Düz Dünyada Temel Fizik Teorisi

Günümüz fizik kurallarının bazılarının düz dünyaya uymadığını biliyoruz. Yer çekimini kütle çekim teorisine bağlayıp dünyayı doğru anlayamayız. Atomdan gezegene düz dünyaya uygun fizik teorisi düşündüğümüzde gerçekleri daha iyi keşfedeceğiz.

Gabi MÜLLER’in yazdığı Torkado’yu inceleyelim:

Tanıtım

Bedava enerji deyince (FE-free energy) herkes sürekli hareket diye düşünür. Bu yanlış, tüm FE cihazları enerjinin hiçlikten gelmediğini gösterir. Tüm FE cihazları, enerjinin HİÇLİK ‘ten gelmediğini gösterir. Tam olarak bilinen bir kaynaktan geliyor.

Yer çekimi ile etkileşime giren cihazlar var. Fakat sadece aşağı ve yukarı ya da bir düzlemde hareket etmiyorlar. Uzayda dönerler ve frenleme fazları ve hızlanma fazları oluşturan en az iki ayrı dönüş eksenine sahiptirler. Bir torus etrafındaki kapalı, çok düz bir sarmal sargı, ilk yaklaşım için bir model olabilir. Bu tür bir yol, enerji alımı sırasında aşağıya ve yana doğru uzanır ve bu, belgenin kapsamındadır, simetri yoktur. Aşağı doğru olan yol daha uzun, daha sığ ve daha hızlıdır (torusun dış yarısı), yukarı doğru olan yol, daha önce hızlanmış olana (torusun iç kısmı) dik, kısa ve daha az yavaştır. Neden daha az ‘frenli’ aşağıdaki metinde açıklanmaktadır.

Sıvı sistemlerde, kademeli olarak şekillendirilmiş alt yapılar her zaman yeni, daha küçük eksantrik olarak dönen silindirlerle oluşturulur. Karakteristik, yerleşim sırasında artan vektörlerin sayısıdır. Değiştirilemeyen döndürme vektörleri taşıyan hiyerarşik sistemler için, şu anda analitik görüntü seçenekleri yoktur, böylece ilgili fiziksel koruma kanunları belirlenmemiştir.

Yapının üç boyutlu olması ve yer hız fazlasının v-z bileşenine kaçması durumunda sözde pirouet etkisi (x-y düzleminde yarıçap küçültme) neredeyse gerçekleşmez. Yarıçap azaltılmasına rağmen açısal hız sabit kalır. Daha küçük bir yarıçapta, bir dış kuvvete karşı “sallanan”, böylece daha büyük yarıçaptaki “aşağı doğru”, genel sistemi (açık sistem) hızlandırırken kolaylaştırılır. Enerji, alan girdabını kayıplara rağmen devam ettirecek şekilde pompalanır.

Kuantum fiziğinde (spektrum) elektronun spin ve orbital açısal momentumu arasında bir ayrım yapılır; burada aynı zamanda dış trakyaya tam oryantasyonu da bilinir, burada aşağıdaki Torkado metninde olduğu gibi köprünün hiyerarşik akışkan girdabına çarpması gerekmez.

Dahası, yerçekimsel alan statik değil, dinamik, yani sabit olarak sabit duran asimetrik titreşimlerden oluşuyor. Yerçekimsel alanın karşısındaki yarım dalga, sadece mekanik bir volan olarak değil, aynı zamanda bobin göbeklerinde veya dielektriklerde rezonant titreşimlerin üretildiği elektromanyetik uygulamalarda da kısa yükselen yol kesimi içinde zaman-rezonans hareketi ile teknik olarak bloke edilebilir.

İçerik:

· Torkado Nedir?

· Torus ve halka bobini

· Ters torus

· Eter akılarında kuvvetler ve yükler

· Bir torkadonun ortaya çıkması

· Açısal momentum koruma ile Torkado uygulaması?

· Yakın alan, uzak alan ve skaler dalgalar

· Maxwell denklemlerinin eleştirisi

Bu ve diğer metinler atomik tokados için alt parçacıklar olarak bir eter modeline dayanmaktadır.

Michelson deneyi birçok kez tekrarlandı ve hemen hemen her yerde ışık hızında azalma gözlenmedi. 30 km / sn’lik (108000 km/h) (statik eter) beklenen fark sonucun çıkmaması nedeniyle(300000-30=270000 km/sn) sıfır ölçüm olarak yanlış yorumlandı. Dünya döndüğüne göre eter yoktur denildi.

Torkado Nedir?

‘Torkado’ kelimesi Tornado’dan türetilir ve Tornado’ya özel bir Torkado olarak da uygulanan bir şemsiye terim oluşturur. Arkasında ne var?Evrenimizin tüm yapısal düzeylerinde bulunabilecek evrensel bir hareket biçimi için yeni bir sözcük bulmak gerekliydi. Temelde basit bir hareket yoktur. Her hareket bir yandan – daha yakın inceleme üzerine – bir taraftan Torkadoförmigen dolaşımının bir parçası ve diğer yandan mikroskobik olarak küçük torkadoförmijen (şekilli torkado) titreşimlerinden oluşur ve bunlar tekrar tekrar Torkados’ların fraktalından oluşur. Bu hareket biçimi, enerjinin enerji tüketen kayıpların yerini alan superordinat sisteminden pompalandığı ilgili yapının kalıcı olarak korunması için gereklidir. Üç boyutlu hareketler hakkında önceki bilgi – ve her şeyin titreştiğini bilir – hem kabaca hem de sinüzoidal olan enine ve boyuna titreşimlerin üst üste geldiğini varsayar. Önceki titreşim kavramındaki yanlışlık, kişinin kayıp olmadan kayıp olmadan var olan kendiliğinden kararlı salınan gövdeyi kabul etmesidir. Bu şunu gösterir ki, ör. Spektrumun (Stark etkisi, Zeeman etkisi, Paschen-back etkisi) atomun dış alan çizgileri ile iyi uyuştuğu. Neden bu şekilde kayıt olmadığımız alanlarda değiliz, çünkü onlar her yerde, hatta göstergelerde bile mi? Enerji ikmali almazsa, hiçbir titreşim seviyesi kendini koruyamaz. Bu aynı zamanda titreşim stabilitesini genellikle endişelenmemize gerek duymayan atomik, moleküler veya gezegen seviyesi için de geçerlidir. Bir çalışma örneği olarak bir kasırga ya da kasırga, nehirler ve akarsularda suyun davranışı da dahil olmak üzere temel prensibi göstermektedir. Ve Würth dişlisi gibi bu kendi kendini korumayı kullanan yapay olarak üretilmiş makinelerde özellikle açıktır, aşırı olasılıkla aşırı çalışma (henüz uygulanabilir bir aralıkta olmasa da). Tabii ki, böyle bir asimetrik döner sisteme akan enerji hiçbir yerde ortaya çıkmaz, gömülme sisteminin titreşimleri (torkado), yani Dünya gezegeni enerjisidir. Şimdi, ilk defa, “asimetrik döner sistem” kelimesi düştü. İşte tam olarak Torkado. Sadece titreşimli yarıçaplı kapalı bir spiral değildir. Bu zaten herhangi bir torus spiraline uygulanır. Bu radius pulsasyonunun sinüzoidal olmaması ve zaman içinde simetrik olmaması çok önemlidir. Bu salınım bir pompalama eylemi verir. Sistem aynı emiş ve basınçla da ileriye doğru hareket edebilir. Bu şekilde, tüm sistemlerdeki ve hiyerarşilerdeki tüm titreşimler dengesiz olmalıdır ve bu nedenle bir diğeri veya

diğer yoğunlukta salınım yarı dalgası bir kızçocuk sisteminin ‘gıda’ olarak işlev görmesiyle birbirine bağlanabilir. Kızçocuk sistemi aynı oranda rezonant olarak salınır ve kendisini bir valf veya bir diyot gibi olumsuz yarı dalgalı darlığa sokar. Çoğunlukla, bu yarı-dalgayı yaymak (parçacık halini) ile onunla daha az etkileşime girerek yayılan (dalga) durumda alınan enerji veren yarı-dalgaya göre “kesmek” yeterlidir. Goldmarie’nin altını yakalamak için önlüğünü kemerin altından geçirdiği gibi.

Torus ve halka bobini

Bir diken, iç deliksiz bir torustur. Dış çap, hortum çapının iki katı kadardır. Düz bir şekilde kesip içten bakarsanız, ortadaki ‘diken’i görebilirsiniz.

Şekil1 Umlaufe auben: etrafta koşmak; Umlauf auben: dışarıda döner

Böylece, torus, her dikey düzlemde, Torusschlauch’u (torus çantası) oluşturan sonsuz sayıda küçük daireye yerleştirilen büyük bir daireden oluşur. Bu, bir düz elektriksel elektrik akımı için bilinen manyetik alan modeline uygundur. Toroidal bobinlerin çekirdeğinde olduğu gibi, manyetik dairesel bir girdap için, sadece telin yoğun bir toroidal bobin sarımını hayal etmesi gerekir ki bu, içindeki manyetik anulusu oluşturur. Her şey aynen Maxwell denklemlerinde tarif edildiği gibi.

En az bir küçük delik mevcutsa, başak noktası yoktur, fakat küçük bir kesişme çemberi ve şimdi çizgiler tek çemberler yerine spirallerdir, biz bu tür bir torusu (Şekil 1a) aşağıda ele almak istiyoruz.

Şekil1a

Halka bobin sargısı bir spiraldir, hortum enine kesitinde tam bir tel çemberine sahip değildir, fakat dış kısımda bile hafif bir spiral uzantıya sahiptir. Bu demek oluyor ki: Her bir halka bobininde, manyetik alan zaten dairesel değildir, ancak daire başına dönüş sayısı ile en azından dalgalıdır. Genel olarak şu şekilde söylenir: yoğun sarımda ihmal edilebilir. Dönüş sayısı azalır ve 2 veya 1’e yaklaşırsa (Şekil 1), halka çekirdeğin içindeki ve dışındaki manyetik alanın da çok egzotik hale geldiği anlaşılır. Maxwell denklemleri artık bu tür spiraller için uygun değildir. Ve eğer şimdi (daha önce dikey) dönüş sayısı 1’in altına düşerse, tel çok büyük dairesel eksene çok az eğimli olan torusta düz durur, o zaman başlangıç ​​noktasının çevresine dönene kadar biraz (neredeyse yatay) Yörüngeye gelene kadar tekrar başlama noktasına yaklaşır. Rasyonel yarıçap ilişkilerinde bir noktada tekrar buluşur – sarım kapatılabilir. İrrasyonel yarıçapı ve aynı eğim açısı ile, iki boyutlu titreşim bindirmeleriyle farklı Lissajous figürlerine benzemeyen, bir daha asla onunla tekrar karşılaşmayacaktır.

Ters torus

Böyle kapalı bir torus düz sarımı düşünün.

Şekil 1b(Java uygulamasında B eğrisine bakın), tel hakkında. Böyle bir tork düz sargısını ‘ters sargı’ olarak adlandırmak istiyorum. Bunların ilişkili ‘dikey’ manyetik alan girdapları, böylece iç kısımda boşluk bırakılırlar, çok sayıda dönüş ve hafif titreşimli hortum ve torus yarıçapı olan bir bobin sarımı

biçiminde olurlar. Hepsi birden: bir tornado. İşte, bir torkado’nun tek bir girdap çizgisi, dikey olarak, manyetik alan tüpü bir ağ gibi etrafa çekildi:

Şekil2

http://www.torkado.de/torkadoBeispiele.htm )Ancak şekil 2’deki resimden görebiliyoruz ki, burada kuzey kutbu (yukarıda) güney kutbunda (aşağıda) büyüklüğünü aşar, bu asimetri bir torkado için çok önemlidir, çünkü aksi takdirde enerjinin pompalanması gerçekten gerçekleşmez. Açıktır ki: Bir Torkado için çıkış torusu (ana torus) dairesel kesitli bir torus borusuna sahip olmamalıdır, yumurta şeklinde bir kesit olmalıdır. E-alanı veya H alanında hareket ederken yüklü parçacıklar ne yapar? Spirallerde hareket ediyorlar! Dairelerde değil. Ve bu hareketler sırasında,etraflarında dairesel bir manyetik alan yaratsalar da, sonsuz olarak düşünüldüğünde, böyle bir alan gerçekte spiraller de

oluşturmalıdır. Spiraller bu nedenle spiraller (çok partikül sistemler) çarptılar ve bununla ilgili hiçbir zorlukları yok. Sadece matematiğimizin bunun için henüz hızlı işleme aracı yoktur. İndüksiyon ya da enerji akışının poynting vektörü için çapraz ürünler, E ve H’nin karesini varsayar. Bu iç içe spiraller sürekli olarak yön değiştirir, özellikle de kutup bölgesi her durumda 90 derecelik bir faz kayması meydana gelir ((x-y) ve z için). Histerezis durumunda bile, tam kare artık mevcut değildir.

