Çoklu İç İçe Rezonans Devresi Olarak Güneş Sistemi

Gezegenlerin kruvasan şeklindeki ‘alüvyal kanallarda’ yüzdüğü içe dönük içe ve dışa akan akbabalar düşüncesiyle iç içe geçmiş bir LC-devresi ile güneş sisteminin yapısı arasında bir korelasyon bulmak mümkün olmuştur. Bu, gerçek yumurta şeklindeki tüm gezegensel yörüngelere yol açar ve birbirinin Perihellajına karşı sistematik olarak döndürülür. Kepler’in kanunlarındaki bireysel perihelsin (pistteki en yakın nokta) konumu hakkında hiçbir şey söylenmez. Kepler elips şeklinin sadece bir yaklaşım olduğunu biliyordu, ancak yumurta şekli matematiksel olarak kavranamadı. Altın bölümün açısı, bitkilerden bildiğimiz gibi, örneğin ayçiçeği tohumlarının düzeninde meydana gelir.

Bode-Titius Yasası (1766’dan beri bilinir)

Kişi Güneş’e ortalama Merkür mesafesini 4’e eşit olarak ayarlarsa, Güneş-Venüs’ün uzaklığı R0 = 4 + 3 * 1 = 7’ye eşittir. Güneş-Dünya R1 = 4 + 3 * 2 = 10 arasındaki mesafe, Güneş-Mars’ın uzaklığı R2’dir. = 4 + 3 * 4 = 16. Bu, düzlem tabanlarının (Ceres) R3 = 4 + 3 * 8 = 28, Jupiter R4 = 4 + 3 * 16 = 52, R5 = Satürn 4 + 3 x 32 = 100, ve benzerlerinin ortalama yörüngesi ile devam eder. 1, 2, 4, 8, 16, 32 sayıları her zaman bir öncekinin kopyasıdır. Bu gerçek herkesi şaşırttı.

Tüm gezegenler için uygun şekilde yazılabilir:

Güneşe olan uzaklık RN = 4 + 3 * 2 ^ N, N sayısında N: Venüs N = 0, Dünya N = 1, Mars N = 2 vs.

Quotation Erich Mühlthaler (Güneş sistemimiz, EWERTVERLAG, ISBN 3-89478-222-6)

Bode Titius Serisi 1766:

( 0 + 4):10 * 150*10^6 km = 60 * 10^6 km = Merkur

( 3 + 4):10 * 150*10^6 km = 105 *10^6 km = Venus

( 6 + 4):10 * 150*10^6 km = 150 *10^6 km = Erde

(12 + 4):10 * 150*10^6 km = 240 *10^6 km = Mars

(24 + 4):10 * 150*10^6 km = 420 *10^6 km = Ceres

(48 + 4):10 * 150*10^6 km = 780 *10^6 km = Jupiter

(96 + 4):10 * 150*10^6 km = 1500*10^6 km = Saturn

(192+ 4):10 * 150*10^6 km = 2940*10^6 km = Uranus

…………………………………… Neptun

(384+ 4):10 * 150*10^6 km = 5820*10^6 km = Pluto

Merkür yörüngesinde (tümü 4’ten):

( 0 + 4):4 = 1 = Merkur

( 3 + 4):4 = 1.75 = Venus

( 6 + 4):4 = 2.5 = Erde

(12 + 4):4 = 4 = Mars

(24 + 4):4 = 7 = Ceres

(48 + 4):4 = 13 = Jupiter

(96 + 4):4 = 25 = Saturn

(192+ 4):4 = 49 = Uranus

………… 73 = Neptun (Planet Kategorie 2)

(384+ 4):4 = 97 = Pluto

Bu dizi , başlangıçtaki kurallar (x * 2 – 1) ‘e göre çalışır.

Örnekler:

2 Venüs mesafeleri – Merkür mesafesi = Dünya mesafesi

2 Dünya mesafeleri – Mercury mesafesi = Mars mesafesi

(her biri güneşin merkezinden görülebilir)

1.75 = Venus

1.75*2 – 1 = 2.5 = Erde

2.5*2 – 1 = 4 = Mars

4*2 – 1 = 7 = Ceres

7*2 – 1 = 13 = Jupiter

13*2 – 1 = 25 = Saturn

25*2 – 1 = 49 = Uranus

(………… 73 = Neptun)

49*2 – 1 = 97 = Pluto

Şimdi yarım yıl önce yaptığım birkaç sayısal deney. Elektronikler hakkında neredeyse hiç bir fikrim olmamasına rağmen, basit elektrik devreleri için hala yeterli. Bileşenleri L ve C ile boyutlandırırsanız, onları yerleştirdim ve niceleme için arama yaptım. Www.linear.com adresinden ücretsiz LTSpice / Switcher CAD programını kullandım.

Şekil1

Sonuç benzer bileşenler için de (x * 2 – 1) (gezegensel yörüngeler?).

N = M*2-1 (1)

C(altsalınımlı devreler)= C(rezonans devreleri) * M

L(altsalınımlı devreler)= L(rezonans devreleri) / N

C2 = C1 * M (2)

L2 = L1 / N (3)

Not: Devredeki L1 ve C1 konumları tersine çevrilirse

M = N * 2-1 (4), fakat bu sefer L1 ve L2 bobinlerindeki eşit akımlar için.

