Cuma, Ocak 17, 2020

Abdullah İbn Abbas (619-687) anlatıyor; İkinci Bölüm – Kuran ve Hadisler ışığında Güneş, Ay...

GÜNEŞ, AY VE YILDIZLAR EN YAKIN SEMADADIR. Andolsun, Biz en yakın göğü (dünya göğünü) kandillerle süsleyip-donattık (Mülk, 67/5)  İbn Abbas (r.a.) “en...

Abdullah İbn Abbas (619-687) anlatıyor; Birinci Bölüm – Kuran ve Hadisler ışığında Gökler ve...

Abdullah İbn Abbas (r.a.) Kimdir? Abdullah İbn Abbas (r.a.) hicretten üç yıl kadar önce Mekke’de doğdu. Mekke’nin fethinden sonra Medine’ye hicret etmiştir. Bu sıralarda henüz 11-12...

Kuran’da Dünyanın SABİT OLDUĞUNA DAİR Ayetlerin Tefsiri – İsfahani (1010), Zemahşeri (1144), İbn Rüşd...

“O, sizin için yeryüzünü bir döşek (yatak), gökyüzünü bir bina (çadır) kıldı.” (Bakara 2/22) Türmenistan Hârizm...

HALK DİLİNDE YILDIZ KAYMASI FENOMENİ – Osman ATIF

Yıldız kaymaları düz dünyanın kanıtıdır. Çünkü tüm yıldız kaymalarının tarihlerine baktığımız da hep aynı tarihlerle karşılaşıyoruz. Eğer dünyamız güneşle birlikte herkül takımyıldızındaki ...

Kuran’da Dünyanın DÜZ OLDUĞUNA DAİR Ayetlerin Tefsiri – ...

NAZİAT SURESİ 30- Yeryüzünü yayıp döşedi. Arap lügatinde, udhiye kelimesi; yumurtanın yayılmış yeri...

KURAN’DA GÖĞE ÇIKILAMAYACAĞINA DAİR AYETLERİN TEFSİRİ – ...

Gerek onları çevreleyen âlemlerdeki (afakta) ve gerek onların kendi varlıklarındaki (enfüs) âyetlerimizi onlara göstereceğiz. Sonuçda Kur'an'in gerçek olduğu onlar için...

Kıyame 9. ayet Kısa Tefsiri-Mürsel AVCI

KIYAME SURESİ 9.ayet "Güneş ve Ay bir araya getirildiği zaman." وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ"Ve cumiaş şemsu vel kamer." Müfessirler kıyamet sırasında...

Düz Dünyamızı Kuran-ı Kerim den Tanıyalım

Dünyamız, Yüce Yaratıcının; "Ben sizin Rabbiniz değilmiyim? "Bizler de evet. Şahidiz." diye bizlerden aldığı sözden itibaren ona karşı olan kulluk görevimizi yerine getirmeye çalıştığımız, bu sınav için yaratmış...

Naziat 30 KISA TEFSİRİ – Osman ATIF

Ayet hakkında bazı müfessir ve kimseler, filozofların ve bilimin, dünyanın küre olduğu teorisine Kur'an'ı uydurabilmek için dahaye kelimesinin deve kuşu yumurtası anlamına geldiğini ve bu kelimenin dünyanın küre şeklinde...

GÖKLER VE YERİN YÜKSEKLİKLERİ Osman ATIF

Gökler ve Yer hakkında biz insanoğlunun bilimsel olarak bilgi elde etmemiz ancak vahyin ışığında olabilir. Çünkü gökler ve yer aslında bizzat görmediğimiz için gaybdir. Bizler gaybı Kuran...

BİLİMDE DÜZ DÜNYA

Abdullah İbn Abbas (619-687) anlatıyor; İkinci Bölüm – Kuran ve Hadisler...

GÜNEŞ, AY VE YILDIZLAR EN YAKIN SEMADADIR. Andolsun, Biz en yakın göğü (dünya göğünü) kandillerle süsleyip-donattık (Mülk, 67/5) 

HOT NEWS