Spiralleri matematiksel olarak en iyi nasıl kullanırsınız? Bu sarmal kazancı ne sıklıkla eklemelisiniz? Küçük” nasıl “sonsuz” olabilir? Planck süresi, Planck zamanı? Kuantum sıçramaları limiti ayarlıyor mu? Spiraller daha büyük ve daha küçük torkado ölçeklerini tekrar tekrar(fraktal) çarpıştırır ve inşa eder. Daha büyük bir Torkado’nun kapandığı her seviyede, yeni büyük kuantum vardır, çünkü yine farklı eksantrik rotasyonlar keyfi olarak hareket ettirilemez, ancak sadece dönme sayılarında tamsayı artışıyla, her zaman “sonsuz” kelimesi geçersizdir. Ancak, bu noktada, negatif mekanik öz-indüksiyon, pompalama mekaniği sabitleyicisinin anlaşılması kaybolabilir. Ve teorik bir fizikçinin

favori aracı nedir? Doğrusallaştırma! Özellikle doğrusal olmayan denklem sistemleri, ve bunların hepsi salınımlardır, sayısal olarak sonsuz yöntemlerle çözülür ya da tam olarak orada hiçbir şey olmasa bile ‘düzlem dalgalarıyla üstel yaklaşımlar’ ile analitik olarak çözümlenir. Ve sinusoidal değil, şimdi bildiğimiz gibi. Bu şekilde yapıldı çünkü matematik öyle diyor. Ve bu matematik, fraktal yapıların bilinmediği yüzlerce yıl önce geliştirildi. Benoit Mandelbrot, 20 yıldır matematikçi arkadaşları tarafından güldürüldü. Şimdi neredeyse 30 yıl geçti, ancak bu bilgiden HİÇBİRŞEY sayısal prosedürlere entegre edilmedi. Kaos teorisi egzotik olarak kabul edilir ve diğer matematiksel disiplinleri çok az etkilemiştir. Fizikçiler teori araçlarının gerçekçi olmayan bir şekilde temel aldığını

fark ettiler mi? Torkado’nun kendi eğitiminin matematiksel açıklaması, çapraz ürünü genelleştiren bağımsız bir matematiksel operasyon haline gelmelidir. Burada en az 2 eksen rotasyon bulunmalıdır, bunlardan biri, birbirine dik ve paralel olmayan, üç boyutlu salınım yapan şekillerin (enerji ve açısal momentumun nicelleştirilmesi) sadece uygun başlangıç ​​değerlerinde (+ uydurma mesafesi) ve minimum bir değere izin veren ana ve altbantlar için olmalıdır. Dış enerji akışını istikrarı lehine entegre eder. Bu ana gövdenin kararlı salınımlı şekli, daha büyük bir titreşimli sisteme (Sheldrake) ait yeni bir gövde birimidir ve alt-gövdenin kendisi, uzay-sallanan enerji-pompalama alt-gövdelerinden,vb. oluşur. Bir Torkado’nun kendiliğinden oluşması, açık kurallara göre çalışır, daha sonra teorik olarak sağdaki çapraz ürün olarak yönetilebilir. Sinüs dalgasını kendisiyle söndürmek için, sadece eğriliğe bağlı olarak antifaze üreten bir eğri yol üzerinde olmalıdır. Bu bir düzlemde 90 derecelik iki eğri olabilir, ancak daha sonra bir çeviri bileşenine ihtiyacınız var (Paralel kaydırma,

muhtemelen hareket). Bir uzaysal eğri ise, çift 90 derece dönüş bir döngü (veya bilyalı eklem) gibi, “yerinde” yapılabilir. Sinüs dalgası (spiral yol) bir parçacık akışına karşılık gelirse, çarpışma rotasının, faz değişikliğine ek olarak radyal bir pulsasyondan (içeride dönüş yolu) meydana gelmesinden kaçınılır. Her ne kadar konuşmak gerekirse, amplitüdler değişir, eğer yapının geometrisi buna izin verirse, toplam momentum ve açısal momentum sıfır olacaktır. Sadece kendileriyle anti-rezonans olarak tanımlanabilecek birkaç konfigürasyon (= kuantizasyon) vardır. Sözde pirouet etkisi (x-y düzleminde yarıçap azaltımı ile) neredeyse oluşmaz, çünkü yapı üç boyutludur ve orbital hız fazlalığı v-z bileşenine kaçar. Yarıçap azaltılmasına rağmen açısal hız sabit kalır. Böylece, bir dış

kuvvete karşı bir ‘sallanan’, böylece daha büyük yarıçaptaki ‘aşağıya doğru’, genel sistemi (açık sistem) hızlandırırken kolaylaştırılır. Enerji, alan girdabını kayıplara rağmen devam ettirecek şekilde pompalanır.

Açısal momentum koruma ile Torkado uygulaması?

Açısal momentum korunmasının YALNIZCA TEK DAİRESEL hareket için tanımlandığını fark ettim. L = r x mv = r x m*(W x r) v = W x r İkinci satırda, ağ hızı (v) ‘nin W yönünde (paralel dönüş ekseni) bir bileşene sahip olabileceği veya olmaması gerektiği açıkça görülmektedir. Bu sadece planlanmamış, v sadece teğet. Eksantrik / torç / torkadodaki ikinci eksen de kendi hareket bileşenini sağladığından, teğetsel bileşeni farklı bir yöne işaret eder. R ve r, bundan sonra, W1 ve W2 eksenine giden yol mesafesidir. Bu v = W1 x R + W2 x r vektör ürünleri bir toplamı içerir ve v olabilir ve W2 ile Torkado (tırmanma ve iniş) W1 bileşenlerini de alacak.

Diğer taraftan:

Santrifüj kuvveti 1 / R ile içeriye (R düştüğünde), v ve m sabit ise artar, çünkü Fz = m * v ^ 2 / R’dir. Bununla birlikte, orbital hız v, aynı zamanda yukarı doğru bir hız artışına sahiptir, bu yüzden Fz-bağlı fraksiyon, Fz’yi sabit tutarken, aynı zamanda, (r’nin kökü) ile orantılı olarak düşebilir. Daha da kötüsü: Her iki dönüş ekseni, Torkadobahn’ı güçsüz bir hareket haline getiren, birbirini dengeleyen merkezkaç kuvvetleri oluşturabilir. Hareket sonunda aralarında gerçekleşir. Eksene olan mesafe azaldıkça, diğer eksene olan mesafe artar. Torkado’daki titreşim, bu sıfır kuvvetli sıfır hattın etrafında bir uzaysal sarkaç hareketi olabilir. Merkezkaç kuvveti Fz ve Coriolis kuvveti C = 2m * dv x W birlikte, Torkado’da doğru dinamikleri sağlar, ancak aynı anda farklı dönüş eksenleri için.

Dv aslında iki bölümden oluşabilir (/ 4 /, sayfa 40)

[…]= Vektor arasında dv = [W x dr] + [dW x r], ist C1 = 2m * ( [W1 x dR] + [dW1 x R] ) x W1 C2 = 2m * ( [W2 x dr ] + [dW2 x r ] ) x W2

Ayrıca, sıfır olmayan birçok C (W1, W2, R, r) karma bileşeni vardır.

Bir torkadonun ortaya çıkması http://www.torkado.de/torkadoEntstehung.htm ‘nda en azından canlı bir şekilde süreci açıklamaya çalıştım çünkü ek olarak bitişik girdap hatlarının etkisi ile kolektif etkiler bir rol oynuyor. (Birkaç) eksantrik eksenli bu hareketlerde, basit açısal momentumdan açıkça daha genel bir koruma miktarı olmalıdır. Karmaşık Coriolis yaklaşımının zarif bir çözüme yol açtığını düşünmüyorum. Ek olarak, koordinat sistemi spiral-toroidaldir. Ancak çapraz ürünler Kartezyen referans sistemlerine ihtiyaç duyar. W1 dönüş ekseni sadece bir tanesidir. Tüm çelişkilere rağmen, üç boyutlu kalmanız ve daha sonra, aşağıdaki uygulamada gösterildiği gibi, sonsuz bir Kartezyen tarzda kıvrımlı çizgilere devam etmeniz gerekir.

http://www.torkado.de/app1/TorkadoL.htm

Bu sadece bir ilk testtir, doğruluk iddiasında değildir. Açısal adımlar aşağıdaki görselde tanımlanmıştır.

Şekil3

Burada, uygulamada, talep edilen yeni koruma boyutu, P = dtheta * dphi ürünü olarak geçici olarak tanımlanmıştır. Torus tanımına göre açılar phi ve teta burada dik olduğundan, çapraz ürün gereksizdir, fakat genel durumda, dtta’nın E alanı ve dfi H alanı ile ilişkili olduğu, P = ExH işaret vektörü kastedilmektedir. Azaltıcı R ile artan açısal hız (dphi büyütme), kısmen dtheta bileşeninden türetilmiştir.

Her iki bileşen de değişir, ürün sabit kalır, yani P = dtheta * dphi’nin tüm yol boyunca sabit olduğu söylenir. Denklem için: Çok sabit açısal adımlarda, daha küçük ark uzunluğu adımları aynı zamanda daha düşük bir hıza (dönen katıya) karşılık gelen daha küçük ark uzunluk basamakları ile sonuçlanacaktır. Bunu vortekste dışlamak ve partikül yörüngesine göre v = const yaklaşmak için w = dphi / k arttırılmalı ve bu da w = v / r’ye karşılık gelmelidir. k = 1 + kütle * (mesafe RT) / (4Pi); pi açısı = pi açısı + dphi / k; açı theta = açı theta – dtheta * k; formülüyle bunu uygulamada yapabilirsiniz. Dikkat! Burada, RT büyük kapı yarıçapıdır ve yukarıdaki R denilen noktaya mesafe denir (uygulamadaki R işaretinin aksine). Eğer mesafe <RT, k birinden küçük olur ve böylece (dphi / k) daha büyük olur. Tersine, (dta * k) küçülür, ancak P = dtheta * k * dphi / k ürünü sabit kalır. Ayrıca, gerekli kalibrasyonu sağlaması gereken ‘kütle’ faktörü eklenir. Küçük oluk yarıçapında varyasyonlar üreten exc1 ve exc2 eksantriklikleri ile birlikte, başka malzeme sabitleri simüle edilir. Faktör = 1 ve dphi / dtheta = g * M / N için, M tümü, N tümü, g = 0.618034 .., r = 5 ve eşleşen exc, sıradan torusta olduğu gibi Torkado’da benzer ‘uzaysal Lissajous figürleri’ vardır Faktör = 0 = exc1 = exc2 = 0 ve dphi / dtheta = M / N ile r = 5’dir. Bu varyantlar dışsal olanlara göre iç spirallerin sayısında farklılık gösterir (örn.1 örn.2 örn.3). Büyümekte olan kütle değerleri ve değişmeyen açı aşamaları için, tamamen yeni geometrik ‘dünyalar’ ortaya çıkar. Kapalı spiraller oluşturmak için altın

kesişiminin kullanılması, momentum içeren kapılar için ilginçtir, çünkü g = 0.618034.. sayısı W1 / W2 oranında bir faktör olarak (açısal adımlar = dönme hızı) veya açık bir şekilde kütle faktörü olarak meydana gelmelidir. G-faktörü (veya 1 / g), bu torkado yapısını oluşturmak için gerekli 180 derecelik bir faz kayması frekans oranları (f = W / 2Pi) üretir, çünkü 90 derece güney kutbu girdabına girmek için gereklidir Kuzey Kutbu’ndan 90 derece (90 + 90 = 180) çıkıp çıkacaktır (aynı yönde faz kayması).Bu g-sayısı olmadan, her iki dönüş ideal olarak birleştirilmez. Planck sabitine, g faktörü ile birlikte sabit bir parçacık frekansı içerebilen g veya 1 / g bir paralel vardır. Bu nedenle bir torkado, ayrı olarak kabul edilen iki frekans için izin verilen bir enerji paketidir (E = h * f gibi). Merkezkaç kuvveti kullanımı için, tüm sistemin kendi kendine dönmesi gerekir, bu nedenle dönen bir Torkado. Gezegenler de dönüyor ya da elektronlar (spin = 1/2). Öyle olmalı ki, bir sonraki büyük Torkado fraktalindeki kavisli (kapalı) yollarını alacaklar. Aynı zamanda, bu kendi kendine rotasyon bir tür batarya, bir enerji tamponu. Rotasyona girilen çalışma, ANAALANDAN ENERJİ olup, bazen yönlendirme yanlışsa veya başka bir gerilim (örneğin elektrik gerilimi) meydana gelirse, acil bir yedek olarak önbelleğe alınır. Arabada aküyü şarj etmek için alternatör var. Torkado da buna sahip: Volan olarak kendinden döndürme, bir akü olarak, bir tampon olarak. Orijinal kaynak her durumda

ana akışıdır. Yakın alan, uzak alan ve skaler dalgalar Bir dipol anteninin uzak alanında, E ve H alanları, normal elektromanyetik alan durumu olan aynı fazdadır (uygulamaya bakınız). Bu, içine bir taşın su basmış olduğu bir gölün dairesel yüzey su dalgasına karşılık gelir. Basitleştirilmiş doğrusal gözlem: Sinüzoidal E ve H alanlarının maksimum ve aynı zamanda en az titreşim düzlemlerine rağmen, en azından yine de, eğer düğümler hareket etseler bile güç de sinüzoidal davranır: İşaretleme vektörü P = ExH, uzunlamasına yönde parti sosis zincirinde (inci dizisi gibi küçük kısa mini sosisler) yavaşça hareket eden bir alanın yüzeyi ve zamanında açıklanmaktadır. P, periyodik olarak büyüyen ve sıfıra inen ‘sosis yüzeyi’ üzerine göç eder. Dışsal olarak, sinirlerimiz de bu şekilde görünürler, tam periyodik olarak birbirine bağlanmış miyelin paketlerinde paketlenirler (Schnürringe), bu elektriksel uyarım hattını destekler veya frekansı filtreler. Kuantum fiziğinden “dalga paketleri” terimini de biliyoruz. Bir antenin yakın alanında, bu ‘paketler’ henüz paketlenmemiş, geçici aşamaları başlar. Enerji, sadece herkesin bildiği gibi, akım (H) ve voltaj (E) arasında bir pi / 2 faz kayması olduğunda kararlı bir şekilde salınım yapan rezonans devresinden serbest bırakılır. Enerji aynı zamanda iki karşılıklı zaman gecikmeli salınan kaynaktan gelir: Endüktans L ve kapasitans C. Vektör toplamı zaman içinde bir spiral taşır, resme bakın.

