Mülk Suresi, 3. ayet: 
O, biri diğeriyle ‘tam bir uyum’ (mutabakat) içinde YEDİ GÖK yaratmış olandır. 
Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir ‘çelişki ve uygunsuzluk’ (tefavüt) göremezsin. 
İşte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun?

Nuh Suresi, 15. ayet: 
Görmüyor musunuz; Allah, YEDİ GÖĞÜ birbirleriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratmıştır?

Bakara Suresi, 29. ayet: 
Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O’dur. Sonra göğe yönelip (istiva edip) de onları YEDİ GÖK olarak düzenleyen O’dur. Ve O, herşeyi bilendir.

Mü’minun Suresi, 86. ayet: 
De ki: “YEDİ GÖĞÜN Rabbi ve büyük Arş’ın Rabbi kimdir?

Talak Suresi, 12. ayet: 
Allah, YEDİ GÖĞÜ ve Y E R DEN de onların BENZERİNİ yarattı. 
Emir, bunların arasında durmadan iner; 
sizin gerçekten Allah’ın herşeye güç yetirdiğini 
ve gerçekten Allah’ın ilmiyle herşeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.

İsra Suresi, 44. ayet: 
YEDİ GÖK, Y E R ve bunların içindekiler O’nu tesbih eder; 
O’nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur, 
ancak siz onların tesbihlerini kavramıyorsunuz. 
Şüphesiz O, halim olandır, bağışlayandır.

Ebu Seleme İbnu Abdirrahman rivayet ediyor:
Hz. Aişe (ra)’den anlattığına göre Resulullah (sav) şöyle buyurdu: 
“Kim (gasben başkasının) arazisine bir karış haksız tecavüz ederse 
YEDİ KAT Y E R’in dibine kadar boynuna dolandırılarak cezalandırılır.”
Buhari (Bed’ül-Halk 2), Müslim (Müsakat 142)

Ebû Zerr -Radıyallâhu anh-‘ın rivâyet ediyor:
Peygamber -Sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 
“YEDİ KAT GÖK ve YEDİ KAT Y E R, Allah’ın kürsüsü yanında, 
ancak geniş, çöl bir yere bırakılmış bir halka gibidir. 
Arşın kürsüye üstünlüğü ise geniş çölün bu halkaya üstünlüğü gibidir.” 
Ahmed (5/178) Bezzar (160)

Buhari Sahihinde rivayet etmektedir.

Abdullah b. Ömer’in; Resûlullah (sav)’ın, “Kim ki haksız olarak (gayre âid) yerden (az, çok) bir şey gasb etse kıyâmet gününde arz-ı mağsûb ile yedi kat yere batırılır” buyurdu. Sahihi Buhari 1092

Said İbn-i Zeyd’in; Resûlullah (sav)’ın, “Kim ki arzdan bir karış yer haksız zabt ederse, (kıyâmet gününde) yerin yedi katı halka gibi
onun boynuna geçirilir” buyurduğunu işittim, dediği rivâyet edilmiştir.

Sahihi Buhari 1091

Osman ATIF

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here