Gezegenler veya yörüngeleri bobin ve kapasitörle ne ilgisi var? Paralel rezonans devrelerinin yuvalanmasına da devam edilmelidir, yani gezegen modeline uyacak şekilde L2, C2, vb. L3, C3.

Sabit eğrilikli Girdap

Simülasyona göre, bir sonraki seviyede, tamamen aynı süreç tekrarlanır, çünkü mevcut tekrarlanan miktar değişmez ve hatta aynı faz pozisyonuna sahip olur, bu arada 180 dereceye gerilerken, denklemler (1) ve (4) arasındaki ilişkiyi dikkate alarak makul bir analoji yapar. Ancak simülasyonda, sadece 10 yerine 10 seviye test edildi. Gezegensel sistemde yuvalanmış bir LC devresi aramaya başladım. Gezegensel yörüngelerin yarıçapları Denk. (1) ile hesaplanır ve bu yapıya da uygun akan eter akıntıları olmalıdır. Her spiral devrinde yarıçapın iki katına çıkarılmasının basitleştirilmiş varsayımı altında, içe ve dışa doğru giden bir logaritmik spiral sistemi, ilk seçenektir (Şekil 2, mavi ve siyah çizgiler). Gelen ve giden nehirler aynı dönme yönüne sahiptir. Yaklaşıyorlar, birbirlerini geçiyorlar ve tekrar ayrılıyorlar. Elde edilen optik desen birbirine geçen kruvasanlara benzer. Şekil 3’te, diğer her kruvasan aynı renkte verildi. Şimdi kruvasanları daha iyi tanıyorsun.

Şekil2                                                                                         şekil3

Şekil 2 ve 3’te, aşağıdaki Şekil 6 ve 7’de olduğu gibi, Mühlthaler’e ait gezegensel yörüngelerin yarıçaplarına sahip olan ek eş merkezli kırmızı daireler çizilmiştir: Bunların her birine çarpık uçlar boyunca eksantrik olarak hareket etmelisiniz. Saf bir daire olmadığı bilinen yaklaşık gezegen yörüngesi.

Hesaplama:

Şekil 2 ve 3 için, yarıçaptan birinciden başlayıp dışa doğru (denklem (5) ‘de pozitif k) başlayan bir spiral tasarlanmıştır böylece yarıçap her devir için ikiye katlanır. Bu çıkış sonrası çalışma bittiğinde, açık bırakılır. Bir noktada, belki de en fazla 10 yörüngeden sonra, giden sarmal, içerideki karşı izinden (negatif k) ayrılır, çünkü her biri çok sığ bir koni yarısı oluşturur ve hiçbir gezegen aralarında gidip gelemez. Gelen parça, yarıçap 1’de dönme dairesinde sona erer. Hesaplamanın genel denklemi:

R = 1 + F^(phi / k) ile k = ± 2p * ln(F) / ln2 Denk.(5)

phi faz açısıdır. İşte ilk açık, hangisi F için kullanılıyor? Herhangi bir sayı olabilir, genellikle Euler’in numarası e, ve açıkça 2 sayısı.

Bununla birlikte, eksi 1’in Denklem (1) ‘den etkisi hala eksiktir. Parçaların periyotları, çarpık üst kısımlar, hepsi burada aynı yönde, Şekil 3’te yukarı doğru. Gerçekte böyle değil. Canlı doğanın daha fazla asimetriye ihtiyacı var. Sarmallar daha dik, sığdır.

Daha sonra Denklem (5) aşağıdaki değiştirilmiş formda kullandım

R = a * (1+ F ^ (phi / k)) Denk. (6)

ile

F = (sqrt (5) +1) /2=1.618034 … (altın bölüm)

phi = 12 açıda 12 * 2p’den -12 * 2p’ye kadar faz açısı

a = -1/4 (eğer pozitif ise, o zaman her şey 180 derece döndürülür)

Yöntem için a boyutu önemli değildir (sadece uygulamadaki sayı gösterimi için), ± 1 olabilir.

k = 1 – b Denk. (7)

k = 1 + b Denk. (8)

b = 2p * ln (F) / ln (2) = 4.362 Denk.. (9)

K = 1-b mavi spiral için geçerlidir. Eq. (5) ‘de k = -b’den daha dik olan saat yönünün tersine açılır. K = 1 + b, siyah spiral için saat yönünün tersine, yani Denk. (5) ‘in k = + b’sinden daha derine uygulanır.

Şekil 4’te hala kruvasanların renk işaretlemesi olmayan yeni spiralleri görebilirsiniz. Kırmızı daireler bu sefer ihmal edildi. Mavi yol açar, kara dışı. Kruvasan ipuçları hepsi aynı yönde değil. Diğer kruvasanların kruvasan uçlarında bir gezegensel perihelion (gezegensel yörüngenin güneşe en yakın noktası) vardır. Aşağıda Şekil 6 ve 7’de kayıtlı gezegenler ile aynı düzenlemeyi görebilirsiniz.

Şekil 4

Burada hiçbir parametre henüz adapte edilmemiştir çünkü boyut b, yarıçapı iki katına çıkarmak için k = b olarak denklemden (5) gelmektedir. Yine de, gerçek güneş sistemi ile zaten çok ilginç yazışmalar bulur. Denklemler (6) ila (9) sadece başlangıç ​​önerileridir, ancak prosedür verilir. Bir gezegen, bir gezegenin yörüngesinde en yakın noktadır ve en uzak olanı ise aphelion’dur. Gerçek gezegensel perihelionun gerçek konumu, modelle tutarlı olarak ortalamadır. Gerçekte F, bitmiş bir sabit olmayabilir, fakat Fibonacci sayılarına göre doğal miktarlar için sayısal bir oran olabilir.