Şekil4

Orada, konuşmak için, sadece taş gölde battı. Ya da daha iyi bir resim: Kayamız yok, ancak yüzer bir olta ve yem üzerinde sürekli bir hafif çekme. Lokal olarak kütle lokusunda, uzak enine yüzey dalgasından tamamen farklı bir yayılma özelliği vardır. Sözde skaler dalga nedir? E ve H alanı arasında faz kayması Pi / 2 (yakın alan) değil ve sıfır (uzak alanda olduğu gibi) değil, Pi’dir. Antiphase iki salınım (eşit genliğe sahip) bir düzlemde olsaydı sürekli olarak birbirlerini iptal ederdi. Fakat E ve H bir düzlemde değildir, birbirlerine daima diktirler. Bu yüzden uzak alanda olduğu gibi bir ‘sosis zinciri’ oluşturabilirler, ancak şu an büyük bir fark var. Bunun için bir şeyi (varsayımsal) eterik fiziğe bölmek zorundayım: Torkado Hipotezine Göre Salınımlar: Her Torkado’nun daima bir hacmi olmalıdır, bu yüzden asla tamamen çapraz veya tamamen uzunlamasına titreşimler içermez. Torkado’da benzersiz bir şekilde bağlantılılar. Enine salınımlara, büyüklükleri ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, uzunlamasına titreşimler eşlik eder. Bir pozitif enine salınım, bir negatif (örneğin, negatif basınç) diğer uzunlamasına titreşimler (örneğin, aşırı basınç) ile birlikte bulunur. Antiphase ses dalgalarını silmek için enerjiyi dağıtamaz. Ekteki enine dalgaları böylece ek olarak yükseltilir ve enerji bir ışık dalgası (örneğin kızılötesi) olarak taşınır. Ayrıca: E-alanları doğal olarak eter-aşırı basınç alanlarıdır. H alanları doğal olarak eterik-negatif basınç alanlarıdır. Her iki alan titreşirse, beraberindeki uzunlamasına alanlardan eter basıncı girişimleri de olacaktır. Uzak alan elektromanyetik alanında faz farkı sıfır olmasına rağmen, E ve H’nin eşlik eden basınç bileşenlerine göre muhalif olması, her lokasyonda basınç iptaline yol açar. Geriye kalan en büyük paylar. ‘Sosis zincirinin’ sadece yüzeyde kalması, neredeyse ‘sosun derisi’ her şeydir, geri kalanlar içi boş ve kütlesizdir. (Photon?). Skaler dalgada E ve H arasında bir antifaze var. Bu, E ve H’nin eter basıncı karşıtlığı nedeniyle, her uzay zaman noktasında ilave bir basınç süperpozisyonu ile sonuçlanır. Bu sefer ‘sosis zinciri’ aslında ‘sosis’ ile doldurulur ve gerçek bir periyodik basınç kuvveti vardır (Graviton?) Skaler bir dalga nasıl ve nerede ortaya çıkar? Taş düştü, patlama öldü, yüzey dalgaları kurtuldu. Ve şimdi? Şimdi zaman geçti. Yeni olan dibindeki taştır. Klasik fizikçi hiçbir şey yapmadığını düşünüyor, sadece sessizce yalan söylüyor. Bu doğru değil. Atomik kompozisyonuna göre, temel dalgalar verir. Bunlar, çok az veya hiç zamansal değişim olmadan mekansal olarak ayakta duran dalgalardır. Bunu yaparken atomlarını eterik ısıdan ayırır, ısı yalıtım duvarları oluşturur, tıpkı her çiçeğin yapraklarıyla yaptığı gibi veya tohum olgunlaşıncaya kadar meyve tarafından korunur. Aura diye adlandırılan her nesne, her taşa sahiptir. Tüm atomik titreşimlerinin süperpozisyonudur. Radyasyon durumu (spektrum): Atomlar titreşimlerdir, elektron yörüngesinin torçudur, başka hiçbir şey değildir. Protonlar ve nötronlar, elektronların Torkado hareketinin sonucudur. Bunlar, dönme ekseni, H alanı ile özdeştirler, sadece eterdeki (H-alanı = negatif basınç) dinamik olarak üretilen boşluklardır, soğuk ve dolayısıyla çekici (yerçekimi). Nötron H alanı, torcun dar orta borusunda ortaya çıkar ve nötron terimi, elektron üreten içerir. Protonda, üreten elektron atomik kabuğun elektronu olarak adlandırılır. Her iki H-alanı da (p, n, ca.918) rektifidir, çünkü Torkado’daki dönme yönü aşağı ve yukarı doğru değişmez ve H- dış kısmına göre yaklaşık 753 kat kuvvete (kütle mp) sahiptir. 917 (917-918 = -1) ‘in mutlak büyüklüğünün dış H-alanına (yeryüzü) zıt olan, fakat dahili olarak (917 + 918 = 1835) elektronların etrafındaki alan (me). Sıvıların yüzeyinde ağır kütlenin sürekli yeniden düzenlenmesi görülür, her an yeniden oluşur ve ek hareketlerden etkilenir. Resimler için sonraki sayfaya bakınız. Atmosferik atom: 18 * (p + n) primal atomların mekansal-geometrik düzeni, hepsi kendileri omurgalıdır. Muhtemelen, bu tür temel salınımın (bir anten olarak taş) yakın alanı Pi / 2 faz kaymasına sahip değildir, fakat -Pi / 2, yani 270 derecedir. Benzer şekilde, dipol antenin uzak alanına (eter basınçlarının sıfırlanması, eter basınçlarının çıkarılması) karşıt olarak, (sadece, eter basınçlarının eklenmesi), temel dalgaların uzak alanı olan -Pi veya Pi ile kaymıştır. Antiphase için yapay koşullar ne zaman ortaya çıkar? Girişimle her zamanki gibi: – Ayakta duran duvarlar arasındaki dalga yansımaları için uygun mesafe. – İki eğimli eksen boyunca döner hareketler için, faz faktörü Golden Section (bir atomik torkado kopyası) kullanılarak. Maxwell denklemlerinin eleştirisi Açık sistemler her zaman burada dikkate alınır. Kitle jenerasyonuna (Torkado) katkıda bulunup bulunmadıkları veya kütlesiz dalga olarak kabul edilip edilmedikleri (H alanı içeride kapalı). Kaybedici dalgalara gelince, titreşen enerji emilimi için yeni dalga denklemi de dahil olmak üzere geniş kapsamlı teorik sonuçlar vardır: (ikinci zaman türevi) / v ^ 2 ikinci uzay türevine eşit değil. Eğer sönümlü dalgalar ise, (eski) dalga denklemi yine de idealleştirmedir. Skaler gradyan grad v ya da vektörel gradyan red B B gibi basit Kartezyen operasyonları, içsel olarak kararlı (canlı) rezonans-kullanma şeklinde salınan çift spiral hareketlerde hassas bir şekilde kullanmak bile mümkün mü? Bir nokta yükünün farklılığı (E) Torkadomodell’de kendini yasaklamaktadır. Hangi fonksiyon zamana göre (3D time?) Veya frekansa göre türetilebilir? Sonuçta, Torkado’da frekans ve hız değişebilir ve aynı zamanda farklı ana yönlerde farklılık gösterebilir, 3D’den daha fazla değilse, bir 3D frekans paternidir. Eğer alan H-büyüklüğünün artması veya H-çizgisi sayısının artmasıyla küçülürse, zaman telafi etmek için zaman uzayabilir (Kozmik Karadeliklerde çokça tartışılmıştır). Yoksa dışarıdan bakıldığında zaman yarışı mı? Maxwell denklemlerine hangi alternatifler düşünülebilir? Sadece akım yoğunluğunun tam tersi olan bir Prof.Dr.K.Meyl potansiyelinin tanıtılması değil, aynı zamanda vektörel olarak hizalanmış ve bir dönme eksenini temsil eden emme yoğunluğu veya eter vakum boyutu. Oldukça düşünülebilir ve kütle ve frekans ile ilişkilidir. Bu nedenle, bu boyut zamanla ilgilidir, mevcut yoğunluk odada görünür. Hem hiper-uzay hem de hiper zamanı birleştiren büyük sabit, aynı zamanda E ve H ve P’yi gerçeklikte birleştirir: 6D vektör potansiyel A, büyük toplamdaki üçüncü türevi sıfır olabilir. Torkado için T olmalı. İçerik: 2 kutup ve hareket Atom nedir? niceleme diamagnetismus Voltaj, akım ve süperiletkenlik Nükleer ve parçacık hızlandırıcı Kütlesiz parçacıklar Kutup ve hareket Birden fazla hareket hiyerarşisinde sadece eter vardır, başka hiçbir şey yoktur. Elektronlar kendi Torkadostruktur’larında eter yoğunlaşmalarıdır. Böylece, aşırı basınç oluşumu olarak eter hareket ettiriliyorlar. Atomu oluşturan hiyerarşinin eterik nehirlerini takip ediyorlar. H-hatları, havasız pompalanmış tüp sonrası performansları gibi soğuk, eterik bölgelerdir ve parçacık yörüngesine eşlik eden eter negatif basıncı olarak spiral olarak çevreler. Yoğun soğuk manyetik çizgiler, her torkadoun en derin ortasında yer alır – bütün pnömatik tüp demetleri, onları (paketlenmiş) sinir yollarından biliyoruz. Şekil 2.5’de (aşağıda), toplam ok spiralin ortasında aşağı doğru işaret eder. G alanının dışına paralel uzanır. ‘Elma ağaçtan düştüğünde’ ne olur? Bir torkado’nun ileri hareketi, arka bacakları ile suyu geriye doğru iterken yüzen kurbağa gibidir. Ön tarafta, kurbağa, jet motorunda olduğu gibi, itici kuzey kutbunun arkasında (emici) bir güney kutbu (ön ayaklar bir su deliği oluşturur) barındırır. Torcado’nun kendi hareketi, eğer varsa, Güney Kutbu ile birlikte öndedir. Güney Kutbu uzak bölgede soğuk, çevredeki enerji akıyor. Pozitif elektrik direğine karşılık gelir. Bir Biefeld Brown roketi (kaldırıcı) da artı kutbuyla birlikte ilerler. Bu elektronların bir uzantısı var, burada dikkate alınır. Peki ya dönüş ekseni ve manyetik kutuplar? Hiçbir rol oynamıyorlar mı? Fizik, onları bizim için yararsız olan negatif puan ücretleri olarak tanımlar. Güney Kutbu ile mi seyahat ediyorlar? Yoksa eter akımında şamandıra gibi, yıllık yörüngesinde yeryüzünde katı bir eksenle mi yüzüyorlar? Ya da Güney Kutbuna daldıklarında ve Kuzey Kutbu’ndan (kutup kayması?) Çıktıklarında ‘devrilirler’ mi? Elektron iç lastikteki kutup kaymasından sonra pozitron olur mu? Elektron orta tüpe ve “baş aşağı durduğunda” manyetik alan yönünü bulmak için sağ el yerine sağ el yerine almak zorunda mıyız? Sonuçta, negatif yük, olası başlığın önünde bile elektron kabuğunun bir parçası olarak tanımlanmaktadır. Kimse nötronun bir parçası(sonraki bölüm) olarak hareket durumunu gözlemleyemez . Veya ‘Paternoster’ onu kullanıyor ve her gezegenin yaptığı gibi spin eksenini daha büyük bir hiyerarşiye hizalıyor mu? Aşağıda paternoster varyantı incelenir. Manyetik kutuplar uzayda sabitlenmiş gibi yapılır. Atom nedir? Atom çekirdeğinde proton başına bir elektron vardır. İç spiraller (dar iç tüp), nötron sayısını n, dış spiralleri (geniş aşağı tüp) p = e olanları gösterir. Protonu göremezsiniz çünkü mevcut değildir. Sadece torchado’nun merkez ekseninin yakınında toplanan elektron spin ekseni H alanıdır. Mantıken, e ve p dar orta boruda birbirine çok yakın, her ikisi de nötr parçacık nötronu olarak bir araya getirilmiştir. Eşit kütleli (transmutasyon) izotoplar ile farklı elementler arasındaki geçiş sadece Torkado’da bir faz kayması olabilir: içeride daha fazla dönüş, daha az dışarıda veya tam tersi. Bir nötronun ayrılması, girdaptan çıkan ve tek bir soliton benzeri potansiyel girdap olarak uzaklaşan bütün bir içsel konvolüsyonun kaybı olabilir. Bu sadece nükleer reaktörde olduğu gibi çok fazla şiddet ile olur. Temel olarak, o zaman, tek bir nötron, bir anlık hidrojen atomudur, iç vorteks tüpü tarafından oluşturulduğu gibi, daha sonra eski p ve e’ye açılmak üzere, bir süre sıkıştırılmıştır(nötron çürümesi) Düzenli akan eterin her zaman kaotik etere karşı negatif baskısı vardır. Bu aynı zamanda gömülü anne alanı için de geçerlidir, akış yönünde işaret eden pozitif yük taşır. Eğer bir hidrojen atomu ana alanda “doğru” hizalanmışsa, dışarıdaki H-kahramanı ana alanı telafi eden (Şekil 2.5’de H-G) dışta bulunan elektron kabuğu vardır. Eğer “baş aşağı” ise (ana alan açısından), eşlik eden H alanı dışa doğru işaret eder, ikiye katlanır ve onu bir proton (iyon) olarak algılar. Onu bu durumda tutmak için sürekli enerji vermeliyiz (E-alanı). Bir proton kimyasal olarak çok agresiftir ve kendi başına daha elverişli bir duruma gelmeye çalışır. Niceleme Torkado kapalı olduğunda sadece şekil değiştirebilir. Küçük dönüş, büyük olana tam sayı sığmalıdır. Yani eğer aaura genişlerse (elektronun enerjisel uyarımı), daha fazla bir dönüşe daha büyük bir torkado giremez(dönüşün tersine). Atomik boyutlarda açısal momentum kuantizasyonunu bulduk (+ Planck’ın kuantum etkisi). Ayrıca, moleküler, hücresel, organik, gezegensel, vb. Gibi tüm büyük yapısal seviyeler için benzer niceliksel degerleme olmalıdır. Aynı zamanda bir insanın auralarında sabit çakra atamaları vardır: Yedi ayrı sistem, iç içe geçmiş, açık sınırlamalarla. Burada atomların terim şeması için ilk fikirler:

