Perşembe, Haziran 4, 2020
Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Atıf Osman

Atıf Osman

82 İÇERİKLER 7 YORUMLAR

KURAN’DA MODERN BİLİM HURAFELERİNE DAİR DELİLLER – Osman ATIF

Stephen Hawking’in Zamanın Kısa Tarihi adlı eserde anlattığı evrenin oluşumu ve durumu hakkındaki verileri Kur’anı-ı Kerimle karşılaştırdık. Kuran evrenin yaratılışı hakkında insanlığa neler söylüyordu. Karşılaştırma sonucumuz aşağıda belirtilmiştir. Biz net bir şekilde Bing Bang teorisinin Kuranla uyuşmadığını gördük. Benzer gibi görünen tarafların ise farklılıklarını ortaya koyduk. Çok fazla yorum...

KABE EVRENİN MERKEZİDİR… Osman ATIF

Taberi, İbn Abbas radıyallahu anhuma’dan rivayet ediyor: “Kabe, dünya yaratılmadan iki bin sene önce su üzerinde dört direk üzerine kuruldu. Sonra yeryüzü kabenin altından yayıldı” Suyuti Durru’l-Mensur’da diyor ki: Hakim, sahih kaydıyla İbn Abbas radıyallahu anhuma’nın şöyle dediğini rivayet ediyor:...

MODERN SİHİRBAZLAR ŞUARA SURESİ 37-51 KISA TEFSİRİ ...

ŞUARA SURESİ 37. (Fravun) hüner sahibi bütün büyücüleri toplayıp getirsinler".38. Ve böylece büyücüler belli bir günün belirli bir saatinde bir araya geldiler.39. Ve halka da "Hepiniz toplandınız mı?" denildi,40. "Çünkü, umarız ki, üstün gelen büyücüler olursa onların (hükmüne) uyarız". 41. Büyücüler geldiklerinde, Firavun'a: "Eğer...

Rum Suresi 8. Ayet Kısa Tefsiri Osman ATIF

GÖKLER VE YER GEÇİCİ YARATILMIŞTIR. Stephan Hawking Zamanın kısa tarihi isimli kitabında şunları iddia etmektedir: "Hızla gelişen teknoloji ve uydulara bağlı büyük teleskoplar sayesinde evren hakkında yeni ve şaşırtıcı şeyler öğreniyoruz. Artık daha sonrası için evrenin işleyişinin nasıl olacağını iyi...

Hz. Muhammed (sav) ve Sahabelerin anlatımıyla GÖKLER VE YERİN YARATILMA AŞAMALARI Osman ATIF

İbn Mesud radıyallahu anh’ ve ashâbtan bir topluluktan nakleder ki: “Allah Azze ve Celle’nin arşı suyun üzerindeydi, suyun yaratılmasından önce hiç bir şey yaratılmamıştı. Allah yaratıkları yaratmak isteyince sudan buhar meydana getirdi. Buhar suyun üzerinden yükseldi ve bu yükselen şeye yükseklik mânasına...

GECE VE GÜNDÜZ HAREKETLİDİR DÜNYA İSE SABİTTİR… ...

Geceyi gündüze dolar, gündüzü de geceye” (Zümer 5) İbn Abbas radiyallahu anhuma bu ayetin tefsirinde:“Geceyi gündüz üzerine yükler”demiştir.  Mucahid rahimehullah:“Geceyi gündüzün ardından, gündüzü de gecenin ardından getirir” demiştir.

Sizin üstünüze sapasağlam yedi gök bina ettik. Nebe 12

Batıya hizmet edenler bilim adı altında batının teorilerine tapanlar ayetleri her zaman tevil etmişler ve sahte düşüncelerine kaynak göstermek istemişlerdir. Bugün bilimsel veriler ışığında atmosfer katmanları belirlenmiştir. Atmosfer ise dünya göğünün içinde bulunmaktadır. Yedi kat gök aşağıda sıralandığı gibi atmosfer katmanları değildir.1) Troposfer 12...

TEKVİR SURESİNİN 1-4. AYETLERİN KISA TEFSİRİ Osman ATIF

☀Güneş katlanıp dürüldüğünde;Ayetteki kuvviret (tekvîr) iki ayrı anlam ifade etmektedir. Sönüp kararma ve katlanıp dürülme. Taberi ve Kurtubi sözkonusu fiilin anlamına bakarak güneş üzerinde iki olayın birden gerçekleşeceğini güneşin sönmesinin yanı sıra çevre kısımlarının da içe doğru katlanıp dürüleceğini belirtmişlerdir. (Taberî, XXX/41-42; Kurtubî, XIX/227.)Ayetlerden de...

ĞAŞİYE SURESİ 17-20. AYETLERİN KISA TEFSİRİ Osman ATIF

Bulutlar yaratılmaktadır;Gaşiye suresi 17. ayeti kerimesinde genelde tüm meallerde şöyle geçer: "Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı?"Oysa ayetteki deve diye tercüme edilen "ibil" kelimesi, arapça da, eş anlamından dolayı, bulut anlamına da geldiğinden bir kısım müfessirler burada bulut mânasını tercih etmişlerdir. Araplar...

GÖKLER VE YERİN YARATILMA AŞAMALARI

İbn Mesud radıyallahu anh’ ve ashâbtan bir topluluktan nakleder ki: “Allah Azze ve Celle’nin arşı suyun üzerindeydi, suyun yaratılmasından önce hiç bir şey yaratılmamıştı. Allah yaratıkları yaratmak isteyince sudan buhar meydana getirdi. Buhar suyun üzerinden yükseldi ve bu yükselen şeye yükseklik mânasına...