Dikkat tek yönlü sokak – Artı için kilitli

Her iki spiral boyunca geniş eter akıları hayal edebiliyoruz, sanki her şey içeride ve dışarıda büyük bir girdap gibiydi. Mavi çizginin etrafında dik bir iç akış vardır ve siyah çizginin etrafında düz bir dış akış, her ikisi de aynı dönme yönüne sahiptir. Ayrıca, iki çok düz koniyi oluşturan minimum yükseklik farkına sahip olduklarından, çarpışma olmadan çarpışabilirler. Koniler arasındaki alanlar dönüşümlü olarak gezegeni taşır. Yükseklikteki fark, Pluto ve diğer Transneptunian nesnelerin dışında çok büyük olan yörünge perdelerinde yansıtılır.

Şekil5

Yukarıdan bakıldığında, nehir geçitleri, her turda üç kez bifürkasyonların kapanması ve açılması gibidir. Saat yönünün tersine (burada gösterildiği gibi), güneş sistemini manyetik bir güney kutbu olan dünyanın coğrafi kuzey kutbuna doğru bakıyoruz. Yeryüzünün bu iki kutuplu konumu nedeniyle, çevreleyen galaktik manyetik alanın tersine çevrilmesi muhtemeldir: alttan yukarı doğru resim düzleminden dışarı doğru. Akan negatif yükler saat yönünün tersine çevrilir, bu da güneş sisteminde gösterilen ana dönüş yönüne karşılık gelir ve Lorentz kuvveti yönüne tam olarak karşılık gelir: Burada akan her şey arka plana karşı pozitif yüklenemez, çünkü yukarı doğru manyetik alanda sağa doğru pozitif bir yük saptırılır. ve büyük akışlı türbülanslar olacaktır. Eter akışı, üst sol genişleme yönüne gider ve sol alt köşede ortaya çıkar.

Bu tip kablo sargısı, bir vana gibi bir doğrultucu veya diyot gibi, negatif yüklü akışlar için bir otoyoldur. Burada yalnız rotasyon hissi yanlış yük akışını yavaşlatır. Önde gelen sarmalın yoğunluğu artmakta, giderek daha olumsuz hale gelmektedir ve bu nedenle daha dik olmaktadır. Birlikte yüzen gezegen de negatif yüklüdür, üst koniye karşı Galaktik manyetik alan tarafından bastırılır, ancak aynı yükün tamamen daldırılmasından değil, dış kenarda düzgün hareketli bir gemi gibi hareket eder.

Perihelion üzerinde ve sonrasında, ona bitişik spiraller arasındaki elektriksel kuvvetler tarafından dışarıya ‘sokulur’, onun yörünge yarıçapı tekrar büyür.

Güneş sistemi merkezini boşaltır: Güneş topu büyük bir eter deliğidir, azgın yüzeyi, kasırganın emici gövde duvarına karşılık gelir. Proton başka bir şey değil, sadece güneşin küçük bir kardeşi.

Kargo her zaman göreceli

Tam olarak, C ve L ile rezonans devresi bileşenlerinin tam olarak güneş sisteminde olduğu yerde aşağıda açıklanmıştır.Bir şey kesin: Kapasitör C1 güneşe ya da güneşe yakın. Ondan sonra gezegensel eterik akımın dönüm dairesidir. Dönme sırasında eter akımı ağırlıklı olarak nötr olarak yüklenir. Herhangi bir eter sıkıştırması, özellikle artan bir oran, negatif bir yük olarak anlaşılmalıdır. Bu şekilde görüldüğünde, negatif yüklü eter negatif kondansatör plakasının yönüne doğru spiraller alır.Daha da olumsuzlaşıyor, çünkü daha yoğun. Bu, kendiliğinden gerçekleşmez. Sıkıştırma, sadece pozitif bir kondansatör plakasının diğer plakanın negatif yükünü zorladığı zaman, bir çekme olduğunda ortaya çıkar. Giden eter, genişleyen eterin kalitesine sahiptir. Bu nedenle, daha önce negatif olan, iç sistemde zaten pozitif olan, ancak dışarısı ile karşılaştırıldığında negatif olan yükü taşır. Bu akış bütün güneş sistemini soğutur ve düzenler. Gezegensel sistem girdapında, toplam akışındönme yönü ‘sola’ halihazırda güneş kondansatörünün pozitif levhasının toplam deşarjı için bir blok anlamına gelmektedir.Soğutma bölmesi ‘güneşi’ asla kapatılmayacaktır. Engelleme devresine rağmen, impulslu bir pulsasyon mevcut olabilir.