Şekil 2.4

Şekil 2.4 te: Ayrıca gösterir ki, tüm orbitallerin ‘bir dizgede’ olması da mümkündür, böylece her bir elektron, birbiri ardına tüm mermilerden geçer. Daha sonra bir orbital, dar iç tüpteki bir sonrakine bağlanmalı ve kendisiyle kapatılmamalıdır. Dann könnte man aus dem Kupferatom eine einzige geschlossene Perlenkette mit 29 Perlen machen (Plasmazustand?), ki o belki de tek bir s29 benzeri yörüngeden geçiyordur. Bu ek zincir birimi, atomların iç stabilitesini daha da iyi açıklayacaktır. Bu, elektron Comptonwellen Ce’ye dayanan Frithjof Müller’in temel rezonansıdır; her eleman için sadece Ce atom numarası (= elektron sayısı) ve 2 ^ N (N hepsi) ile çarpılır; Sonuç, bu öğeye rezonansa giren uzunlukların (tüm N için) bir çağlayanıdır. Belki Ce tam olarak (daima sabit!) Elektronlar arasındaki mesafedir. Burada, canlı doğanın bu uzunluklarla ‘çalıştığını’ kanıtlar. Burada temel rezonans için daha deneysel kanıt. diğer çizimler:

Şekil 2.5

Şekil 2.5, H + G vektörü toplamı olarak dönme merkezlerinin merkezinde çekirdek kütlenin oluşumunu göstermektedir. Sürekli olarak tutulan dönme yönü nedeniyle ‘sağ’, sağ taraftaki ikisini de dışarıdan aşağı doğru kullanarak buluyorsunuz (sonuç:proton) Ortadan aşağıya doğru yönelen (sonuç: nötron) yanı sıra G ile düzeltilen ve böylece ikiye katlanan aşağı doğru yönlendirilmiş bir H-alanı. Not: Diğer spiral şekiller de düşünülebilir (Şekil 2.6).

Şekil 2.6 (sauerstoffatom=oksijen atomu)

Elektronların çapı, ilgili hortum yarıçapına karşılık gelir. Hortumlar neredeyse birbirine dokunuyor. Çekilen daireler (boru kesiti) daha da küçüktür. Tartışma (devam etmeniz için!) Farklı model yaklaşımları için Java uygulamaları hakkında: http://www.alle24.de/archiv/2697.htm http://www.alle24.de/archiv/4193.htm http://www.alle24.de/archiv/4321.htm http://www.alle24.de/archiv/4503.htm Diamagnetismus Bizmut neden (Bi, Z = 83) diamagnetiktir? Bizmut Xe + 6s2 + 4f14 + 5d10 + 6p3 yapılandırmasına sahiptir Böylelikle bizmutun ana kuantum sayısı n = 6 olan üç p-dış elektronu vardır, kurşun 6p2’ye sahiptir, aksi takdirde thalyum 6p1 veya daha sonra polonyum 6p4 gibi her şey aynıdır – hiçbir yerde bu diamagnetizm kendini duyurmaz. (Bu arada: 5p3 dış elektronların da antimonları vardır (Z = 51). 83/51 = 1.627 = yaklaşık olarak phi = 1.618034 faktöründe farklılık gösterirler. Eğer bir başka aşama daha düşerse: 51 / 1.62 = 83 / (1 + 1.618) = 31.7 biri germanyum (Ge, Z = 32). Ge, oksijene (Z = 8) 2 ^ 3 benzer protona 2 ^ 5 rezonansa sahiptir. Sonra Z = 51 veya Z = 83 protona bir uyumsuzluk rolü oynamalıdır, kesinlikle Z = 115, çünkü 115 / (2 + 1.618) = 31.8 de 32 civarındadır) PSE Bi’de antimon (Z = 51), bunun üzerinde arsenik (Z = 33), bunun üzerinde fosfor (Z = 15), bunun üzerinde nitrojen (Z = 7) bulunur. Hepsi, her biri farklı ana kuantum sayılarına sahip, bu yörüngede olası altıdan üç p elektronuna sahiptir. Aynı zamanda aşağıda olması gereken 115 unsuru. Orbital p3, maksimum derecede dejenerasyon derecesine, yani 20’ye; p2 ve p4 dejenerasyon derecesine sahiptirler. 15, p1 ve p5 6’ya sahiptir. Bu nedenle, en azından ortak modele göre Bismuth’da maksimum açısal momentum ayarlama olasılıkları (ince yapı) vardır, uygulamada muhtemelen daha fazladır. P3 işgali, her 2 yerin tam olarak 6 olası yer tarafından işgal edildiği anlamına gelir, bu nedenle asal gazlarla olduğu gibi ‘benzer’ bir simetridir. Ancak: Atomik dış kabuk, işgal edilen alanlar kadar çok boşluğa sahiptir, bu yüzden maksimum hareketlidir. Her elektron gerektiğinde ileri ve geri hareket edebilir (spiralde, atomun üzerindeki bölümdeki resme bakın) ve alanı tamamen doldurun. Bir p2 işgali ile her zaman boşluklar kalır (kesinlikle p1 ile) ve bir p4 işgali ile (daha da fazla p5), çok az boşluk nedeniyle hareketlilik zaten sınırlıdır. Maksimum harici elektronlar hemen hemen her türlü dışarıdan nüfuz eden manyetik alan sağlayabilir, böylece manyetik alanı telafi eden kendi ters akımlarını üretirler. Bu nedenle üç p-elektron çok akışlıdır ve bir B-alanı dalgalanmasını derhal, sadece katı durumda kolektif bir etki olarak düzeltmektedir. Hareketlilik Z = 115’de daha da artar, çünkü ağır elementlerle dış elektronlar daha az ve daha az bağlanır, böylece daha kolay uyarılabilir. Orada, çeviklik, bizzat bizmerkezin manyetik alanı dışa ittiğinden (dünya dışı UFO sürücülerinde 115. maddenin kullanımı olduğu iddia edilen), herhangi bir kütleye (hipoteze) tabi olan G-alanı indüksiyonunu itmek için yeterli gibi görünmektedir. Bu nedenle, ana alanın G vektörü artık içeriye ulaşmaz ve vektörel olarak eklenemez, çünkü şarj dinamiklerini telafi ederek boşlukta (zarf) tüketilir. G alanı gerçekten yüksek frekanslı bir H alanıdır. Voltaj, akım ve süperiletkenlik Harici elektronlar ideal mesafeye ulaşamadıklarında (elektron kütlesine dayalı Compton dalga boyu) iletkende bir voltaj ortaya çıkar. Kalabalık olduğunda, metal negatif yüklüdür. Eski yerlerine geri dönmeye gayret ediyorlar ve bunu yaptıklarında mevcut akış olarak adlandırıyorlar. Fakat serbest elektronlar olmadığından (elektron kütlesinin en iyi negatif yüklü H-iyonları ile), her zaman atomik bağdaki dış elektronların senkron bir hareketi, örneğin ‘doğru bir akımı’ simüle eder. Hepsi sadece eski yerlerine geri dönmek istiyorlar. Böylece tekrar tekrar ve tekrar gerginlikle (bir diş dişi titreşimi) çekilmelisiniz, böylece tekrar yolunuzu almalısınız. Atomik çözünürlük ile devam etmedikçe gerçekten saf DC mevcut olamaz Supra-ladders için bizmutlara benzer. Soğutulmuş atom torçları artık mekansal sınırlamalar ile sınırlı olmayacak kadar küçüktür (Ohmik kayıplar). Elektronların optimal hareketliliğinde, birlikte, iletken yoluyla ayakta duran, tam olarak 2 ^ N * Ce (atomdan atoma) mesafeli Ce veya 2 * Ce veya basamaklı yapıların yeni enine zincirlerini oluşturan p3 işgalleri söz konusudur. zengin. Malzemenin ezilmesi ve sinterlenmesi durumunda, bazı malzemeler süperiletkenliğe daha duyarlı olabilir, çünkü birçok rastlantısal yönelim, belki de dolambaçlı ama aralıksız inci kolye kaskadlarını inşa etmek için daha fazla serbest hareket serbestliği sağlar. Ama bu sadece durağan bir manzaraydı. Aslında, gerginlikle ideal yerini terk etmek zorunda olan bir dış elektron DEĞİLDİR, ancak zincir dönüyor çünkü Torkado sistemi dinamik bir sistem olduğu için herkesin başına geliyor. Dönen bir zincir karuselinde her zaman bir tarafta sabit (DC) veya gusty (alternatif voltaj) rüzgâra girer, bu da koltukları dışarıya doğru sarar. Nükleer ve parçacık hızlandırıcı Halka hızlandırıcısındaki tüm araştırmacılar, bir atomu iki kısma ayırma hatası: kabuk ve çekirdek. Ama onlar sadece farklı atomları farklı şekilde iyonize etti. İyonlaşma ile, iki kutuptan birinin içeri girmesiyle, bir torcado ‘roll-up’ demek istiyorum. Atom hemen hemen “baş aşağı”, doğal pompalanabilir konumda değil, enerjik olarak desteklenmelidir. Kanal ışınlarının nasıl oluşturulduğuna baksanız bile, yorumlama çekirdeği ile kabuk arasındaki ilişki şüphelenilebilir. Kuşkusuz, atom iyon ve elektrona ayrılmaz, ancak sadece bir (gaz) atomik çift (= çift girdap) asimetrik olarak ayrılır, böylece her iki parça da zıt özelliklere (yüke) sahiptir. Onları tekrar bir araya getirdiğinizde, eski ücretsiz çifti yeniden oluştururlar. Manyetik tekeller, elektrik tekelleri bile mevcut olamaz. İkinci kutup daima içeride gizlidir. Torkado, Güney Kutbu ya da Kuzey Kutbu’nu “yutmuş”, yani konuşmak için tüm dış yüzeye diğer Kutup’u takıyor. Kuzey Kutbu Güney Kutbundan daha büyük olduğu için, iki “iyon” çeşidi ve suçlaması kendilerini sunacaktır. En büyük fark H + ve e- arasındadır. Parçacık hızlandırıcısının manyetik alanlarla çalıştığı bilinmektedir. Bu yüzden tüm Torkado pompalarını etkileyecek, onu yapay olarak besleyecek, konuşacak. Deflektörler hakkında her zaman, teoriye göre beklenen, sadece ihtiyaç duyulan oranlar filtrelenir, yani ihtiyaç duyulur veya gerekmez. Neden yalnızca bir kısmını filtrelemez de TÜM kasırgaları filtreler, çünkü bu bir enerji patlaması verir ve o olur, bu kadar yeter. Kütlesiz parçacıklar Düzeltme notu (22.12.05): http://www.alle24.de/archiv/12479.htm Eski Hipotez: İçsel H-alanı düz, kapalı bir yapı oluşturduğunda, yani artık uzun-bölümlü kısımlar oluşturmadığında ortaya çıkarlar: H-alanı daha sonra hiç kutup oluşturmaz, her şey pürüzsüzdür ve neredeyse dirençsizdir, halka bobin şeklindeki nesne, eterin içindeki ışık hızında kaymaktadır. Yeni Hipotez (Aralık 2005): Superordinate sistemi dönerken – ve bu aslında tüm – vardiyalar aşağı ve yukarı spiralin pozisyonları arasında oluşur. Örnek hava olayları. Yüzey sürtünmesi (yapışma) nedeniyle düşük basınç alanları “daha iyi alınır”, yüksek basınç alanları ise çoğunlukla zeminden ve hareketsiz nedenlerden dolayı “geride kalmaktadır” (= Kuzey yarımkürede (KYK) Coriolis kuvveti tarafından sağa doğru sapma). Altta bu, havayı T’nin sağına yerleştirir ve daha güçlü basınç gradyanı ile yakın bölgede sola çekili.

