ĞAŞİYE SURESİ 17-20. AYETLERİN KISA TEFSİRİ Osman ATIF

Bulutlar yaratılmaktadır;Gaşiye suresi 17. ayeti kerimesinde genelde tüm meallerde şöyle geçer: “Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı?”Oysa ayetteki deve diye tercüme edilen “ibil” kelimesi, arapça da, eş anlamından dolayı, bulut anlamına da geldiğinden bir kısım müfessirler burada bulut mânasını tercih etmişlerdir. Araplar bulutu gebe dişiye benzetirler. [Bak. İbn Kuteybe, Garîbu’l-Kur’an. 5: Zemahşerî, VI/229; Fahrüddîn er-Râzî, XXXI/158; … Okumaya devam et ĞAŞİYE SURESİ 17-20. AYETLERİN KISA TEFSİRİ Osman ATIF