DÜNYA GÖK CİSMİ DEĞİLDİR. – Abdülaziz BAYINDIR

  2
  209

  Abdülaziz BAYINDIR’ın, 7 Haziran 2011 tarihinde, Bakara Suresi’nin 152. ayetinin etrafında, “Kur’an’ı Kerim’deki Allah’ı Zikir” konusunun işlendiği, Kur’an Dersi’nin Soru – Cevap kısmında sorulan bir soru üzerine verdiği cevap…

  SORU : Bir dersiniz de dünya gök cismi değildir demiştiniz bunu biraz daha açıklar mısınız?

  CEVAP: Bu çok önemli yani insanlar insanları  uzay bilimleri ya da diğer şeyler Bir takım varsayımlar üzerine kuruluyor. Yoksa hiç kimse kainatın dışına çıkıp da dışarı güneş sisteminin dışına çıkıp da sistemin nasıl çalıştığını gözlemleme şansına sahip değil böyle bir şey yok. O zaman bir takım varsayımlarla hareket ediliyor. Bugünkü uzay bilimlerinde bildiğim kadarıyla yeryüzü dünya işte gök cisimlerinden bir cisim. Ama kesinlikle bu öyle değil. Niye değil. Çünkü Allahü Teala sürekli gökler ve yer diyor.

  Yüce Allah Kuranı Kerimde diyor ki:

  Fussilet 9: De ki: ‘Gerçekten siz mi yeri iki günde yaratanı inkâr ediyor ve O’na birtakım eşler kılıyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir.’

  “De ki: ‘Gerçekten siz mi yeri iki günde yaratanı inkâr ediyor…”

  Yeri iki günde yaratan Allah’a karşı mı nankörlük ediyorsunuz. Yani şimdi siz bir apartman dairesi gibi düşünürseniz işte kaba inşaatı iki günde bitti öyle düşünün.

  “…ve O’na birtakım eşler kılıyorsunuz?…”

  Ondan sonra “siz ona benzer varlıklar oluşturuyorsunuz zihninizde.”

  “…O, alemlerin Rabbidir.’”

  “Tüm varlıkların sahibi budur. “

  Fussilet 10: Orada (yerde) onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti, onda bereketler yarattı ve isteyip-arayanlar için eşit olmak üzere oradaki rızıkları dört günde takdir etti.

  “Orada (yerde) onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti…”

  Allah yeri yarattıktan sonra içerisine şöyle atılan yani çakılan demirlikler gibi sağlam dağlar yukardan aşağıya doğru yerleştirdi. Alttan yukarı değil üstten aşağı doğru yerleştirmiş. Bunlar da jeoloji ile ilgilenenler için önemlidir.

  “…onda bereketler yarattı…”

  Onun içerisine bereket oluşturdu.Yiyeceklerinin bütün formüllerini koydu. İnce işlerini tamamladı. Yani kaba inşaat, ince iş…

  “…ve isteyip-arayanlar için eşit olmak üzere oradaki rızıkları dört günde takdir etti.”

  Ne kadar süre içerisinde? dört gün. İki günde yarattı dört günde de dağların yerleştirilmesi. Ondan sonra içine bereket vermesi. Ve tüm yiyeceklerinin formüllerini yerleştirmesi dört gün sürüyor. Toplam kaç gün ediyor ? altı gün. Yani yerin yaratılmasının toplamı altı gün. Sadece yer…

  Bu yiyecekleri de  araştıranlar için eşit uzaklıkta yaptı. Şurada tarla var. Ekersen biçersen. Gerekli bilgiye donanıma alete edevata sahip olursan oradan istifade edersin. Yoksa yok…

  Fussilet 11: Sonra, duman halinde olan göğe yöneldi; böylece ona ve yere dedi ki: ‘İsteyerek veya istemeyerek gelin.’ İkisi de: ‘İsteyerek (İtaat ederek) geldik’ dediler.

  “Sonra, duman halinde olan göğe yöneldi…”

  Buradaki “sümme” sonra manasında değil aynı zamanda anlamında göğe yöneldi yani bu altı gün içerisinde göğe yöneldi. Burada dünyada bunlar olurken gökte, bir toz bulutu halindeydi.

  “…böylece ona ve yere dedi ki: ‘İsteyerek veya istemeyerek gelin. İkisi de: ‘İsteyerek (İtaat ederek) geldik’ dediler

  O zaman göğe de yere de isteyerek ve istemeyerek yanıma gelin dedi. Dediler ki: isteyerek senin emrine geldik. Bu şunu gösteriyor. Bu bizim cansız gördüğümüz tüm varlıkların içerisinde aslında şuurlu bir hareket var. Yani akıl dediğimiz şey canlı cansız herkeste var da, kalp denen olay yok.

  Fussilet 12: Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip-donattık ve bir koruma (altına aldık). İşte bu, üstün ve güçlü olan, bilen (Allah)’ın takdiridir.