Şekil 2.7                                      Şekil2.8

Kaynak: http://www.hcrs.at/GYRO.HTM

Bu nedenle hava, her zaman yukarıdan bakıldığında, KYK’de saat yönünde saatin tersi yönünde (siklon) saatin tersi yönünde döner. Yatay tanjantlar birbirine paralel olduğundan, yüksek ve düşük arasında düzgün bir yatay rüzgar üfleyebilir. Bununla birlikte, içsel olarak kararlı sistemlerde akışların yönünün saf bir değişimi, kavramlarım için çok fazla enerji harcar çünkü türbülanslı vorteks oluşumu (direnç) ile ilişkilidir. Durum, manyetik kutuplarda (alt, üst) hava parselinin / alt vertebranın uzunlamasına ekseni etrafında hedeflenen bir dönüşün gerçek yön değişikliğini önlediği zaman farklıdır. Lütfen aşağıdaki resme bakın:

Şekil2.9

Gördüğünüz gibi, aynı dönüş yönüne rağmen (sancak her zaman çemberin içinde) hareketli sistemde, dönme eksenleri antiparalel (kırmızı oklar) dışından görülebilir. “Nükleer kütleler” (atom protonu ve nötron n durumunda) birbirini vectorally olarak iptal eder ve toplam kütle olarak etkisizdir. H ve T’deki alt yapıların sayısı farklıysa, çizimde olduğu gibi (hemen hemen tüm elemanlarda n sayı n), küçük farklar oluşabilir, fakat “yukarı”, havada tutar. Önümüzde bir dipol var. Düşük basınçlı alan, elektron emici pozitif bir kutup olarak emici. Solda bir ‘dış kitle’ G + H, dışarıda Torkado’da olduğu gibi (G-H) doğru kuvvet tazminatı var. Bu onu rotasyona sokacak ve H’yi tekrar T’nin üzerine getirecektir. T hareket eder (soldaki resimde), bir insan koşusu gibi, çünkü onun yer çekimini öne doğru iter. Böylece T, dünyanın rotasyonundan önce, doğuya doğru yönelir ve H’yi arkasında bir balon gibi taşır. Her neyse, bu benim kişisel açıklamam. Her şey düzenlenmiş bir geri bildirim olabilir ve dünyanın dönüşünü yönlendirebilir. Elbette, diğer tüm sistemlerle. Sadece dönen gezegenlerin bir atmosfere ve havaya sahip olmaları değil, aynı zamanda dönen atomlar ve moleküller de olmalıdır. Meteorologlar, siklonların batı-doğu hareketini, küresel bir rüzgarı ekvatordan kutuplara doğru zorlayan basınç gradyanları ile meşrulaştırdılar ve bu da Coriolis’den sağa (doğu) doğru, enlemlerimizde saptı. Bu küresel rüzgar daha sonra büyük hava swirls’lerini taşıyor. Sürüş tropikal ısınma, yani güneş. Hava kütlesinin hareketinin dünyanın dönüşünü devam ettirmek için yeterli olup olmadığını hesaplamalıdır (fren kuvvetleri dahil olmak üzere kesin bir veri yoktur). Ek olarak, sıvı toprak çekirdeğindeki (eğer varsa) tüm şey, muhtemelen daha büyük bir etki ile tekrarlanabilir. Işığın dönen bir sisteme ulaştığında sadece ışığa dönüşmesi mümkün mü? Güneş ışığından önce, kısmen de ışığın hızıyla. Yolda güçlü bir yer çekimi olmadan da büyük bir kütleye sahip değiller. Işığın hızı o zaman sadece en hızlı bireysel parçacıkların sınırı olabilirdi – ki bu zaten zaten daha kolay olabilir, çünkü onların ‘ortaları ayrıldı’. Biri, yeryüzünde sadece zaman zaman tespit edilen ‘sert’ güneş rüzgârı (soğuk, np-çekirdekli ‘çok’ aura katmanları tarafından paketlenmiş ‘) ve aşağıda’ kitlesel dipol olarak gelen ‘yumuşak’ güneş rüzgarı arasında ayrım yapmak zorunda kalabilir. Dolu ve kar arasında bir karşılaştırma. Eğer ışık “pozitif kutup ileri” ile uçarsa, o zaman tekrar aşırı hız için bir açıklamanız olur. Sıcak soba üzerine ateş etmek için bir damla su veren Leydenfrost fenomeni. Ya da kaldırıcıya bakınız. Kaçınılmaz, yani kaos içindeki eter ya da en azından büyük türbülans, sıcaktır (fırın). Pozitif kutup çok soğuktur ve erir / buharlaşırken maddeyi kaybeder. Bu çekim buharı bir hava yastığı ve bir jet motoru gibi davranır. Genellikle, orantılı olarak, pozitif kutup, Torkado’nun çekirdeğinde, dönme eksenini temsil eden, aynı zamanda kütle halinde, eter akımları etrafında katman tarafından izole edilmiş ve soğutulmuş (böylece gezegensel yörünge akımları güneşi serinletir) içinde yer alır. Bir ampulün filamanı, zamanla atomlarını da kaybeder. Kitlenin camdan nasıl geldiğini nasıl hayal ediyorsunuz? Işık, istirahat kütlesi olmayan bir şey olarak tanımlanır. Bunu yapmak zorunda olduğunu söylemelisiniz, ancak sipariş kaybından dolayı bir daha asla almazsınız. Foton, tekrar “form ve merkez” veren iyi düzenlenmiş bir sistem tarafından rezonansa emilmediği sürece. Ezoterik çevrelerde buna “tezahür ettirme” denir. Ya da biri transmutasyon olarak adlandırır (örneğin, optik menzilin kastedilmediği örnek hafif yiyecek). Işığı inceleyen fizik laboratuvarlarının bu konuda herhangi bir şey bilmek istememesi sadece yazık. Bir başka ilginç not: Tüm salyangoz kabuklarının% 99,99’u, neye baktığınıza bağlı olarak, sola veya sağa döner (saat yönünde). Bunun güney yarımküre için de geçerli olup olmadığı? (Kaynak: www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1580913,00.html ) Salyangozlar, negatif basınç (T) veya aşırı basınç (H) üretmek için şekillerini kullanıyor mu? Üretim emri için kendiliğinden bir tür yaşam desteği, eterde ve negatif basınçta (çekirdek serin) emerim. Muhtemelen onun ana çakrasıdır. Saçlarınızı (KYK’de) nasıl çevirsin? Yuvarlanan Yumurta Manyetik alanda ne kadar yüklü parçacıkların dikkati dağıtabileceğini biliyoruz. Bir yumurta eğimli bir düzlemde (potansiyel fark) yuvarlanıyorsa, yumurta ucuna doğru bükülür. Bu sağda ise, hareket, solda olduğundan farklı bir “yük” e karşılık gelecektir. Bu yol eğriliğinden ötürü, sistem, eğimli düzlemden ötürü diğer eksenler yönünde de bileşenlere sahip olan düşey eksen etrafında bir dönüşe sahiptir. Eğimli düzlem artık durursa veya dalgaları varsa, bu yumurtaların diğer tarafa doğru eğim yaptığı ve hareketli KOS’taki ileriye doğru hareketine devam eden, ancak dışarıdan (JoJo’ya benzer) tersine çevrilmiş olan tersine dönmesine yol açabilir. Resimdeki tekne, eğer bir yumurta olsaydı, yukarı doğru ilmeklerde yukarı doğru ve aşağı doğru ilmeklerde yukarı doğru yuvarlanırdı, her zaman bir çember içindeki yumurta ucu içeride. (Bir yumurtayı model olarak alın ve üzerinde yuvarlanan hareketin yön okunu çizin. Aradan sonra, ok ters yönde işaret eder. Bu ileri yuvarlanma, gösterilen teknede mevcut değildir (sırtüstü pozisyonda sadece yan rulo). Ama öncelikle hareketin aşağı ya da yukarı olup olmadığını belirler.) Bu, vorteks hacmini veren uzunlamasına hareketi (iki yönlü hareket) stabilize eden şeyleri açıklar: asimetrik yumurta şekli nedeniyle ikinci rotasyonu kendinden belli olan asimetrik şekilli alt omurlar ve bunların eylemsiz davranışları. Bir elipsoid daha fazla eksen etrafında dönmez. İçerik 3 izotop ve transmutasyon kütle Ether hakkında daha fazla bilgi urAtome uzay zaman Katı halde rotasyonel atalet oluşumu Hall etkisi Cilt etkisi ve süperiletkenlik izotop ve transmutasyon Farklı elementlere ait izotop kütleleri, yani eşit çekirdeklere sahip atomlar, fakat farklı proton ve nötron sayıları vardır. Benzer şekilde izotoplar denilen farklı nötron sayıları (katı Z). Sadece radyasyon vakası hakkında yazı yazabilirim. Fiziğin gözlemleyebileceği atomların durumu budur. Bu durumda, büyük bir girdap şeklini alırlar. Dinlenme sırasında, kendiliğinden pompalanan omurlar olan neredeyse istirahat eden küçük Uratomlardan (çekirdek parçacık başına 18) oluşur. Büyük vorteks (radyasyon olayı, uyarma) dışarıdan (aşağıya doğru) ve içeriye doğru (yukarı doğru) hareket eden dolaşan bir eterden oluşur. İçinde elektron denilen veya bulunmayan parçacıklar olsun, prensipte önemli değildir. Nükleer şarj numarasına yol açan ücret tutarı önemlidir. Ayrıca, akışlı eterden nicel formda da gelebilir. Dökme eter, yoğuşma olduğu için negatif yüklenir. Eşit “dilüsyon”, boşluk içinde oluşur ve kütle özellikleri vardır. İçerideki (tornadosun gövdesinde olduğu gibi) ilerleyen eter kısmı negatif yükünü çekirdeğe yakın tutar. Farklı suçlamalar var ama gözlemci tarafından ayrılmıyor. Bununla birlikte, yakın çekirdekli akış fraksiyonu, dış bölgede (kitle protonu) bir aort yörüngesi olarak aynı kütle fraksiyonunu (nötronun kütlesini) üretir. Bu durumda normalde 2 * Z protonları ve 2 * Z elektronları tespit edilir ve nötron DEĞİLDİR. Bununla birlikte, nötron sayısı, artan Z ile artar ve bir element (izotoplar) içinde bile farklı olabilir. Bu, basit elemanların (alttan üste doğru) orta eksende sürüklenmesinin, dışarıda olduğundan daha az dönüşe neden olacak kadar büyük olduğu anlamına gelir. Orta kanala