Göklerdeki ay, güneş ve yıldızların şekli hareketi ve ortamı TIPKI denizdeki bu canlılara benzer, ancak bulundukları yer bir deniz değildir. Elektromanyetik devasa alanlardır. Bunu kozmik bir havuza benzetebiliriz. Gök cisimleri canlıda değildir, kendi iradeleri yoktur. Yaratılış amacına uygun olarak manyetik bir felekte hareket ederler. Gök cisimlerinin bir ağırlığı da yoktur tıpkı bir ışık kütlesi (plazma) gibi. Kendi yapılarına has olmak üzere çok farklı frekanslar ve ışık fotonları saçarlar, hatta bu farklı ışıkların etkisi ile birbirlerine enerji transferi yaparlar..

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here