Düzenli sipariş kaybı

Pozitif plaka, Sun ‘güçlü eterik vakuma karşılık gelir. Soğuk ve bu yüzden sürekli olarak proton rüzgarı adı verilen pozitif yükünden “düşüyor”, çevreye akıyor ve giden eter akışıyla taşınmaktadır. Bu, eğer sıcak havanın yükselmesini dikkate almazsa, buzdolabındaki soğuk havanın batmasına karşıttır. Güneşte sürekli çalışan, duraklama olmaksızın, ek olarak titreşen bir süreçtir. Ancak güneş sisteminde, dışarıdaki düzenli bir spiral yolla çıkarma yapılır.Sipariş kaybı düzenleniyor! Burada, tüm güneşlerin üzerinde, sistemin radyasyon kayıplarını telafi etmek için, sonsuz bir hız üreten, zıt yönlü, dengeli bir aort vorteks pompaları. Kaçınılmaz termodinamik kayıp, engellenme devresinin kırılması negatif yarı dalgasıdır. Sistem, neredeyse tüm dirençlere karşı çalışmak için tüm bileşenlerine ihtiyaç duyar. Bir gezegeni bile çıkarsan, her şey karışık olurdu. Şimdi ‘mekanizmaya’ daha yakından bakalım. İlk olarak, gezegenlerin yörüngesi.Gezegenler sadece nehirdeki bir gemi değil, aynı zamanda tarlada da bir pulluk. Manyetik hafızanın inşası için bir tür karıştırıcı kaşıktırlar. Döner halka kanalları

Bu resimlerin spirallerini oluşturmak için uygulama: http://www.torkado.de/app8/RaumwirbelP6P1.htm (Uygulamanın

Java kaynak kodu) (Sadece KurveA’yı tek başına veya sadece KurveB’i tek başına uygularsanız, spiralleri iyi görebilirsiniz)

Şekil 6

Şekil7

Gezegen sincaplarının iki resmine bak. Burada daireler E. Mühlthaler’den sonra orta yarıçapa kayıtlıdır. Sadece her ikinci kruvasan, kategori 1’in Mühlthaler gezegeni tarafından çağrılan bir gezegeni taşır. Bunun için her biri bir rezonant devre düzlemine sahiptir. Yarıçapların (kırmızı daireler) ne kadar iyi oturduğunu görebilirsiniz, bunlar sadece eksantrik olarak hareket ettirilmeli, böylece çizgi iki eğri uçtan geçecektir, çünkü perihelion vardır. Gerçek gezegensel yörüngeler daire

olmadığı için, kruvasanın geometrik merkezini, en akıcı ‘fairway’ olarak, içe akan nehrin (mavi çizgi) kenarı olabilir. Her bir kruvasan, dolambaçlı nehirlerde olduğu gibi, sığ geniş ve derin dar hareket bölümlerine sahip, panning efektli bir sarmal halka kanaldır.

Kutu rezonans devresi

Şimdi devre ve eter vorteksindeki bileşenlerin ve tellerin kesin atamasıyla ilgili.

Şekil8

Yeni pozitif yükler (sarı), dış taraftaki (a1) dışa doğru giden siyah spiral boyunca akar (a1), bazen dışarıda (a2), çünkü düz alanda (sol el çemberinde sağda), fakat kapasitör alanında gerçekleştirilir (örneğin C2’de), koninin diğer yarısı yönünde içeriye doğru ve yukarı doğru çekilir.

Yeni negatif yükler (açık mavi), çoğunlukla içeriye doğru giden mavi spiral boyunca akar, iki kez içeride, bir kez dışarıda, tekrar, kondansatör alanında yanlış yönlendirilir, aksi takdirde sol çemberde, negatif yükler için olduğu gibi. Ya dışarıdan gelirler (eter sıkışmasının ürünü) veya kruvasanın geniş alanındaki indüklenen manyetik alanlar tarafından yeni yaratılırlar. Bu tür şarj üretimi veya yük ayırma, girdap borusundaki sıcaklık ayrımına karşılık gelir (Bölüm 1).

Dışa doğru büyüyen boyut ve dolayısıyla bellek alanı nedeniyle, kapasitif bileşenlerin (C) kapasitansı, gezegensel yörüngeden gezegensel yörüngeden dışarıya doğru artmaktadır. Dıştan içe doğru bakıldığında, endüktif bileşenlerin (L) endüktansı, ağın artan hızına ve girdap yoğunluğuna bağlı olarak artmaktadır.

Şekil 9

Kondansatörün pozisyonu ve görevi

Yeni bir nötr bölge D (beyaz bir alan) bulunmaktadır arasında doğrudan Perihel P (Şekil 8), bir kapalı devre içinde, içeri ve dışarı doğru akış gibi, iki bitişik kabloları birbirinin üzerinde bulunan ve kısa bir süre sonra, açık ve iki spiral yolu genişletmek ve edilmiştir, Bir dielektrik işlevi vardır. Bununla birlikte, iki spiral, yine de, ilk yatay konumdaymış gibi, daha sonra dikey kondansatör plakalarında (üstten görünüş) döndürülür. Mesela, örneğin, Kondansatör K (mor elektrik alan çizgileri) çizin.Bir gezegen, kondansatörde negatif yüklü bir parçacık gibi davranır: pozitif plakaya doğru, burada K bölgesinde sağa doğru saptırılır. Resimde aşağı doğru hareket eder, yani dış manyetik alana karşıdır (G-alanında şunu söyleyebiliriz: girdabın içine girme (perihelion)). Bunun anlamı, giden eter akışına (siyah çizgi) yaklaşmasıdır ve bu nedenle çocuk sensörü tarafından verilen “yukarı doğru enerji” tükendiğinde, bir yıl sonra içeri giren içeri doğru daha fazla giriş yapabilir. Dipol ekseni, dielektrikte herhangi bir dipol olduğu gibi, kapasitöre temiz bir şekilde hizalanır. Her yıl yeniden ayarlanmaktadır. Perihelionun önündeki daralmada, bir kondenserden söz edilemez, çünkü önceki bobin indüksiyonundan (L1) hala indüksiyon akımları vardır.