geri dalmak için daha derine inerler. Orada yükseliyorlar ve içeriden dışarıdan daha fazla daire yaratıyorlar, çünkü bu küçük bir yarıçapla mümkün. Büyük atomlar söz konusu olduğunda eter, içeriden uzadığı için dışarıda olduğundan daha uzun süre içeride kalır. Dikey yükselme daha zayıftır, çünkü proton toplam kütlesi kendisi çok çekici hale gelir. Çekirdeği tekrar bırakmak için daha fazla yörünge alacak. Dengeli durumda, sayı p = sayı n. Karşıdaki durum: hidrojen atomunun hiç nötronu yoktur. İçinde tek bir dönüş yoktur. Ether otoyolu, şehir boyunca neredeyse çapraz olarak uzanır ve şehir merkezinde bir proton kütlesine (pazar boşalana) neden olan, tek bir dairenin etrafında dışarıda bulunur. Bir elemanın farklı izotopları, bu nedenle, her birinin farklı düzleştirmeye sahip bir girdaba sahip olmasına karşın, kabuk alanında aynı toplam yüke sahiptir. Torkado modeli, enerji emiliminin bu düzleşmeyi torkadoda bir faz kaymasına yol açarak değiştirebileceğini açıklayabilir. Nötron, bir devreyi içeriden dışarıya doğru kaydırarak bir protona dönüştürülse de, bu kısa vadede sıfırlanır ve stabil bir transmutasyon değildir. Bununla birlikte, duyarlı varlıklar bir şekilde bu ışık uyarımını o kadar kalıcı tutmayı başarabilirler ki değiştirilmiş eleman / izotop mum alevi olduğu gibi geri dönmez. Muhtemelen organizmanın kendisinin rezonant yapısı sayesinde biyolojik organizma, atomları gergin bir tüyte olduğu gibi bağlar ve bir noktada geri dönmeye ve elastik olarak hazır olmalarını yitirir (iç gerilim dengeli, 1 elektron salınır) ve bitkinin ölümden sonra bile yeni elementleri bulur. Yük, görünüşe göre kütleyi yürürlükten kaldırıyor. Pozitif yükün kütle üzerinde çekici bir etkisi vardır, bu yüzden “daha fazla kütle” gibi, onu yerçekimine, kaldırıcıya ve Biefeld-Brown etkisine karşı koyabilirsiniz. (İçte ve dışta harmonik spiral?) Roket itişli ışık? Elektron, daha yüksek bir yörüngeden ışık yayılımında daha derine indiğinden, belki de çatlağın geri tepmesinden daha küçük olan aether-atomları fotonlar olarak hareket halindedir. Bir anne tarlasında hizalama olmadan çok kararlı olabilirler mi? Yoksa batık elektrona yol vermek zorunda olan atomun içinden mi? Tam bir şişede, sıvı dökmeden içine hava girmezsiniz. Fotonlar kütlesel olarak etkilenen parçacıklar kadar kütleçekimsel H-hattı boru direklerini takip etmezler, fakat aynı zamanda harici eter basıncı tarafından ileri sürülen eter negatif basıncına (kapalı H-hatları) sahip değildirler, fakat (rastgele!) Yayılma yönünde zorunlu olarak (yerçekimi) basınç gradyanı yönünde. Kendi sürücülerini kullanıyorlar. Parlayan ocakta su damlaları gibi mi? Belki de buz gibi kıvrımlı oklar (soğuk atomdan gelen) gibi bir şey vardır, ve bunlar eriterek çözülürler ve eter gazı kabuğu onları çevreleyen sıcak eterin içinde bir rokete dönüştürür (ki bu toplam boşluğun mu olduğunu düşünüyoruz)? Görsel olarak daha yoğun bir ortam (cam gibi) elbette çok daha soğuktur, bu yüzden buz yumrularının oralarda daha az hızı vardır. Buz-shard-okunun kökeni dönen bir elektronda tekrar vurursa, hemen eski yerini alır, şişeye ağır sıvı gibi akar ve ışık elektronunu fırlatır. Bu daha büyük bir trene binmek zorunda. Buz bölme ok, konuştuğu yer, nereye oturduğunu gösterir, ancak geri dönüş olasılığı olduğunda tekrar yer değiştirir. Compton etkisine göre, saf darbelere benzer. Işığın dalga özellikleri, bir geminin yay dalgasında ya da bir buzlu kuyruklu yıldızın kuyruğunda olduğu gibi, eşlik eden eter akı karışıklıklarından kaynaklanır. Buz Okunun enerji kaynağı, kozmik mesafeleri ölçüyorsa muazzam olmalıdır, ancak zamanla kırmızıya kayma anlaşılabilir hale gelir. E ve H alan değişimleri nedeniyle metalik bir antende Hertzian dalgaları oluşmuşsa, aynı roket itişine sahiplerse, yapay olarak “beslenmiş” olsalar da, genişlemiş atomlara karşılık gelen titreşimsel formlardan gelirler. Bir LC rezonans devresi daha sonra bu gereksinimi zaten karşılayacaktır, ki bundan şüpheliyim. Başka bir deyişle, bir radyo istasyonunun kendi sabit tipte urATom üretmesi olası değildir. Sonuç: Olursa ışık yayımı yok. Işık, bu modele göre, maddenin bir eseri olurdu. Sadece madde bozulduğunda ortaya çıkar. Kalıntıların sırtını taşır. Açık sorular: Her boyutta eter torçları olduğu için (kozmik oluşumlar gibi), bu süper soğutulmuş roket pervaneleri muhtemelen her boyutta uçuyor. Güneşimiz ışığı yayar çünkü atom çekirdeği kadar soğuktur (bkz. Bölüm 4) ve galaktik eter rüzgarı ile heyecanlanabilir (üflenir). Işık parçacıkları, retinanın atomlarındaki elektronları yörüngesinden dışarı çıkaran buz parçalarıdır. Büyük güneşin buz parçaları neden sinir hücrelerimizin atomlarına uyuyor? Güneş bizle aynı atomlardan oluşuyorsa, neden ışığı süreklidir? Kütle Kütle eter sıcak denizde çıplak soğuk bir şey uzamsal H gradyanı ile orantılı bir büyüklüktür. H yönü subparticles (yukarı doğru) hareket ettirmek için (şekilde aşağı doğru) karşısında yer alır. Örnek girdap boruları: içine eğik su pompalama ve diğer ucu Su iki tip de alır: boru merkezi gelen kenar bölgesinden Sıcak (deri etkisi elektronlar sıcak), ve soğuk su (vakum, düşük sıcaklıkta manyetik hattı () –yükseklik çizgisi). Soğuk soğuk değil hakkında çok cazip bir şeydir. Ama oldukça olarak furchbar kolay aksi tüm madde çoktan güneşte kar gibi eriyip olurdu, şimdi evet atom çekirdeğinin soğutma rafine dinamikleri tarafından sichergstellt edilecektir geri değil çünkü. Ama proton ve elektronlar böylece sabit boyutları kendilerine kullanılabilir pompa dalga boyu, ilgisi olmalıdır bildirildi. gezegen boyutuna göre atomların boyutu yana tüm gezegenlerin sürekli rahat olacaktır. Ve tüm ölçekler küçültmek veya bir gezgin olarak bunu fark etmemesi için uzayda genişletmek. her biri kendi Torkado asimetrik saati (testere dişi) ile izlemek sahiptir, çünkü bunu görebiliyordu. Aura, atomdaki elektron kabuğunu temsil eden düz testere dişi parçasına sahip dış kabuğudır. Bağımsız protonların olmadığı, ancak elektronların negatif basınçlı gölgeleri olarak sadece proton olduğu hipotezi göz önüne alındığında, biyolojik aura ve iç enerji meridyen sisteminin malzeme organlarından daha önemli olduğu sonucuna varılabilir. Yara iyileşmesi şeklinde, bu ve diğerleri anlamlı. Çekirdek parçacıkları dinamik eter yoğunlaşmasının (elektron denir) sadece ‘soğuk gölgesi’ olduğunda, elektronlar neden protonlardan ve nötronlardan çok daha hafiftir? Daha sonra kütle mp / me = 1 için geçerli olmaz mı? Şimdiye kadar ne olduğunu açıkladım. Bir yukarı ve aşağı hareket (uzunlamasına) üzerine bindirilen ve ‘Ab’ ‘yukarı’ giderken ve daha sonra tekrar yükseldiğinde yarıçapı / genliği küçülen bir eter kümesinin bu sağdan sarmal (dairesel-enlemesine) spiralidir. ‘yukarı’ ise ‘aşağıya’ gider. Boylamasına hareket fazı ne olursa olsun, her zaman dekstrorotatör kaldığı için, H-alanı vektörü konsantrasyonu her zaman spiralin içinde, aşağıya doğru işaret eder (sağ el). Spiralin dışında, normal toroidlere benzer ve yukarı doğru (sağ el) işaret eden H-alanı ayrılır. Şimdi, hem H-alanı işaretleyicileri (içte ve dışta) 918 (evrensel birimler) ise ve her şey bir 917büyüklükteki Dünya manyetik alanındaysa, o zaman -1’in (elektron başına) kalan sadece bir alan kalıntısı var demektir. , İçerde her şey ikiye katlanır: mp / me = 917 + 918 = 1835. Kütle, türbülansın bir ölçüsüdür (direnç, atalet, yönden bağımsız) ve H, muhtemelen mutlak bir değer veya kare olarak girer (bu durumda G = 918, doğru değildir) çünkü nötron kütlesi (mp + me), proton kütlesinden daha büyüktür. 917 büyüklükteki manyetik alanda yaşamak ne anlama geliyor? Buzdolabındayız! Mantıksal olarak, atomun protonu da daha iyi tutar. Her manyetik alan, sadece manyetik hatlarda negatif bir basınç olmasına rağmen, sıralı eteri gösterir. Sipariş soğutma. Katı cisimler sıvı halinden daha atomik olarak sıralanırlar, daha soğukturlar. Yaşam ortamımız (havanın ardındaki boşluk) zaten bir proton olarak “yarı ağır” dır! Çevremizdeki ‘ether pudingi’, neredeyse titreşim / sipariş eterine yoğunlaşmış, neredeyse katıdır. Bu yavaş yavaş (atomik) soğukluğa gider. Biz (yarım seyreltilmiş) protondayız! Tabii ki, iç (918) ve dış (917) boyutların neredeyse çakıştığı gerçeği bir tesadüf değil, aynı zamanda Torkado’nun enerji pompası için bir sınır koşulu olmayacaktır. İşte iki çizim