  “Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı…”

  Allah gökleri yedi gök olarak kesinleştirmiştir. İki günde. Bakın göklerin yaratılışı iki günde. Tabii Bu altı artı iki değil. Altı günün içinde bunlar oluşurken  iki günde de gökler yaratılıyor. Bakın yeryüzüne altı gün; göklere iki gün… Hangisi daha önemliymiş? Yeryüzü son derece önemli. Bakın sürekli yer ve gökler. Yer tekil gökler çoğul.

  Bundan sonrası yani daha detaylı çalışma yapabilmek için işte fiziktir jeolojidir coğrafyadır artık ne ise toprak bilimidir işte bitkilerle ilgili bilimdir. Bütün onlarla ilgilenen kişilerin Kuranı iyi bilen insanlarla birlikte çalışması ile yepyeni bilgilere ufuklara ulaşılabilir.

  “ve her bir göğe emrini vahyetti.”

  Her gök içerisinde de Allah emrini vahyetti Yani her birisi nerede; görevleri yüklendi.

  “Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip-donattık ve bir koruma (altına aldık).”

  En yakın göğü de yıldızlarla süsledik. Dolayısıyla yıldızların bulunduğu gök birinci kat göktür ki bugün astronomi en fazla onun bir kısmını inceliyor tamamını değil. Yani astronomi aslında incelemesi gereken yedi kattan sadece birinci katta şu anda… Yıldızlar. aynı zamanda dünyayı koruyor. Yıldızların birde dünyayı  koruma görevi var.  Çünkü esas olan Dünya…

  “…İşte bu, üstün ve güçlü olan, bilen (Allah)’ın takdiridir.”

  Bu Güçlü Olan her  şeyi bilen Allah’ın koyduğu ölçüdür. Böylece bunu iyice anlamış oluyoruz… Yani dünya son derece önemli… Kıyamet günü de gökler yıkılıyor ama dünya kalıyor…

  Abdülaziz BAYINDIR  

  Alıntı: https://www.youtube.com/watch?v=h6Xi-bGTWEI

  2 YORUMLAR

  1. Abdulaziz BAYINDIR gibi popüler olmuş insanların, dini ve astronomi konularda enteresan ve anlaşılmaz sözler sarf etmesi, halkta ne gibi bir artı oluşturuyor, yada neden halk tarafından benimsenip ilgi görüyor anlamış değilim, aslında bu durum, halkın içinde bulunduğu bilgi seviyesinin yerlerde süründüğünün bir göstergesi..
   Gözle görülen ve açıklaması, hem fiziki hemde duyu organlarımız ile mümkün olan doğal olaylar, dini argümanlar kullanılarak anlaşılması zor bir kalıbın içine sokmak ve içinden çıkılamaz mistik ifadelerle açıklamaya çalışmaktansa…konu hakkında bir bilgim yok demek daha erdemli bir davranış olurdu.
   – Kısaca bir kaç konuya değineyim, Gündüz ve gecenin oluşumuna sebep olan şey, sadece GÜNEŞ ve dünya üzerindeki dairesel hareketidir, hesi bu.. ( güneş ışınlarının gündüze çarpması yada aydınlık geceler diye birşey yoktur) güneş ışığını ulaştırabildiği yada ulaştıramadığı durumlar vardır..

   Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın takdiri (düzenlemesi)dir. Yasin-38

   Güneşin hareketleri yukarı ve aşşağı olmak üzere değişiklik gösterir, sabit bir yörüngesi yoktur. Yaz aylarında merkeze yaklaşırken kışın ise uzaklaşır, izlediği bu dairevi dönüşü mevsimleri oluşturur. Kutuplarda 6 ay gündüze ve geceye yakın olması bundan dolayıdır.

   Dünyanın küre olduğuna iman eden kişilerin, düz dünyada gece ve gündüzün nasıl mümkün olduğunu idrak edemiyor oluşlarını ve bunun zor olduğunu anlayabiliyorum. Güneş ve ay sabit dünyadanın üzerinde dairevi bir yörüngede hareket eder, tıpkı değirmen taşı gibi. Bu harekette güneş dünyanın yarısını aydınlatırken diğer yarısı karanlıkta kalacak şekilde yaratılmıştır. Güneşin ufukta batıyor yada doğuyor oluşu tamamen perspektif ile alakalıdır. Ayrıca üstümüzde yoğun atmosfer gaz katmanları vardır ve bu gazlar güneş ışığını kırarak dünyanın diğer tarafına ulaşmasını engeller. Bu atmosfer katmanlar aynı zamanda içinde manyetik bir takım alanlarda barındırır ve gün batımlarında güneşin ışiğını süzerek kırar ve bizim onu kırmızı görmemize sebep olur, dahası ay tutulması zamanlarında da bu olay gerçekleşir. Ay ile güneş birbirlerine en uzak mesafede olduğu zamanlarda ise, güneş ışığını kısa bir süreliğine aya ulaştıramaz bu durumda da Ay tutulması gerçekleşir…