Şekil10

Bobinin pozisyonu ve görevi

Komşu sincap (kategori 2) kırmızı ve mavi arasında yatan periportion P ile bir Kategori 1 gezegenin bir sincabı olarak beyazkruvasan düşünün. Her bobin sadece iki koni gelir, çünkü dar kruvasan noktası (beyaz P kırmızı L1, mavi kruvasan L2) de,karşılıklı Endüktif girişim büyük olduğu taksan bir dönüş, kruvasandan boyunca, yani, akış oluşur yakına. Kondenser saptırmadışında, gezegen mavi koni (aşağıdan) üzerinde yatıyor. Dolayısıyla mavi koninin özellikleri, gezegensel yörünge için esasolarak önemlidir. Spiral akımı dışarı doğru pozitif sağa hafif negatif akım bileşenlerinin yapımı küresel arka manyetik alankarşıt bir alan, bu şekilde içine daldırılırlar ise (mavi koni planet yörünge taşır) beyaz bir sincap özellikle L1 indüklenen siyahkoninin (dolayısıyla teknik akım yönünü çekmek için) yara Bir sonraki büyük kruvasanlar. Sadece bir parça içeriye doğrudevam ediyor. İndüksiyonla taşınan ve yıkanan negatif (sıcak) parçalar, boynuzdan kornaya kademeli olarak gerçekleştirilir.Buzdolabındaki ısı gibi dışarı pompalanırlar. Bunlar, negatif yük miktarının bir anlamda kayıplarıdır. Bir soğutma prosesi olansipariş bakımı için gerekli bir süreçtir. En sıcak kaotik alt sistemlerden dışarı pompalama, türbülansı dışarıya doğrugerçekleştirerek yapılır. Aynı şekilde apartmanın çöpünü de yaratıyoruz. L1 indüksiyonuna bağlı olarak, “alt akış”, birkondansatör plakası yüküne karşılık gelen C2 çaprazlama noktasında çok fazla negatif yük birikmiştir. Orada, negatif yüklü gezegen itilir ve sadece onu sola geçirebilir. Spiral dışa doğru devam edemez. Şimdi daralır ve bitişik küçük (kırmızı) kruvasanın pozitif akışına yaklaşır ve sola doğru saptırılır. Aynı zamanda perihelyona doğru hızlandırılır, çünkü pozitif yük akarca o kadar yakın akar.

Atomun ağabeyi mi?

Devir başına yarıçap büyütme F = Rn / Rn-1 olan bir logaritmik spiral şaşırtıcı derecede basit bir uzunluk hesaplamasına sahiptir. Spiral uzunluğu 1 ila R arasıdır.

L = L1 * (R-1) / (F-1) = 2Pi * (R-1) / ln (F) L1 = 2Pi * (F-1) / ln (F) ile R0 = 1’den başlayan ve R1 = F ile biten ilk yörüngenin uzunluğu ile F = 2, L1 = 2Pi / ln2 = 9.06472 iki katına çıkması durumunda

L = L1 * (R-1) = 9.06472 * (R-1) Eğer tur sayısı 4’ten büyükse (Jüpiter’in ötesinde), -1 artık önemli değildir ve esasen L = 9 * R’dir. Kapalı yolun içine ve dışına bakıldığında, toplam mesafe 18 * R’dir. Bölüm 1’i hatırlıyorum: Proton ve nötronun her biri 18 orijinal atomdan (Besant / Leadbeater “gizli kimya”) oluşur. İlk üç orbital birlikte 2 + 6 + 10 = 18 elektrona sahiptir, yani spiral başına 1 + 3 + 5, her zaman önceki sayı (2L-1). Mühlthaler’in kitabındaki karelerden bahsetmek bile istemiyorum,

onlar Rhydberg sabit ve ana kuantum sayıları için çığlık atıyorlar. Güneş sisteminde mikro dünyada ne kadar kolay olduğunu görürüz. Sadece eterik kavramın reddi, kuantum mekaniğinde pek çok soyut ve esrarengiz kavramın kullanılmasını gerektirdi.

Hans Jackel’e teşekkürler

Denklem (6) ‘da, Altın Oranın F sayısını tercih ederim, çünkü bu, inversiyondaki bir nicelik döndürüyor. Dahice uzay ve zaman yazar Ing.Hans Jäckel (bkz. Raum & zeit özel 7, s.296), şaşırtıcı, tüm ZN, ZN = (F) ^ N + (-F) ^ (- N), N eşittir. (10) oluşturulmalıdır. Dizi, Z2n + Z2n + 1 = Z2n + 2 ve Fibonacci sayılarına benzerdir. Oran ZN + 1 / ZN daha doğru olur. Denklem (1) Denklemi (6) ile eksi 1 üretmek için daha uygun ne olurdu?

Bir çiçek olarak güneş sistemi

Spiral kesim hatlarının teorik açısal ayrımı sırasıyla (1 + b) / b * 180 derece = 221,265 derece ve -138.735 derece olarak hesaplanmıştır. Sonraki sincap çifti, yani bir sonraki gezegen için, teorik değer (221.265 * 2) -360 derece = 82.53 derece.