 Şekil3a                                                                         Şekil3.1a

Ether hakkında daha fazla bilgi Elektrik ve manyetik alanlar, madde düzlemimizin boyutundaki vorteksler tarafından üretilir – elektronlar (ve protonlar ve nötronlar, eter vakum bölgelerinin sadece dinamik artıklarıdır). Buna karşılık, elektronlar, yoğunluğu çevre eterininkinden biraz daha yüksek olan eterden sabit mini torçlardır. Bir bütün olarak atomlar (sıralı) çekirdeğin boşluğu nedeniyle çok daha az yoğun ama daha muazzamdır. İçinde, aynı oyun, annesi alanı G = 1835 olan diğer hiperyüzeylerde tekrarlanabilir. Yerel hiper-elektron, H = 1836 dalgalanmalarından gelir. Yerçekimsel alanlar doğrudan eter parçacıklarının uzay girdaplarından / torkadoslarından kaynaklanır, bu yüzden çok daha ince yapılandırılmışlardır, fakat boyutları farklıdır. Elektron sadece en küçüktür. Altyapıları (hücreler, moleküller, atomlar) içeren her malzeme gövdesinin etrafında, bu ‘aura’ akan orijinal eter parçacıklarından oluşur. Bir kişi ayrıca şunları söyleyebilir: potansiyel elektronlardan. Analoji örneği: Herhangi bir su veya hava akışı laminer olabilir (yerçekimi eteri akışına karşılık gelir). Fakat türbülans gerçekleştiğinde (‘yanlış’ gradyanlar, sıkışmış kutuplar nedeniyle), dirençler ortaya çıkar, daha sonra bu türbülans girdapları yeni elektronlar ve hatta atomlardır. FE enerjisi olarak aspire edilebilir ve ayrıştırılabilir. Sorun sadece düzensiz yüke rağmen temiz bir türbülans örgüsü oluşturmak ve bir dağ dereinde veya bir hidrofoilde veya QRM’de olduğu gibi düzensiz bir akış tahribatı yaratmaktır. Uzay Yani eğer -dH / dr kütle ile orantılı ise o zaman H-çizgisi mesafesi uzayla orantılıdır. Yani, bir manyetik hat demeti, ör. Dünyanın kuzey kutbunda, bu hatlar arasında herhangi bir uzunluk ölçeği kısaltılır. Bu yüzden (en azından) bu hatlar arasında, dışarıdan gözden kaçan ikinci bir dünyaya (direğe eğik açı) uyulabilirdi. İlk önce tam olarak bunun üzerinde olmanız, onu daraltmanız ve sonra ilk olarak (iç dünya) içine girmeniz gerekir. Tüm dinamiklerin başlangıç noktası, bir alt-parçacık akışıdır (her hangi bir seviyede, çünkü eterin aşırı eterine sahip olduğunu varsayalım). Bu akış da bir hız gradyanına sahip olmalı ve daha sonra kavisli olması yeterlidir. Ve kavisli olmalı, çünkü var olması için bir Torkado’ya ait olmalı. TORKADOS HER YERDE YAŞIYOR. Bir torkado oluşumunda, prensip olarak bir degrade akışında görünmesi gereken ve orjinal doğrultuya (Şekil A (1) veya A (2)) ek dalga yayılımı anlamına gelen diğer kolektif etkiler de dikkate alınmalıdır: http: // www. aladin24.de/chaos/chaos5a.htm Bu metinde, tersine bağımlılığın (bkz. A (3) ‘te t2 (benim)) yeni dalga cephesini sağladığı gösterilmiştir. Sadece iki boyutlu olmak için. Üç boyutta, bu çapraz ürüne bakmanın alternatif bir yoludur. Spiralleri degrade alandan daha doğrudan yönlendirir. Katı halde rotasyonel atalet oluşumu Eğer atom bir katı ise, ki bu da dönüş olarak ayarlanmışsa, nükleer torkado’nun (Güney Kutup Kuzey Kutbu) dipol ekseni, eğer ona paralel değilse, sürekli olarak yön değiştirmelidir. Nükleer Torkado’nun dönen gövdesindeki dairesel yolda zorlanmış hareket nedeniyle, ancak yörünge hızında (‘dönüşün paralel ekseni’ ile hiçbir şey, eter pompasının gıdaya ihtiyacı yoktur), Güney Kutbu ile hizalanmalıdır. Bu maalesef dönme ekseni de. Kavisli yolu takip etmesi gerekiyor mu? Düz gitmek istiyor ya da daha yüksek bir seviyeyi temsil eden skaler dalgası olan doğal Torkado’yu takip etmek istiyor. Bu ideal yörünge, bir ve aynı elementin atomları için aynıdır ve tüm dönüş yarıçapları için katı halde asla aynı anda gerçekleştirilemez. Böylece, Schaubergers Gebirgsbach’taki su gibi kapalı bir alan dalgası yapmış oldukları Zwangskreisbahn tarafından zorlandılar. ‘Kafaları içeriye doğru radyal olarak dışarı doğru itiyorlar. Daha fazla Torkado dönüşü ve daha fazla protonlar (= elektronlar) ve belki de nötronlar, yani daha fazla kütle (atalet = ağırlık) anlamına gelen ek bir geçici dönüş alacaksınız., ATOMLAR, ROTASYON ÖZELLİĞİNE SAHİP YAPILAN YAPILARIN VE bu, düz veya dairesel bir yay şeklinde sabit bir yol ile uyumlu değildir Torkado P = ExH’deki enerji yön vektörü, eksenin yakınında radyal olarak dışa doğru, E’nin her zaman paralel yol hızı v olduğu ve H’nin daima antiparalel açısal hız W olduğu noktalar. (Bkz. Coriolis kuvveti: C = 2M * vx W, burada W = Dünya’nın ekseni, v = dönmeye ek olarak parçacık hızı.) Burada, rotasyonel atalet kuvveti, E, atomik meşalenin içindeki kendi kendine dönüşünden gelen ofset-v olduğu P olarak anlaşılır. Kendi atomik uzay sarmalının ritminde, torkado ekseninin, dönme momentini bir sonraki kısma gelene kadar kısa süreli hareket özgürlüğü sağlayan katı maddenin dönme eksenine neredeyse paralel olarak hizalamak da mümkündür. Bu dalga kursu (bir daire içinde yukarı ve aşağı), bazı model uçak modellerinde bir “yuvarlanma” ile verilir. (Bu titreşim dalgaları elemente ve rotasyona uygun olmalıdır!) DÖNÜŞ EKSENİ ÜZERİNDE UÇUŞ GÜCÜNÜN DÜŞÜŞMESİ, saçma bir canavar hareketi değil, aynı zamanda düz bir çember içinde dönme potansiyeline sahip bir eğirme toprağı olarak, DOĞAL OLMAYAN KUVVETİN GETİRİLMESİ değildir. Hayvanların tekerlekleri/çarkları olmadığı hiçbir şey için değil. Salon Efekti Salon etkisi, dönme ataletinde olduğu gibi aynı örgü modeline göre indüklenen gerilimi üretir: E, j x H ile orantılıdır. salon gerilimi, H alanı da bir rotator olduğu için, dönme ataletine karşılık gelir. Bir H-alanının alt-parçacıkları mevcut değildir, çünkü H-alanları sadece eter negatif basınç merkezleridir. Paralel hizalı bir H-alanı bloğu oluşturmak için, yine E-alan halka-vorteksleri, yani yüklü parçacıklar (en azından hemen hemen bir kısmi dürtü olarak) düz (neredeyse dairesel) Torkados’lar oluşturulmalıdır (‘sıvı’ üçüyle bizmut olan p-elektronlar tüm elementlerin en iyisi olabilir). Böylece, salon plakası tekrar döndürülür ve düz levhada büyük ölçüde üçüncü boyuttan (bir salon ‘küpünde farklı görünecektir) yoksundur, böylece Torkadoslar her zaman kapalı değildir İki boyutlu elektron gazı ile (kuantum) salon etkisini düşünün. salon direnci sadece belirli B alan bantlarında artar ve bu arada platolar artar. Yaylalar R = 1 / n * h / e ^ 2’dir (n bütün). Bu, yükselen manyetik alandaki azalan yük taşıyıcı yoğunluğunun, h ile nicelenen bir yük taşıyıcı yoğunluğunu hayal etmesiyle açıklanmaktadır. Yani geleneksel açıklama net değil. B alanı ne kadar yüksekse, daha az serbest elektronlar hala oynar mı? Bununla birlikte, nicelleştirme, yükselen B-alanının elektronların düz düzlemden ayrılması ihtiyacını yoğunlaştırdığı göz önüne alındığında, mantıksal hale gelir, çünkü alan ‘boşluk (eğrilik) ihtiyaçlarının’ artmasına neden olur. Torkado’larını kapatamazlarsa, radyasyonu ısıtmak için çürüyorlar (omik kayıplar). Bir süreliğine, biraz sıkabilir ya da dönebilir, ‘içeride kalmak için eğilirler – bu yayla aşamasıdır. Bir balonla da çok şey yapabilirsiniz, ama sonunda çok fazla: O patlar ve burada da: güçlü gerginlik altında giderek daha fazla Torkadolar dağılırlar. Neden sadece 1 / n? Çünkü bu (kabaca) Torkados için eğitim yasası (alan * height = const), tekrar başvuruyorum. http://www.aladin24.de/chaos/chaos5a.htm (bkz. denklem (A3) ve (A4)). Dikey atım dalgaları, otomatik olarak sürekli artan bir degrade H’den (akış j’ye dik) kaynaklanan 1 / my (1 / n’ye karşılık gelen) ile orantılıdır. Benim gradyanm büyüyen B-alanını yaratır, bu yüzden burada temporal bir ilişki olarak gösterilen dikey eksen (linkteki Bild1’den). B-alanının güçlendirilmesi zamana geri dönmek gibidir (sağdan sola doğru görüntü), yapılar yakınlaştırılır, iki boyutlu titreşim ağı giderek büyür, sonunda salondaki tek bir büyük elektron vardır, diğerleri kalıcıdır Düzenli varoluştan düşmek ve muazzam direnişi üretmek. Büyük manyetik alanlar da bitki tohumlarını geçmişe doğru değiştirir. Cilt etkisi ve süperiletkenlik Tarihsel süreçlerden bağımsız olarak (Hall plate = doğal doru olmayan el çarkı) net olmalıdır: Bir elektrik kablosu temel olarak uzunluğa enine ve H-alanına çapraz olarak hareket ettirilen ve böylece elektrik alanı E’yi (= akım yönü) indükleyen bir haddelenmiş salon plakasıdır. Kablo, salon plakanın daha da gelişmesidir, çünkü akım alan spiralleri oluşturmak için daha fazla kalınlığa sahiptir. Sadece elektrik kablosunda hala çok az özgürlük varsa, kabloyu tam olarak voltaj skaler dalgasına uydurmak zorunda kalacaktı. Kablonun bu ‘uzay çaresizliğinin’ sonucu, cilt etkisi ve ohmik direncidir. Elektronlar, torkadolarını olabildiğince uzağa izlerler, ve bu da elektrik iletkeninin dış kenarıdır ve orada çığırlar. Süper iletken soğutma ile Torkado büyüklüğü kabloya tam olarak oturana kadar küçüldü. Daha kalın kablolar daha çok süper iletkenliğe girmek zorunda kalacaktı. İçerik: 4 Güneş nedir? Yerçekimi ve Fran de Aquino yerçekimsel dalgalar Üçüncü faktörde ideal enerji transferi Temel rezonans için deneysel kanıt Bir atom olarak gökada İç içe salınımlı devreler olarak güneş sistemi Dönme ekseni ve manyetik alan arasındaki eğim açısı Güneş nedir? Viktor Schauberger’in ‘tuhaf’ iddiası (/ 1 / sayfa 117) güneşin buz gibi soğuk ve kesinlikle karanlık olduğunu fark ediyor. Daha fazla yorumda bulunmadı, ancak Coats yıldızları ve dolayısıyla güneşi mutlak kozmik vakumda göremediğinizi, yalnızca minimum atmosferde bulduğunuzu öğrendi. Ay’a uçarken, yıldızlar ayın sonuna kadar geri dönmedi ve sonuçta güneş de bir yıldız. Işık sadece madde ile etkileşimde görünür hale gelir. Uzakta olduğunuzda, dünya dahil her şey karanlıktır. Yeryüzünde buraya gelen enerji, dünyadaki alanlar ile çarpışan haldeki ısıdır – her bir atomdan yayılan titreşimler. Şimdi her şey YENİ FİZİĞE çevrildi: Proton elektron hareketinin sadece manyetik yan ürünü (eter dilüsyonu) olduğu için, eterin (sıralı) enerji sıkıntısı, süper-soğuk olarak da adlandırılmalıdır. Şu anda elektron yörüngesindeki hareketten mahrum kalmıştı. Güneş muhtemelen güneş sisteminin protonudur. Her yerde, hatta gezegenler arasında bile güneşte daha sıcak olur. Çünkü, güneşten gelen bir eter eksikliği alanı olarak güneş son derece ince bir şekilde sipariş edilir, burada ve orada bazen hidrojen oluşur, bu da güneş dev protonu tarafından hemen püskürtülür ve bizimle birlikte bir proton rüzgarı olarak gelir. Bize gönderdiği ışık ışınları emiş ışınlarıdır. Gezegenlerin elektron enerjisini kendine çekiyor. Yeryüzünü enerjik olarak emer. Ancak bu enerjinin güneşsiz olmadan bize ulaşması mümkün değildir. Atomların meşalelerinde ve 2 ^ N-büyütülmüş yapılarında tutulur. Emiş ışınları torkadoları parçalara ayırır ve enerji ısı ve ışık olarak serbest kalır. Döner katıda veya salon plakasında, torkadolar W veya H rotasyon vektörlerinden benzer şekilde açılırlar. Sonuç, atalet kuvveti veya elektrik direncidir. H alanı nedir? Eter negatif basınç bölgesi! Güneş, sadece güçlü bir H alanıdır, çünkü gezegensel hareketin merkezinde yer alır. PLANET HAREKETİ GÜNEŞ YARATMAKTADIR. Ve tüm H-alanları (aynı zamanda rotasyon alanları) kapalı Torkado’ları rahatsız eden emici ışınlar yayarlar ve sonunda vurduklarında kırılırlar. Daha da önemlisi, Torkado’un pompalama işlevidir. Güneşin örneğiyle, atomların kesinlikle çok fazla iç kaybı olduğunu görüyoruz. Protonuz güneş gibi davranır ve ısıyı çekme eğilimi gösterir, yani elektronların sıralı yörüngelerini döndürür. Her soğuk nesne bu çabaya sahiptir, bu yüzden bunu termodinamikte biliyoruz. Yani bu ışınlar sıradan bir şey değil. Güneş protonu rüzgarı sadece ışığı taşıyor olabilir, çünkü bir proton olarak bir H atomunun dışa güçlü bir H alanı vardır. Yerçekimi ve Fran de Aquino Yerçekimci parçacık teorileri, yerçekiminden sorumlu olan E ve H’den ayrıştırılan bir parçacığın yerleştirilmesi anlamında cılızdır. Eğer Dünya hareketli bir gövdeyse, o zaman büyük elektrik (E) ve manyetik alanlar (H), ölçtüğümüzden çok daha büyük görünür – sadece dalgalanmaları ölçebiliriz – ‘ana yük’ halihazırda nötr olarak oturmaktadır kitle. İşaretleme vektörü P = ExH, enerji akışı için sihirli bir kelimedir. Şarjla çarpılır, güçtür. Ve eğer E ve / veya H dalgalanırsa, P ayrıca, yerçekimine kadar da dalgalanma gösterecektir. Manyetik alanda yüzen kurbağayı hatırlıyorum. Fiziklerimiz şarj sıfır noktası hakkında bilgi eksik. Çevredeki eterin kalitesi hakkında çok az şey biliyoruz. Gezegenleri yağa iten kabarcıklar gibi birlikte iter. Atom neredeyse boştur, eterden madde içermez. Hidrojen elektronu yüksek derecede sipariş edilen bir eterdir – torpido formunda güçlü bir dinamik hareketli yoğuşma ve geri kalan boş bir iç alan: her şeyin içine daldığı, soğuk ve boş olmayan proton. Bu negatif basınç için oldukça normaldir, sadece burada eterin içindeki negatif basınç demek. Çok fazla elektron yükü (elektrik akımı, aktif olarak titreşen eter vorteksleri) ile bu ‘düşme isteği’ durabilir. Birisi, sadece, 12 veya 12/2 veya 12/3 veya 12/4 saat salınım süreleri veya ay modülasyonları (Schumann dalgası) ile EL dalgaları vasıtasıyla, P = ExH’yi, ExH’nin yeryüzü özgül büyüklüklerine çok hassas bir şekilde doğrultmak zorundadır. Bunu, Prof. Fran de Aquino’yu yaptı: http://www.aladin24.de/htm/aquino.htm Şimdi tartışmalı çünkü muhtemelen kopya için ihtiyacınız olan her şeyi açıklamıyor. Her durumda, belirtilen akımları demir tozuyla avlamak veya öngörülen permeabilitelere ulaşmak mümkün olmamıştır. Ama bence içinde bir şey var çünkü kullanılan ELF frekansları (60 Hz’den daha küçük) toprak- ve toprak-rezonans. Yerçekimsel dalgalar Benim için, G-dalgalar gerçek ağırlık sadece büyük fraktallar vardır ve bu (alta yere bir güç olarak görünenden) değil sıfır bir toplamı titreşim olduğundan, sadece asimetrik olabilir. Her atom bu titreşimi, hatta her kılıf elektronunu bile veriyor. Temel olarak, Güney Kutbu’na daldırıldığında elektronun maruz kaldığı emmenin (dış uzayda) devam etmesidir. Kuzey Kutbu’ndan çıkarken karşıt basınç dalgası farklı bir boyuta sahiptir, çünkü Kuzey Kutbu farklı bir boyuta sahiptir. * Uzanan Ce örn: (var 2 ^ N, 3 ^ M, 5 ^ L (K) olarak terazi ve bir şekilde cephede tekrar bir araya uzunluğu L = Z bir asimetrik dalga boyunca bir elemanın kabuk elektronları böylece ‘yapın’ Küresel Ölçekleme, Evrensel Ölçekleme. Neden kanıtlanmış ilişki L = Z * Ce gibi görünüyor, sanki tüm elektronlar aynı anda Güney Kutbu’na uçuyorlar ve aynı zamanda Kuzey Kutbundan çıkıyorlar, ben hala onun etrafında bir tahmin yapıyorum (“zaman” henüz işlenmemişti “). Aksi takdirde, güney kutbunun hisseleri azami seviyeye kadar çıkamazdı, çünkü kuzey kutbundaki diğer elektronların arasında tek karşı dalgayı yerleştirmek zorunda kalacaktı. Üçüncü faktörde ideal enerji transferi Bir volan devresinde G osilasyonunun 6 yarı dalgası: çıkış (aşağı): aşağı + yukarı (= duraklatma) + aşağı = 1 aşağı ‘aşağı’ içeride (yukarı): yukarı + aşağı (= duraklama) + yukarı = 1 fazla ‘yukarı’ Toplam salınım = A * sin(wt) – sin(3wt), 2 <A <10, Bir bütün ile.

