiyoruz!” diye cevapladılar. 
“Öyleyse bilin, ikisi arasındaki uzaklık 
ya yetmiş bir, ya yetmiş iki veya yetmiş üç senedir. 
Onun üstündeki sema(nın uzaklığı da) böyledir.” 
Resulullah (sav) yedi semayı sayarak her biri arasında bu şekilde uzaklık bulunduğunu söyledi…..
[Tirmizi, Tefsir, Hakka, (3317); Ebu Davud, Sünnet 19, (4723); İbnu Mace, Mukaddime 13, (193)]

6-ARZ VE SEMA ARASINDAKİ MESAFE = 500 YILDIR.

Ebu Hüreyre’den rivayet edilen ilgili hadisin tamamı şöyledir:
“Hz. Peygamber (asm) arkadaşları ile oturduğu bir sırada bir bulut geldi…
Resûlüllah (göğe işaret ederek), üstünüzdeki nedir, biliyor musunuz, dedi.
Onlar; Allah ve Resulü bizden daha iyi bilir, diye cevap verdiler.
Peygamber dedi ki: O, korunmuş bir tavan ve taşmaktan alıkonulup tutulan bir dalga olan dünya göğüdür.
Sonra onlara: Sizinle o gök arasındaki mesafenin ne kadar olduğunu 
biliyor musunuz, diye sordu.
Onlar; Allah ve Resulü bilir, dediler.
O da buyurdu ki: Sizinle onun arasında 
500 yıllık mesafe vardır.
Sonra Peygamber: O göğün ötesinde ne var, biliyor musunuz, dedi.
Arkadaşları gene; Allah ve Resulü bilir dediler.
Dedi ki: 
Onun ötesinde araları 
500 yıl olan 
iki gök daha vardır.
Bu şekilde Peygamber, yerle gök arasında olduğu gibi 
her iki gök arasında aynı mesafeler bulunduğunu, söyleyerek yedi gök saydı.
Sonra Peygamber: Yedinci göğün ötesinde ne olduğunu, 
biliyor musunuz, diye sordu.
Onlar aynı şekilde; Allah ve Resulü bilir, dediler.
Dedi ki: Onun da üstünde iki gök arası mesafe uzaklığınca 
bir mesafede olan Arş vardır.
Peygamber, daha sonra; Altınızdaki nedir, diye sordu.
Etrafındakiler; Allah ve O’nun elçisi bizden daha iyi bilir, dediler.
O da: Bu arzdır, dedi ve bu arzın altında (bundan sonra) ne olduğunu, sordu.
Onlar aynı şekilde; Allah ve Resulü bilir, dediler.
Peygamber, bu dünyanın altında her iki arz arasında 
500 yıllık mesafe bulunan 
başka bir arz olduğunu, bildirdi. 
Böylece o, her iki arz arasında 500 yıllık mesafe olan 
yedi arzı saydı ve en sonunda:
Muhammed’in kendisi elinde olan Allah’a yemin ederim ki 
eğer sizler bir iple en aşağıdaki arza bir insan sarkıtsanız hiç şüphesiz o gene (orada da) Allah’a inip gider.” dedi. 
Arkasından da “O (Allah) hem ilktir, hem sondur, 
hem zahirdir (açıkta) hem batın (gizlide)dır. O, her şeyi tam olarak bilendir” mealindeki 
Hadid sûresi 3. ayeti okudu. 
(Tirmizî, Tefsir, 58; Taberi, XXVII/I24; Kurtubi, 1/259)

Ebu Said el-Hudri (ra) rivayet ediyor:
“(Sağcılar)… ve kadri yükseltilmiş döşeklerdedirler” (Vakıa, 34) mealindeki ayet hakkında, Resulullah (sav)’ın şunu söylediğini nakleder: 
“Bunların yüksekliği sema ile arz arasındaki mesafe kadardır, 
ikisi arasındaki uzaklık ise 
BEŞ YÜZ YILLIK yürüme mesafesidir.”
Tirmizi, Sıfatu’l-Cenne 8, (2543)

Ebu Zer’in bildirdiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“Dünya Seması ile Yer arası, 500 yıllık mesafedir. Her Sema’nın genişliği 500 yıllık mesafe kadardır. (Semaların Yerleri arasındaki mesafe de böyledir.) 7. Sema ile Arş’ın arasındaki mesafe ise bu 7 Sema’nın genişliğinin toplamı kadardır.”
(İbn-i Hacer El-Askalani, El-Metalib Ul-Aliye, C. 3, H.no: 3443)

7-TOPLAM ALAN 50000 YILDIR.

Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir.

MEARİC 4

OSMAN ATIF

5 YORUMLAR

 1. Selamın aleyküm hocam neye göre 500 yıllık mesafe demiştir peygamber efendimiz, yani o zamanki ulaşım araçlarına göre deve yada At demiş olsa ona göre hesap yapılmalı galiba..
  Bu durumda 500 yıllık mesafe kaç km olmuş olur?

 2. Arzın ve Semavatın vede bunların içinde yaratılmış varlık türleri hakkında, Ne kadar merak sahibi olsak ta, Asıl yabancılaştırıldığımız kendi varlığımı bulmak elzem olan.. Ona ulaştığımızda, diğer kapılar yakınlaşır..
  Işık hızından da hızlı bir hızı kat edebilen molekül de vardır ancak, sorun insanlığın zamanı, ışık hızında aktığını sanmasıdır..
  Sormak lazım bu Bilimi geçinenlere; Işık ve sesin yayılım hızı ve uyguladığı rezonans, Nasıl oluyor da molekülden müteşekkil Atmosferle deki ölçümüyle, Vakum dedikleri “Uzayda” eşit hızlarda oluyor.. Atmosfer mi vakum? Yoksa Uzay mı Yalan…
  Işınlanma yani mekandan bir mekana an içinde yolculuğa gelirsek, kimi ışık hızını aşmamız gerekir diyor, kimi solucan kadar zaman deliklerinden dem vuruyor, kimi kara delik arıyor, kimide bol enerji işi diyor.. Bilmiyorlar ki, Bir madde-vucut-insan’nın bir mekandan başkaca mekana an içinde nakli çok basit..! Gözleri ve alıkları öyle uyuşturulmuş ki denklemler ve çıkmaz aldatmacalarda.. Bir gün bul bukların da, (diyelim 2028’de), “biz bunu 120 sene önce neden onunla birlikte bulmadık” diyecekler..
  Bilim denilen denklem büyüsünde, öyle büyük hatalar ve taassup var ki, beyni kodlanmış insan topluluklarını bunları görmemesi, anlamaması ancak büyüyle mümkündür..

 3. Aleyküm selam. Tahmini olarak 14-15 milyon km eder. En yakın gök 70 yıl ise bu da ortalama 2 milyon km eder.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here