Kruvasan ve komşu hilalleri için 138.7 derece, altın Oran 360 (1-g) = 137.51 derece g = (sqrt (5) -1) /2=0.618034 derece ile yakındır ve bitkilerin yaprak oluşumunda çalışır. Bir daha asla birbirinize bakma. Daha sonra spiral bıçak pozisyonu ile sonuçlanır. Temel, 120 ° ‘lik basit üçgen pozisyonudur. Bir sayfadan üçüncü bölüme geçtiğinizde, eksen bir kereden biraz daha fazla dönecektir: 3 * 137.51 = 412.52 = 360 + 52.52. Yaprakların çiçek merkezinden uzaklığı, her adımda sabit bir miktar arttırılır. Bu bir logaritmik spiraldir. Genellikle dallar için yeni tomurcukların pozisyonlarına benzer

Şekil11

Şekil 11: Üstteki üçlü grubun orta modelinde, ıraksama açısı tam olarak altın oranla aynıdır, sağa ve sola doğru, minimal olarak değişmiştir. Örneğin, akış spiralleri aniden minimum potansiyel dalgalanmalara bağlı olarak oluşabilir.

Hala kullanılmayan modelin vidalarını ayarlayın

Bildiğimiz gibi, gelen malzeme özellikleri mr ve o üzerine boyutları L ve C asın. İşte bu miktarlar zaten kesinlikle sadeleştirme aynı bütün gezegen yörüngeleri, içindir varsayılmıştır. Hiçbir gezegen taşıyan tüm ara kruvasan daha küçük MYR olması gerekir. Biz sadece planetoid’in en şaşılacak enkaz bulmak That: Çember yarıçapı R = 7 uyuyor ne Jüpiter altında boynuzları, ne de Mars’taki kruvasan için. Tam ayıran çizgi üzerinde, yani ‘kıyı alanı’. Bu aynı zamanda Mars Jüpiter sonraki kruvasan değil nedeni, ancak daha derin olacak. Bir sonraki sincap Mars, Dünya’dan bakıldığında, ama hemen yanındaki Venüs etmektir. bir alt gezegenlerde kategoriler arasında hareket için sağlamaması halinde teorik durum olurdu Yani mevcut Planetenperihels arasında her zaman sabit açısını kabul edemeyiz. büyük çizgi dışına Neptün gezegenleri ve kruvasan kaplar, kategori 2. Onun iki komşu Merkür ve gerçekte Venüs (54 derece) benzer 53 derece, günberileri açısal mesafe vardır. 138 derecelik üç zamanlar olabilir. her üç sincap bir gezegen giyen hangi Belki birisi hala modeli varyantını bulabilirim? Uranüs ve Satürn Satürn ve Jüpiter arasında 78.5 derece, gerçek Arasında 77.7 derecedir. Teorik 82.5 derece Bu sapmalar daha az sayıda kullanılarak bir yerine yukarıdaki modelde düzeltilebilir. 81 derece olarak Venüs, Dünya ve Mars sonuçları için açı farklarının ortalaması. Yani komşu çörekleriyle Dünya ve Mars düşürücü olmadan teorik değer de doğru olabilir.

Tüm gezegen sistemleri diğer güneşlerle bile benzer olmalıdır. Ve sabit açı düzenlemeleri ile sincap formasyonu uğruna. En büyük gezegenin iç mahallesindeki düzlemsellerin boş alanı bile onlara sahip olmalıydı çünkü yarıçaptan mümkün olan sabit yörünge yoktur. Sunulan modelin tam olarak ne olduğu önemli değil – gerçekte, aynı süreç her zaman gerçekleşecek, çünkü atomların hayal edilemez atom sayısıyla, daha küçük çapta, tam olarak aynıdır.

Bir atom olarak gökada

Dünyadaki tüm ölçek büyüklükleri arasındaki basamaklı enerji transferinin sağlanması, en büyükden en küçük yapıya kadar net bir hiyerarşik yapı gerektirir. o enerjik beslemeleri o Toprak Ana Alanında Torkado konsepti sonra yapmak gibi davranır olarak uzay ve zaman 130/2004 ben, atom içine biyolojik yapıları, tam olarak daha yüksek daha fazla ayrıntı değilim. Şimdi, aynı bağlamda, enerji ileten uzay vorteksini (Torkado), Dünya, Güneş ve Gökada sistemlerine bakıyoruz.

Her güneş, sarmal gökadası içinde sadece doğrudan bir spiral yol üzerinde değil, aynı zamanda sarmal yolun etrafındaki bir spiral üzerinde de hareket eder (/ 2 /, s.295).

Daha önce / 1 / de belirtildiği gibi, Torkados’un merkezleri, elektronlar gibi aşırı basınç nesnelerinin dinamik hareketi sonucunda sekonder olarak oluşan negatif basınç alanları olarak anlaşılabilir. Gezegen sisteminin merkezi olarak güneş, bu nedenle bir proton (eter negatif basınç) rolünü oynamalıdır ve aynı anda daha büyük bir Torkado’da üst baskı nesnesi olamaz. Aşırı basınç ve negatif basınç nesneleri, yaklaşık olarak (nükleer) vakum nesnesinin kütlesine sahip olan nötr bir Torkado ile sonuçlanır. Bu, örneğin bir Torkado, bir atom, bir güneş sistemi veya tüm bir gökada olabilir.

