Perşembe, Haziran 4, 2020
Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Atıf Osman

Atıf Osman

82 İÇERİKLER 7 YORUMLAR

MODERNLİK İNSAN ŞEREFİNE YAKIŞIR BİR HAYATA MANİDİR – İsmet ÖZEL

Modern insan Avrupa’da doğdu. Nasıl doğdu? Türkler mağlup edilebilir sayıldıktan sonra bunlar kendi varlıklarının neye istinat ettiğine dair bilimsel, felsefi ve sanat yüklü bir dünya inşa etmeye başladılar. Yani 17. yüzyıldan itibaren Avrupa’da bugün modern bilim dediğimiz şey canlandı. Felsefe, aynı şekilde,...

KABALANIN PEYGAMBERLERİ 2-NICOLAUS COPERNICUS (1473/1543) -Osman ATIF

Tarihte binlerce yıl sonra Pisagor'un ortaya attığı evren sistemi felsefe ile uğraşanları etkilemiştir. Pisagor astronomi alanında iki görüş ortaya sundu. Birincisi Dünyanın küreliği ikincisi Dünyanın bir gök cismi olduğu ve hareket halinde diğer gezen yıldızlar gibi olduğu. Oysa...

KABALANIN PEYGAMBERLERİ 1-PİSAGOR (570/495) -Osman ATIF

KISACA HAYATI Pisagor  (Yunanca: Πυθαγόρας), MÖ 570 - MÖ 495 yılları arasında yaşamış olan İyonyalı filozof, matematikçi ve Pisagorculuk olarak bilinen akımın kurucusudur. Pisagor Yunanistan’da, Ege Denizi’nde, Dilek Yarımadası’nın...

Ehli Sünnet, Kelam ve Astronomi Alimlerinin ittifak ettiği konu; Dünya Alemin merkezinde sabit ve durağandır. Osman ATIF

Ebûbekir Muhammed b. Zekeriyyâ b. Yahyâ er-Râzî (251/865, 320/932). Kimyager, Hekim ve Filozof. İran’ın Tahran şehri yakınlarında bulunan Rey’de dünyaya gelmiştir. Doktorluk, saray tabipliği, başhekimlik ve saray danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ebûbekir Muhammed...

Abdullah İbn Abbas (r.a.) (619-687) anlatıyor; Üçüncü Bölüm – Kuran ve Hadisler ışığında Yıldızlar, Göklerde ve Arzda Yaşayan Diğer Canlılar – Osman Atıf

HER GÖKTE MELEKLERİN YARATILMASI Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip-donattık ve bir koruma (altına aldık). İşte bu, üstün ve güçlü olan, bilen (Allah)'ın takdiridir....

Abdullah İbn Abbas (619-687) anlatıyor; İkinci Bölüm – Kuran ve Hadisler ışığında Güneş, Ay ve Kevkebler – Osman Atıf

GÜNEŞ, AY VE YILDIZLAR EN YAKIN SEMADADIR. Andolsun, Biz en yakın göğü (dünya göğünü) kandillerle süsleyip-donattık (Mülk, 67/5)  İbn Abbas (r.a.) “en yakın semâ” lafzıyla işaret edilen yerin içerisinde yıldızların bulunduğu yer olan ...

Abdullah İbn Abbas (619-687) anlatıyor; Birinci Bölüm – Kuran ve Hadisler ışığında Gökler ve Yerin yaratılışı – Osman Atıf

Abdullah İbn Abbas (r.a.) Kimdir? Abdullah İbn Abbas (r.a.) hicretten üç yıl kadar önce Mekke’de doğdu. Mekke’nin fethinden sonra Medine’ye hicret etmiştir. Bu sıralarda henüz 11-12 yaşlarında bulunuyordu. Peygamber’in zevcelerinden olan Meymûne teyzesi olduğu için bazı geceler Peygamber evinde...

Kuran’da Dünyanın SABİT OLDUĞUNA DAİR Ayetlerin Tefsiri – İsfahani (1010), Zemahşeri (1144), İbn Rüşd (1198), Fahrettin Er-Razi (1209), Nisaburi (1328), Semerkandi (1303) – Osman Atıf

“O, sizin için yeryüzünü bir döşek (yatak), gökyüzünü bir bina (çadır) kıldı.” (Bakara 2/22) Türmenistan Hârizm bölgesi Zemahşerde doğan Ebü’l-Kāsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-ZEMAHŞERİ (467/1075, 538/1144) Keşşaf...

HAYATIMIZDAKİ UYDULAR – 21 -SURVIVABLE LOW FREQUENCY COMMUNICATIONS SYSTEM (SLFCS) – Osman ATIF

Nükleer bir savaş sonrası iyonosfer tabakasında ve tüm atmosferde bozulmalar meydana geleceğinden haberleşme, intranet, gözetim ve kontrol, radar ve benzeri sistemler işlemeyecektir. Bunu dikkate alan uzmanlar askeri olarak bir haberleşmenin devamı için özel istasyonlar kurmuşlardır. Peki iyonosfer tabakasından yukarıda olan uydulara ne...

HAYATIMIZDAKİ UYDULAR – 20-GROUND WAVE EMERGENCY NETWORK (GWEN) – Osman ATIF

Bu çalışmamızda kimsenin farkında olmadığı ancak çok tehlikeli bir silahtan bahsedeceğiz. Bu silah Elf dalgalarını kullanarak insanlar üzerinde zihinsel ve ruhsal hastalık ve delirmelere kadar götürmekte ve insanlara hologram görüntü ve beyinde sesler oluşturarak çıldırmalarını veya hastalanmalarına sebep olmaktadır. Bu silahla algısal...