   Gelelim tefsirlerde “Gündüzün Geceden Çıkarılması” meselesine…

   Gündüzün, geceden çıkarılması ne demektir? Biz deriz ki: Bu, “Onu ondan ayırırız” demektir. Nitekim Arapça’da gecenin sonu gefip, gündüz başladığında, “Gündüz geceden insilâh oldu (sıyrıldı çıktı)” denilir. Yine “Allah onu ondan ayırdı, o da ondan ayrıldı” denilir. Fakat bu ifadede, min edatı getiritmeksizin kullanıp, meselâ denildiğinde, “O,sonuna erdi” demektir. Buna göre eğer, “Gecenin bizzat kendisi de bir ayettir. O halde ayette, “Biz ondan gündüzü sıyırıp çıkartırız” demesine ne gerek vardı?” denilirse, biz deriz ki: Bir şeyin faydaları ve güzellikleri, o şeyin ZIDDI ite ortaya çıkar. İşte bundan Ötürü Cenâb-ı Hak, GECEDEN bahsettiği her yerde, gündüzü de zikretmiştir.
   Cenab-ı Hak “Bir de bakarlar ki karanlığa girmişlerdir” buyurmuştur. Buradaki tza edatı, müfâce’e (ansızın oluşu göstermek) için olup, “Artık bundan sonra iş, onların elinde değil. Onlar o karanlığa ister istemez girerler” demektir. Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb,

   “Güneş de Bir Ayet…”

   “Güneş de kendi karargâhında akıp gitmektedir. Bu, aziz ve alîm olan (Allah)’m takdiridir” (Yasin, 38)

   Baştaki vâv’ın, atıf için olup, bunun “GECE” ye atfedilmiş olması muhtemeldir. Buna göre ayetin takdiri, “Kendisinden GÜNDÜZÜ sıyırıp çıkardığımız GECE onlar için bir ayettir. Keza güneş de, hareket etmektedir. Ayı da biz takdir ettik. Bütün bunlar birer AYETTİR” şeklindedir….

   Ayetteki, “Güneş de akıp gitmektedir” ifadesi, GÜNDÜZÜN çıkarılmasına SEBEP olan şeye işarettir. Çünkü güneş, karargâhına doğru hareket etmektedir ki, bu karargâh, güneşin batma zamanıdır. BÖYLECE gündüz de geceden sıyrılıp çıkmış olur.

   Sebebin zikredilmesinin FAYDASI ŞUDUR : Allah Teâlâ, “Biz geceden gündüzü sıyırıp çıkaranız” buyurunca, HERHANGİ BİR câhilin, “Gündüzün sıyrılıp çıkarılması, “ALLAH’DAN DEĞİL, ancak GÜNEŞİN bat ışındandır” demesi muhtemel olduğu İÇİN, “Güneş de, Allah’ın emriyle karargâhına doğru gitmektedir” buyurdu. Binâenaleyh güneşin batışı, gündüzün geceden, oyulup çıkarılmasının SEBEBİDİR…!! Böylece sebep zikredilerek, bu iddianın doğruluğu ortaya konulmuş olur.

   Şöyle de denebilir: “Güneş de kendi karargâhına akıp gitmektedir” ifadesi, geceden sonra gündüz nimetine bir İŞARETTİR. Buna göre Cenâb-ı Hak sanki, “Kendisinden gündüzü sıyırıp çıkardığımız gece onlar için bir ayettir” buyurunca…” güneşin HAREKET ETTİĞİNİ, gece sona erdiğinde ise güneşin doğduğunu “…gündüzün böylece, çeşitli faydalarıma yeniden geldiğini anlatmıştır…..Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb,

   Daha detaylı bilgiler için “Kur’an ışığında Astronomik deliller” adlı makalelerimizi takip edebilirsiniz..

  2. […] DÜNYA GÖK CİSMİ DEĞİLDİR. – Abdülaziz Bayındır Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Önceki İçerik“BİLİM DEDİĞİMİZ ŞEY BİLİM ADAMLARININ KABUL ETTİĞİ ŞEYDİR” İsmet ÖZELSonraki İçerikĞAŞİYE SURESİ 17-20. AYETLERİN KISA TEFSİRİ Osman ATIF admin-dd var block_td_uid_3_5d94a57a4e512 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5d94a57a4e512.id = "td_uid_3_5d94a57a4e512"; block_td_uid_3_5d94a57a4e512.atts = '{"limit":6,"ajax_pagination":"next_prev","live_filter":"cur_post_same_categories","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","class":"td_uid_3_5d94a57a4e512_rand","td_column_number":3,"live_filter_cur_post_id":260,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":"","header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","td_ajax_preloading":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","el_class":"","color_preset":"","border_top":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5d94a57a4e512_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_3_5d94a57a4e512_rand_style"}'; block_td_uid_3_5d94a57a4e512.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5d94a57a4e512.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5d94a57a4e512.post_count = "6"; block_td_uid_3_5d94a57a4e512.found_posts = "121"; block_td_uid_3_5d94a57a4e512.header_color = ""; block_td_uid_3_5d94a57a4e512.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5d94a57a4e512.max_num_pages = "21"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5d94a57a4e512); […]

  CEVAP VER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here