Şekil12

Resimde galaksi torkadoyu görebilirsiniz, yükseklik biraz abartılı. hareket spiral aşağı her Torkado ve sarmal up içinde dışında olduğundan (mavi yarıçap büyütme ışığı) sıkıştırma (pembe, yarıçap azalma) alt bölümünde, esas olarak genişleme vardır üst kısmındadır. Mor, siyah, yeşil ve açık mavi gökada yörüngesi, Atlantik Okyanusu’ndaki sıcak Körfez Akıntısına benzer yoğun, laminar akan eter akımlarından oluşur. Üzerinde, dönen bir gemiyi hayal edebilir, ki bu da gemiye eşlik eden bir emme dalgası üretir. Resimdeki sarı çizilen yol daha sonra emiş dalgası olacaktı.

Genel büyük patlama yok. yörüngelere koyu gövdesi (Gulf Stream eden gemi) Galaxy çekirdek faz giren bir noktada aşağıya doğru güneş (pozisyon 4) ve yine aynı zamanda çıkış (konum 2) Yukarıdaki. Arada, güneş, diğer birçok güneş ile birlikte galaksinin çekirdek kütlesini oluşturur (pozisyon 1). Bu fazların süresi hakkında spekülasyon yapmaya cesaret edemiyorum çünkü zaman yarıçapla küçülüyor. Güneşimizin şu anki konumu şu an 3. sıraya yakın. Sarı elips, yörüngesini, Platonik Yıl olarak adlandırılan 25920 yıl içinde tanımlar. Bununla birlikte, sarı yörünge, görüntü düzlemine küçük bir itici güçle açık bir spiraldir. Güneş, galaksinin çekirdeğindeki en uzak mesafe noktasında 2012’nin sonunda. Güneşin karşısında, aynı zamanda sarı yörüngede, yıldız Sirius, aynı yöne doğru hareket eder ve birlikte sarmal bir çift pisti tanımlar. Menekşe (gökada) sarıdan (güneş) ve sarıdan maviye (ekliptik) orbital düzlemler birbirlerine doğru eğilir. Ölçülebilir bir şekilde, açı şu anda yaklaşık 18 derecenin mavisi ile mordur. Güneş, genişleyen eterik bir alandan büzülen ve şimdi gökada çekirdeğine doğru hareket etmeye başlar. Ezoterik çevrelerde, güneşin foton kuşağına girişi anlatılmaktadır. Buzulların günümüzün hızlı erimesi gibi küresel dünya olayları, her 25,920 yılda

bir benzer bir şekilde tekrar eden değişmez döngüsel bir süreçtir. Diğer sonuçlar, dünyanın kutupsal bir değişimi ve burada tartışılmayacak olan “boyutsal değişim” dir (bkz. / 4 /). Vizyonerler ve görenler, 2012’nin daha sonra görüşlerini gizleyen bir tür duvarı temsil ettiğini bildiriyor.

Güneşin Yılı

Bir sonraki fotoğraf Platonik güneş döngüsünü tek başına gösterir:

Şekil13

Sarı yörüngenin siyah merkezi, Dünya’nın yörüngesine kıyasla hayal edilemez yüksek eter yoğunluğuna sahip ‘Galaktik elektronun’ nehir yatağıdır. İçinde yüzen bir vücut, bir gezegen kadar aydınlıktır. Her ikisi de bir çeşit dev elektron olarak düşünülebilir. Gerçek malzeme enerji taşıyıcıları, elektronun protona kütle oranı ile görüldüğü üzere, kütle nispeten düşük olmasına rağmen, aether akışlarında yüzen cisimlerdir. Uzun süreler boyunca kaydedilen eterik dinamiklerin kinetik enerjisini

taşırlar. Daha sonra onları tekrar taşıyan vorteks akışını “pulla” ederler. Ama enerjilerini tutarlar, daha fazla eğri yollarda içsel olarak fraktal akmasına izin verirler. Sadece Sogstrahlen kendi uyanıklık (güneş, proton) iç Torkado düzeni (girdap türbülans, direnci, termodinamik hareketi) yok ederek ısıyı ortaya. Bu bağlamda ’emme’ ve ‘negatif basınç’ terimleri, aynı zamanda ‘manyetik alan’ (pozitif yük, kütle) için eşanlamlı olarak, ‘beden’ terimleriyle ve ‘aşırı basınç’ terimleri için de E-alanı (negatif yük) olarak eşanlamlı olarak anlaşılabilir. Dahası, ‘hızlanma’ ve ‘elektrik gerilimi’, ‘momentum’ ve ‘mevcut güç’ gibi temsilcilerdir. Bu terminolojiyle, mekanik Torkado düşünceli bir elektromanyetik olarak aktarılabilir. Miktarların gücü ve enerjisi daha sonra doğru birimlere sahiptir ve ohmik direnç mekanik olarak ifade edilir: ‘kütle başına’ (dönme) frekansı ‘. Bir gezegen – göksel olarak görülür – her zaman Güneş’e yakın, yani bir galaksi girdabının eter-vakumlu girdap treninde. Yine de, gezegen güneşe göre düşünülen aşırı basınç partikülüdür.

