Geceyi gündüze dolar, gündüzü de geceye” (Zümer 5)

İbn Abbas radiyallahu anhuma bu ayetin tefsirinde:
“Geceyi gündüz üzerine yükler”demiştir. 
[Hasen. Taberî (20/159) İbn Ebî Hâtim (18375)]

Mucahid rahimehullah:
“Geceyi gündüzün ardından, gündüzü de gecenin ardından getirir” demiştir.
[Sahih. Tefsiru Mucahid (2/555) Taberî (20/160)]

Es-Suddî rahimehullah:
“Gündüzü getirip geceyi götürür, geceyi getirip gündüzü götürür” demiştir. 
[Sahih. Taberî (20/160)]

Katade b. Diame rahimehullah:
“Bu, birinin diğerini kaplaması demektir” demiştir.
[Sahih. Abdurrazzak Tefsir (3/171) Taberî (20/160)]

İbn Zeyd rahimehullah:
“Geceyi götürür ve gündüzü onun üzerine dolar, gündüzü götürür ve geceyi onun üzerine dolar” demiştir.
[Sahih. Taberî (20/160)]

Ed-Dahhak rahimehullah:
“Bunu onun üzerine, şunu da bunun üzerine atar” demiştir
[Kurtubi (15/234)]

Mukatil, Taberi, Vahidi, Sem’ânî, İbn Ebi Zemeneyn, Maverdî, Begavî, İbn Atiyye, İbnu’l-Cevzi, Ebu Ubeyde, Kurtubî gibi sonraki müfessirler de bu minval üzere tefsir etmişlerdir.

Yeryüzünü nasıl düzlediğimize baklmazlar mı?” (Gaşiye 20) 
Bu ayet yeryüzünün yayılmış ve düz olduğunun, küre şeklinde olmadığının en açık delillerindendir.
İbn Atiyye, Gaşiye 20. Ayetinin tefsirinde şöyle demiştir: 
“Bu ayetin zahiri yeryüzünün küre değil, düz olduğunu göstermektedir. 
[İbn Atiyye Muharraru’l-Veciz (5/475)]

İlim ehlinin üzerinde bulunduğu görüşe göre hem dünyanın düzlenmiş, yayılmış hali hemde gece ve gündüzün oluşumu hem küre hemde yeryüzünün döndüğü iddialarına reddiyedir.

Osman ATIF

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here