Şekil4a

Ana titreşim başına bu şekilde altı yarım somun titreşiminin dördü toplanır. Y ekseninde bir Z yazarsanız, dikey yönde bir torkado titreşimini görürsünüz (yarıçapı dikkate almayın, çünkü her bir fazda yukarı faza göre daha büyüktür). Burada genlik faktörü -3 ile Pi ve 2Pi toplamı neredeyse aynı seviyede kalır:

Şekil4.1a

Etki daha iyi olmamasına rağmen, başka bir garip frekans oranı da düşünülebilir. Kullanılabilir dinlenme daha büyük olmaz. Dolayısıyla, rezonanstaki herhangi bir faktör 3’ün bu mekanizma ile ilişkili olabileceği açıktır. Bu, bir karbon rezonansının (Z = 6 = 2 * 3) otomatik olarak bir hidrojen salınımından (Z = 1) veya bir oksijen salınımından (Z = 2 ^ 3) enerji çekebileceği anlamına gelir. Organik maddede tüm hidrokarbon ve oksijen kimyasının gerçek sebebi budur.

Şekil4.2a

(Orijinal) Seike döngüsünde, ileri bağlantılardaki elektronlar sadece çekirdek fazda, kendi 2 ^ N torkadonun orta borusundadırlar ve döngünün büyük arkından geçtiklerinde atomik kabuğu oluştururlar. Böyle bir döngüde, bu boyut seviyesinde “serbest “ler, hareket kısıtlamaları yoktur (= elektriksel direnç) ve eğer döngü boyutu, malzeme rezonans uzunluğunun 2 ^ N büyütülmesi ise süper iletkenlik yönünde özellikler sergilemelidir ki bu da üç kez Anne tarlasının dalga boyu kadar büyük olmalıdır. Bir metal olarak, molibden Z = 14 * 3 = 42 uygundur (en yaygın olan en iyi izotop m = 98 = 2 * 42 + 14), muhtemelen SiO2 = 30 nedeniyle rodyum Z = 30 * 3/2 = 45. Tutuklama gelmesi çok iyi olabilirdi. Şimşek bile (Hasenpusch: “Yüksek Gerilim Teknolojisi”, s.189) aşamada sarsıntılı ya da yukarı gider. Molalar 15 ila 100 mikro saniye kadar sürer. Belki de Barkhausen atlayışı aynı geçmişe sahip? Malzeme hemen alan değişikliğine tepki verebilir, ancak dinamik G alanı önce ritmik olarak tutar. İşte birkaç uygulama: http://www.aladin24.de/Bild/app1/DrittelFrequenz11.htm http://www.aladin24.de/Bild/app1/DrittelFrequenz9.htm http://www.aladin24.de/Bild/app1/DrittelFrequenz7.htm http://www.aladin24.de/Bild/app1/DrittelFrequenz5.htm http://www.aladin24.de/Bild/app1/DrittelFrequenz4.htm http://www.aladin24.de/Bild/app1/DrittelFrequenz3.htm http://www.aladin24.de/Bild/app1/DrittelFrequenz2.htm http://www.aladin24.de/Bild/app1/DrittelFrequenz1.htm İki doğal doğru hareketi Örnekler: mıknatıs, Marinov etkisi, Würth tekniği Temel rezonans için deneysel kanıt Sonsöz Kaynaklar Torkado veya Ether Hipotezini destekleyen linkler İki doğal doğru hareketi Yerçekimi alanındaki ve diğer alanlardaki örnekler, yukarıda ve aşağıda benzer şekilde tanımlanmalıdır. 1) Torkado, Şekil 2’ye bakınız. Manyetik veya nötr, örnekler: Atom, Tornado, Würthgetriebe. İçinde dik ve hızlı yüksek, dışarıda düz ve yavaşlama (‘anne alanında’ hızlanma = Zuschußenergie), dışarıdan görülen yön değişikliği yoktur. 2) Uzamsal lemniscate / yalancı sekiz, aşağıya bakın Şekil.5 Elektrik, örnek: İyon. Temelde içeriye dönüşen bir Torkado. Torkado’dan mekânsal olarak farklı: dik ve hızlı yüksek, daha sonra yavaşça ortadan (‘ana alan’ yakıt ikmali) düşüyor ve sonra tekrar ters yönde sarsılıyor, bu yüzden görünüşte bir yön değişikliği var, ama su parçacıkları nehrin geçiş yeri ile bir kez yüzüyor ‘göbek yukarı’ ve bir sonraki nehrin geçiş yeri ile ev yapımı sistemle aynı yöne dönmeye devam edin (avucunuzun elinizle avuç içi kullanın (her eğri için sadece bir spiral dönüş varmış gibi) ve izle Elin arkası.) Örnek: nehirler. Sedimentablagerung’un kendisi tarafından oluşturulmuş bir nehir geçiş yeri, bu da spiral yarıçapın güçlü titreşime neden olur. Nehir geçiş yeri alanındaki alt kısım daha sonra kelimenin tam anlamıyla yükseltilir (suyun temizlenmesi) ve nehir geçiş yeri daha da iyice düzleştirilir. Yapı, hızlı ve sorunsuz duran dalga iletimi için Myelin Schnichtringen ile sinir hücrelerininkine benzer. Bu anlamda, su nehrindeki geçiş yerini bir titreşim düğümü diyebiliriz. Aynı zamanda gelen enine dalgalar için bir yansıtma duvarı görevi görür ve iki geçiş yeri arasında bir sonraki küçük hiyerarşinin torkadolarından oluşan ince bir karşı akım olmalıdır. Bu minyatür dalga torkadosu, nehirde, G alanındaki atomlar gibi, ‘yaşadılar’. Aşağı doğru olan güney kutbuna doğru hareket ederler ve iç çekirdek tüpü bu yöndeki H alanına sahiptir (toplam kütle olarak iki kez görülür), fakat dış kılıf tüpü / aura yapmaz – bu kesinlikle bir tersine karşı akım oluşturur. ana akımın sadece bir kısmı “ağır” dır. Bazı hayal gücü varsayarsak, bu karşı çıkım ‘denizden kaynağa ses dalgası’ olarak adlandırılabilir.

Şekil 5

Örnekler: mıknatıs, Marinov etkisi, Würth tekniği Sonsöz Serbest enerjinin, uzay enerjisinin, orgon enerjisinin, chi’nin, büyünün, telekinesinin ya da her ne iseler çağrıldıklarının, bir ve aynı enerjinin farklı isimleri olduğu söylenir. Uzun zamandır öyle düşündüm. Ama belki de bu sadece bu kadar karanlık yapan bir hatadır. Aynı kaynakla ya da enerji ile ilgili değil, sadece aynı hareket ilkesiyle ilgili. Doğa hiyerarşiktir ve her aşamada bitişik aşamaya enerji aktarımı sağlayan bir mekanizma olmalıdır. Ve ben bu dağıtımı kastetmiyorum, çünkü bu mekanizma hiyerarşiyi korumak için çalışır. Sadece aynı zamanda kurulu bir enerji pompasına sahip sistemler (atomlar, galaksiler ve aradaki her şey) korunur, diğerleri sadece çok kısa bir görünüme sahiptir. Bu ‘pompayı’ oluşturmak için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir: – ıraksak alan çizgileri (Prof.K.Meyl “tutturulmuş direkler” der) – uzamsal nabızasyon (iki farklı yönde periyodiklik) – Diyot etkisi olarak simetri kırılması (Ventil) Özellikle mekanik bir örnek üzerinden: Mekanik rotasyon ataleti, iki hareketsiz dönme ekseni tarafından üretilirse, bir dönmenin merkezkaç ivmesi, diğer eksenin dönüşünü hızlandırmak için harekete geçebilir. Asimetrik hareketlerde, tamamen dengeleyici bir karşı kuvvet oluşturulmaz, bu da bir pompalama eylemine yol açar! Sonunda, bir enerji yolu olarak, Torkado veya Lemniscate çıkmaktadır: Kapalı yörüngede asimetrik spiral 3D hareket, emme ve basınç oluşturur ve frekans doğru ise, diğer yarım dalgada onlar olmadan daha yüksek seviyeli titreşimin yarı dalgasından enerjiyi yeniden şarj eder. Tekrar kaybedin (bir valf olarak asimetrisi nedeniyle). Bu nedenle, hava basıncımızın titreşimleri (Schumann dalgası) varsa ve burada ne sıfır noktası ne de başka bir şeye ihtiyaç duyuyorsanız, bazı uygulamalar için yeterli olabilir, sadece hareketin torkodusu. Hemen her şeyi yerçekimi ile ilişkilendirmek zorunda değilsiniz. Elbette, bir UFO’nun Dünya atmosferinin dışında güvenilir bir itiş gücüne ihtiyacı var. Bu yüzden bir sonraki hiyerarşiye gitmesi gerekiyor. Bu nedenle, atomik veya atom altı seviyesine veya sözde ‘son seviye’ ye rezonansın prensipte kurulmasına gerek yoktur, çünkü ne taban, ne de üst, hiçbiri yoktur. Aşağı yönde, güç tüketimi miktarı otomatik geri bildirim sağlar. Resim: Dünya gezegenimizdeki yerçekimsel makinelerden büyük miktarda G-alanı çıkarırsak, güneş veya galaktik pompayı yükseltmek ve daha büyük sistemden kaybı telafi etmek için yörüngesini kolayca değiştirir. Bütün biyodünya bu kaynağı milyonlarca yıldır körüklüyor. Tamamen mekansal omurgaya dayalı bir fizik fikri yeni değil. Eksik olan her şey, pompa uygulamasından kaynaklanan asimetriydi. Eski fizik, mevcut olmayan kapalı sistemler için yapılır. Yeni fizik, kapalı sistemlerin hiç de kararlı olmadığını belirtiyor.

Temel rezonans için deneysel kanıt Torkado veya Ether Hipotezini destekleyen linkler Kaynaklar:….

/1/ Callum Coats: “Naturenergien verstehen und nutzen. Viktor Schaubergers geniale Entdeckungen.”, Omega Verlag, 4.Auflage 2003, ISBN 3-930243-14-8

/2/ Felix Würth: Fliehkraft – Energiequelle der Zukunft, raum&zeit Nr.124, Juli/August 2003, Seite 16-19

/3/ Dipl.Ing. F. Arne Obst: Würth-Maschine nutzt G-Welle, raum&zeit Nr.124, Juli/August 2003, Seite 20-23

/4/ Günther Wehr: Ungelöste Probleme der Physik. Einführung der Krümmungsbeschleunigung in die klassische Mechanik, Verlag Haag+Herchen, 1999, ISBN 3-86137-810-8

/5/ Peter Lay: Experimente mit Freier Energie, 2002 Franzis Verlag, Poing, ISBN 3-7723-5400-9

/6/ Prof.Dr.Ing.Konstantin Meyl: Elektromagnetische Umweltverträglichkeit, Teil 3 ISBN 3-9802 542-7-5

/7/ Adolf und Inge Schneider: Energie aus dem All. Das Geheimnis einer neuen Energiequelle, Jupiter-Verlag, 2000, ISBN 3-906571-17-3

/8/ Günther Baer: Spur eines Jahrhundertirrtums, 1997, Spur-Verlag Dresden, ISBN 3-9803360-4-2

/9/ Will Busscher: Wellenlängen und Frequenzen von radiästhetischen Reizstreifen (Wüst-Wellen), Wetter Boden Mensch 2/1995

Aynı yönde işaret eden teoriler:

Ph.M. Kanarev: The law of conservation of angular momentum. http://www.journaloftheoretics.com/Articles/4-4/Rotor.pdf http://www.guns.connect.fi/innoplaza/energy/story/Kanarev/book/index.html

Matti Pitkänen: TGD and Condensed Matter Physicsftp://rock.helsinki.fi/pub/misc/matpitka/padtgd/padacond.pdf

R.M. Kiehn: Instability patterns, wakes and topological limit sets http://www.torkado.de/Rayleigh_Taylor_0102005.pdf

Sonnensystem und Goldener Schnitt (John N.Harris)

http://www.spirasolaris.ca/sbb4c.html

A.Wakeman: Einführung in die Energie-Synthese -Theorie http://www.torkado.de/WakemanTheorie.pdf

Kaynak: Gabi Müller, 21.02.2004

http://www.torkado.de/torkado.htm

Almancadan çeviren: Hazal ORANLI

Derleyen: Oğuzhan SIRKINTI, Birkan ATAHAN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here