Şekil14

Bir gezegenin yılı

Maddenin alt yapısı olan etere bazen latent madde denir. Neticede, 20. yüzyılın başında eteri tespit etmek için yapılan interferometrik ölçümler, 30 km / s yerine, dünya ile 10 km / s arasındaki bir nispi hızın sonucunu getirmiştir. O zamanlar sabit bir eter kavramına uymadığı için, ölçüm sonuçları daha fazla ado olmadan sıfır ölçüm olarak soyutlandı. Daha sonra tekrarlanan ölçümler önemli dalgalanmalar gösterdi. Dünya ile Aether arasındaki değişen göreceli hızların bu ölçümleri, hem

eter akışının hem de gezegenin, yıllık döngü içinde frenleme ve hızlanma aşamalarına maruz kaldığını göstermektedir. Dolayısıyla, ‘apheleion’ periyodunda en az bir bileşen içeren ayrı bir solar yörünge eter akışı olduğu açıktır. Bu, pi / 2’nin planet maksimum hızına kıyasla maksimum eter hızının öncüsüyle sonuçlanır (resme bakınız). (aslında eter var ve fark yoksa dünya güneşin etrafında dönmüyor sonucu çıkmalıydı-Çeviri ekibinin yorumu)

Şekil15

Bir gezegen yılının dört aşaması:

1) Güneşe en yakın nokta olan perihelionda, gezegen güneşe doğru “düşme” deki önceki hızlanma nedeniyle en hızlıdır. Bu noktada, eter akışının hızı en hızlı artıştır ve buradan arkadan gezegene akar. Nedeni tren Sonnenbahnanströmung yönünde hareket etmektir. Gezegenin kendi kendine dönüşü, yıllık rotasyonla aynı doğrultuda olduğundan, güneşten uzaklığı arttıran bir yüzdürme vardır.

2) Eter akışı maksimum seviyesini aştı, gezegen hala artıyor, ama düşüyor. Gezegen şimdi aphelion, onun en yavaş olduğu en güneşli noktası yaklaşıyor. Eter akışı, gezegen gibi aphelionda olduğu kadar hızlıdır, onun içinde güçsüz bir gemi gibi yüzer.

3) Gezegenin yolu şimdi galaktik eter akışıyla yüzleştikçe eter akışı düşmeye devam ediyor. Gezegen akıştan daha hızlı uçar, ‘akış ortamını yakalar’, böylece akış önden uygulanır, bu da bir downforce neden olur ve güneşe olan mesafeyi azaltır. Gezegen güneşe doğru “düşer” ve tekrar hızını artırır. Eter akışının hızı minimum seviyeye düşer.

4) Eter hızı minimum seviyesini aştı ve tekrar büyür, gezegen önden akmaya devam eder ve güneşe düşer. Galaktik karşı akım fraksiyonu daha küçük olduğu için ivme azalır. Gezegen sonunda tekrar perihelyona ulaşır. Bu, bir gezegen yılının en basit temsili ve aynı zamanda diğer Torkados’lar için de geçerli olan, gezegensel yörünge eğriliğinin basit bir açıklaması olarak aynı zamanda. Günberi ilave bir hız Aether akışında, daha sonra “sol” olmalıdır günberi de gezegen hız günöteleri bundan daha yüksek ve (galaktik oran etkisi olmayan bu noktada) eter-dolaşıma her birine eşit olduğu dikkate alındığında. Her şey her zaman güneşten faz 3 ve 4 enerjide gezegen “pompaları”, veya faz 1 ve 2. çünkü giderek almak değilse, galaktik akışından dairesel akış, bir yerde büyük kayıplara eşit olmalıdır. Sanırım sözde kayıpların büyük bir kısmı güneşten eteri çıkarmak, yani negatif basınç potansiyelini sabit tutmak için 1. ve 2. aşamalar boyunca harcanır. Bu şekilde, güneş, inşa edilmediği takdirde, gezegensel hareketle yeniden canlandırılır. Enerji kaynağı ana alan olarak galaktik akıştır.

Güneş sistemi bir disk değil, bir Torkado. yeryüzünün çok daha karmaşık bir yörüngeye yeterli kanıt yoktur: Yani 9 yaşındaki Ki-döngüsü (Feng Shui) Doğum Ki, bir kişinin doğum gününde biçimlendirici güç akışı, hepsi dokuz yıl aynı yönde akar söylüyor. Bu chi nedir? Muhtemelen böyle bir güneş bağımsız galaktik eter akışı. Ayrıca, tam olarak 7 (veya 14, 21, vb) yıl anılarımızda üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir yeryüzü besbelli mekansal yinelenen öğeleri kaplar 7 yaşındaki bellek döngüsü vardır.

Tüm güneş sisteminin ana hareket yönünde, uzamsal olarak görülebilen, mekansal 9-kat spiral gibi bir şey tekrarlanır. Dünya yörüngesindeki bu kasılmayı kısa bir süre boyunca fark etmiyoruz, çünkü Torkado’da frekans ve yarıçap ürünü tüm ölçeklerde sabit kalır, böylece yol ve zaman aynı yönde dalgalanır. Bu aynı zamanda ışığın hızının sabit kalmasının da sebebidir. Sürekli yolun ve zamanın genişlemesi her ne kadar sürekli büyüyorsa da, sabit sadece “zamana göre” dir.

Dünya yörüngesini daha doğru bir şekilde yakalamak için, vakum dalgası direncinin her yıl yeniden ölçülmesi gerekecektir.

Kuantizasyon nedenlerinden ötürü, 7 ila 9 yıllık Dünya Torkado döngüsünün tamsayı günleri olmalıdır, bu muhtemelen her 4 yılda bir sıçrama yılının tesadüf değildir.

Kaynak:

Gabi Müller, 21.02.2004

http://www.torkado.de/torkado.htm

Almancadan çeviren: Hazal ORANLI

Derleyen: Oğuzhan SIRKINTI, Birkan ATAHAN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here